Yrityskulttuurin sekä työyhteisön kehittämishanke

Hanketiedot

Hankenumero
200195

Hakija
Cloud2 Oy

Toteuttaja
Lääkärikeskus Aava Oy

Lisätietoja
Tiina Harjunpää
tiina.harjunpaa@grants.fi

Toteutusaika
29.5.2020 - 31.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
17.6.2020
17 800 euroa

Kokonaiskustannukset
35 600 euroa

Tiivistelmä

Voimakkaan kasvun ja tavoitteiden saavuttaminen vaatii tehtyjen tutkimusten perusteella Cloud2 Oy:ltä yrityksen työkulttuurin uudistamistyötä sekä hyvinvoinnin kehittämistä. Kehittämishanke keskittyy hyvinvointilähtöisen yrityskulttuurin rakentamiseen sekä itsensä johtamisen taitojen kehittämiseen. Kehittämishanke on uudenlainen kokeilu, jossa tutkitaan yrityskulttuurin muotoilun ja itsensä johtamisen kehittämisen vaikutusta henkilöstön hyvinvointiin ja pyritään muotoilemaan yrityskulttuuria sellaisista lähtökohdista, jotka tukevat henkilöstön proaktiivista työotetta ja hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla. Kehittämishankkeessa luodaan uusi työyhteisön kehittämismalli, jota pilotoidaan nyt suunnitteilla olevassa hankkeessa Cloud2 Oy:n työyhteisöön. Hankkeessa yhdistyvät perinteinen työterveys ja hyvinvointi sekä yrityskulttuurin muotoilu.

Kehittämishanke toteutetaan ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella koko työyhteisössä sekä johtoryhmässä. Kehittämishanketta toteutetaan ennakkotehtävillä sekä työpajatyöskentelyllä, käytännön harjoittelulla ja sparraustehtävillä. Työskentelymuotoina ovat niin pienryhmätyöskentely kuin ryhmätyöt ja itsenäiset tehtävät.

Kehityshankkeen avulla yrityksen työkulttuuri uudistuu sekä modernisoituu, johdon sekä koko henkilöstön osaaminen kehittyy ja yrityksen henkilöstön työhyvinvointi on aidosti keskiössä organisaation toiminnassa. Hanke kasvattaa merkittävästi henkilöstön työhyvinvointia ja työn tuottavuutta sekä edistää kasvua.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tiina Harjunpää