Työsuojelurahaston hyvä hallintotapa

Hyvä hallintotapa on tarkoitettu ohjeeksi henkilöille, jotka ovat keskeisesti mukana Työsuojelurahaston toiminnassa. Tällaisia ovat muun muassa rahaston hallituksen jäsenet ja varajäsenet, valtuuston jäsenet ja varajäsenet, tieteellisen asiantuntijaryhmän jäsenet, asiantuntijalausuntojen antajat, rahastoa avustavat henkilöt ja rahaston oma henkilöstö.

- Hyvä hallintotapa tekee Työsuojelurahaston toiminnan entistä läpinäkyvämmäksi ja vahvistaa luottamustamme sidosryhmissämme, toteaa toimitusjohtaja Kenneth Johansson.

Hallitus tarkistaa ohjeen sisällön vuosittain. 

Lisätietoja: 
Päivitetty 3.2.2020: Työsuojelurahaston hyvä hallintotapa