YTYÄ Länteen hankkeen kehittämistulokset ja kokemukset -julkaisu

Hanketiedot

Hankenumero
110451

Hakija
Optimast Oy

Toteuttaja
Optimast Oy

Lisätietoja
Sirpa Syvänen
sirpa.syvanen@tuni.fi

Toteutusaika
15.11.2010 - 1.4.2011

Työsuojelurahaston päätös
30.11.2010
8 500 euroa

Kokonaiskustannukset
12 780 euroa

Tulokset valmistuneet
1.4.2011

Tiivistelmä

Hankkeessa kirjoitetaan Helsingin kaupungin vanhuspalvelujen kehittämishankkeen – YTYÄ Länteen (2009 – 2010) – kehittämistuloksista, kokemuksista ja opetuksista käsikirjamainen julkaisu. YTYÄ Länteen hankkeeseen osallistui Kannelmäen palvelutalo sekä sosiaali- ja lähityön yksikkö. Ne olivat yhteistoiminnallisen kehittämistyön pilotteja vanhustyön vastuualueella. Julkaisun avulla tiedotetaan Helsingin kaupungin sosiaaliviraston ja vanhuspalvelujen vastuualueen muille työyhteisöille ja toimijoille Ytyä Länteen hankkeen kehittämistyön tulokset, vaikutukset, kehittämisrakenne ja menetelmät sekä yhteistoiminnallisen kehittämisen esteet ja edistäjät. Kirja julkaistaan sosiaaliviraston julkaisusarjassa sähköisenä ja paperiversiona.

Julkaisu ja tiedottamisprosessi tukevat pilottikohteista saatujen kokemusten levittämistä muihin työyhteisöihin sekä Helsingin kaupungissa että muualla, missä ollaan kiinnostuneita yhteistoiminnallisesta työhyvinvoinnin ja työyhteisöjen kehittämisestä. Kirjaa hyödynnetään Helsingin vanhuspalvelujen vastuualueilla mm. työnohjauksessa, esimieskoulutuksissa, jatko- ja soveltamishankkeissa, työsuojelun tilaisuuksissa sekä johtamis- ja työyhteisökohtaisissa koulutuksissa.

Tiedotus- ja julkaisuhankkeen tavoitteena on myös tukea vastaavien kehittämisprosessien käynnistymissä sekä Helsingissä että muissa kaupungeissa. Kirjan julkistamiseksi järjestetään 1-3 tiedotustilaisuutta, joihin kutsutaan sosiaali- ja vanhuspalvelujen keskeisiä toimijoita.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sirpa Syvänen

Tiedote

Opas kehittää vanhustyön yhteistoiminnallisuutta

1.4.2011

Helsingin kaupungin vanhuspalvelujen Ytyä länteen
-kehittämishankkeesta on tehty opaskirjanen. Se edistää
pilottikohteista saatujen kokemusten levittämistä muihin
työyhteisöihin. Opas on tarkoitettu kaikille yhteistoiminnallisesta
työyhteisöjen kehittämisestä kiinnostuneille. Työsuojelurahasto
rahoitti käsikirjoitusta.

Sekä yksilöä, ryhmiä että työyhteisöjä omaan kehitystyöhön
haastavaa menetelmää sovellettiin helsinkiläisessä
kehittämishankkeessa 2009–2010. Siihen osallistuivat Kannelmäen
palvelutalo sekä sosiaali- ja lähityön yksikkö. Oppaan toinen
tekijä, hallintotieteiden tohtori
Sirpa Syvänen arvioi, että yhteistoimintaan ja
tasaveroiseen vuoropuheluun perustuva kehittämistapa osoitti
hankkeessa jälleen kerran toimivuutensa.

Hanke toi kokemuksista esiin yhteistoiminnallisen
kehittämistavan keskeisimmät erityispiirteet, tulokset ja
kompastuskivet.

Hankaluudet vältettäviä, toisaalta paneutumista vaativia

Kehittämisoppaassa esitellään lyhyesti yhteistoiminnallinen
kehittämistapa, joka perustuu organisaatio- ja talousteoreettiseen
lähestymistapaan. Sirpa Syväsen mukaan kehittämistavalla monet
kuntien, seurakuntien ja yksityisten työpaikat ovat saaneet
työhyvinvointinsa kohenemaan: Työn ilo on noussut, työn ja
palvelujen laadut parantuneet sekä työn paineet laskeneet.

Opas välittää Ytyä länteen -hankkeen kokemukset muiden
työyhteisöjen, tiimien ja ammattiryhmien sovellettaviksi.
Kirjasessa kerrotaan, mihin organisatorisiin tekijöihin
yhteistoiminnallisella kehittämistyöllä kannattaa suunnata
energiaa, kun halutaan samanaikaisesti parantaa sekä
työhyvinvointia että tuloksellisuutta.

Opas esittelee kehittämishankkeista myös kriittisiä tekijöitä ja
vaiheita, joita kannattaa välttää – toisaalta niihin pitää
kiinnittää erityistä huomiota.

Seitsemän avainta työssä hyvinvointiin

Oppaan kaksi ydintä ovat yhteistoiminnallisen kehittämistavan
piirteiden esittely ja hankkeessa kehitetyt seitsemän
työhyvinvoinnin avainta.

Avaimet ovat työn paineiden taltuttaminen, työpaikan yhteiset
arvot, työpaikan perustehtävän yhteinen määritteleminen,
työkäyttäytymisen pelisäännöt, johtamisen pelisäännöt, ryhmien
pelisäännöt ja ristiriitojen hallinnan pelisäännöt.

Jokaisesta työhyvinvoinnin avaimesta kuvataan menetelmät, joita
työyhteisössä käytettiin, kun kyseiset avaimet olivat esillä
kehittämiskeskusteluissa.

Tulokset myös muihin vanhustenhuollon
työpaikkoihin

Helsingin kaupunki pyrkii siirtämään onnistuneen hankkeen
tuloksia myös kaupungin vanhustenhuollon muihin työpaikkoihin.
Opasta hyödynnetään muun muassa työnohjauksessa,
esimieskoulutuksessa ja työsuojelutilaisuuksissa.

Kehittämisopas on julkaistu Helsingin kaupungin sosiaaliviraston
julkaisusarjassa. Opas on saatavilla sekä sähköisenä että
paperisena.

Oppaan julkistamiseksi on tarkoitus järjestää yksi tai useampia
tiedotustilaisuuksia, joihin kutsutaan sosiaali- ja
vanhuspalvelujen keskeisiä toimijoita.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Syvänen Sirpa, Kokkonen Antti. Hyvinvointia vanhuksille & työn iloa henkilöstölle. Ytyä länteen hankkeen tulokset ja opetukset yhteistoiminnallisesta työyhteisöjen kehittämisestä. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Oppaita ja työkirjoja 2011:2. Helsinki 2011. ISBN 978-952-223-937-2 ISSN 1796-5470 ISBN 978-952-223-938-9 Avaa