Yrityksen kasvun, työkykyriskin ja henkilöstön vaihtuvuuden hallinta lähijohtamisen valmiuksia parantamalla

Hanketiedot

Hankenumero
200533

Hakija
Sikla Oy

Toteuttaja
Mcompetence Oy

Lisätietoja
Tuomo Hilliaho
tuomo.hilliaho@sikla.fi

Toteutusaika
1.1.2021 - 30.9.2022

Työsuojelurahaston päätös
16.12.2020
12 050 euroa

Kokonaiskustannukset
24 100 euroa

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on pienentää työkykyriskiä ja henkilöstön vaihtuvuutta ja samalla hallita kasvua ja yritystoiminnassa tapahtuvien muutosten johtamista

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuomo Hilliaho