Ansök om stipendiefinansiering som privatperson

Främjar ditt projekt arbetarskydd och arbetshälsa på inhemska arbetsplatser eller utvecklar det produktiviteten i arbetet? Bekanta dig med de finansieringsformer som Arbetarskyddsfonden erbjuder och ansök om för dig lämplig finansiering.

Vi beviljar stipendier för framtagande av ny forskningsdata gällande arbetslivet. Observera att stipendieprojektet ska ha ett nyhetsvärde och snabb inverkan på det finländska arbetslivet. Dessutom finansierar vi meriterande av forskare och utbildning av nya forskargenerationer.

Bekanta dig med våra finansieringsformer för privatpersoner

Stipendium för avhandling

Berör din avhandling arbetslivsforskning och -utveckling? Du kan ansöka om ett stipendium för slutförande av en avhandling som innehåller nyhetsvärde. Stipendiet omfattar de sista 6–12 månaderna av ditt arbete med avhandlingen innan arbetet förhandsgranskas.

Post doc-forskningsstipendium

Du kan ansöka om ett Post doc-forskningsstipendium för ett självständigt forskningsarbete efter avhandlingen som varar högst 12 månader och som baserar sig på ämnesområdet i din avhandling.Du kan få detta personliga stipendium för forskningsarbete på heltid.

Gästforskarstipend

Stipendiet ger dig möjlighet att täcka resekostnader utomlands och inkomstbortfall i högst 12 månader under ett forskningsbesök.Gästforskarstipendiet är främst avsett för en meriterande forskare, men det kan även tilldelas en doktorsavhandlingsförfattare som har kommit bra i sina studier. Ämnesområdet för ditt besök ska basera sig på din avhandling.

Faktaboksstipendium

Du kan ansöka om finansiering för 3–6 månader för framtagande av ny information, såsom förberedelse av befintligt material för publicering. Din verksamhet baserar sig på ditt tidigare forskningsarbete eller på din djupgående erfarenhet som arbetslivsutvecklare. Du ska även ha ett förlagsavtal för manuskriptet samt bokens innehållsförteckning ska vara gjord.

Resestipendium

Med stipendiet kan du täcka högst 80 procent av rese- och inkvarteringskostnaderna eller deltagaravgifterna för internationella konferenser. Du kan få stipendiet om du i evenemangets mötesprogram har ett godkänt föredrag som behandlar forsknings- och utvecklingsarbete gällande det finländska arbetslivet.

När kan jag ansöka om stipendiefinansiering?

Ansökan om stipendium görs tre gånger per år. Ansökningstiderna är i regel följande: january, maj och oktober.

Skicka din ansökan före klockan 15.00 på den sista ansökningsdagen. Om den sista dagen för ansökningstiden inträffar på ett veckoslut går ansökningstiden ut klockan 15.00 följande vardag.

Du kan börja fylla i ansökan och lämna in den via oma.tsr.fi ungefär tre veckor innan ansökningstiden går ut. Gör din ansökan så nära din stipendieperiods början som möjligt. Vi tar inte emot ansökningar eller kompletteringar till ansökningar efter att ansökningstiden gått ut.

Vad kännetecknar en bra stipendieansökan?

 • En bra ansökan riktar sig till Arbetarskyddsfondens verksamhetsområde. Det har nyhetsvärde och snabba verkningar på det finländska arbetslivet.
 • Ansökan är välplanerad, motiverad samt effektiv och trovärdig till sina resurser för genomförande.
 • I ansökan besvaras ansökningsfrågorna tydligt och koncist.
 • Alla nödvändiga bilagor och förbindelser finns i ansökan.
 • Det är till fördel för ansökan om resultaten från projekt som Arbetarskyddsfonden tidigare finansierat eller annan arbetslivsforskning utnyttjas i den.

Observera även följande:

Stipendiaten ansvarar för sitt eget socialskydd. Om ditt stipendium gäller minst fyra månader ska du kontakta Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA för att ordna saken.

Den sökande bör själv reda ut stipendiets inverkan på eventuella sociala förmåner.

Stipendierna som Arbetarskyddsfonden beviljar är skattefria. Vi meddelar om stipendiebesluten till skatteförvaltningen i enlighet med lagen.

 

Så här gör du en finansieringsansökan

 1. Aktivera ansökan i oma.tsr.fi-tjänsten, som fungerar med de nyaste webbläsarversionerna av Chrome, Firefox, Mozilla och Microsoft Edge. Om du inte ännu har inloggningsuppgifter kan du skapa dem genom att logga in med dina bankinloggningsuppgifter på https://oma.tsr.fi. Dina inloggningsuppgifter är bestående och personliga, ge dem alltså inte till någon annan.
 2. Skriv ansökan på finska eller svenska. Vi behandlar inte ansökningar som gjorts på andra språk.
 3. När du gör ansökan, fokusera på det väsentliga, komprimera och skriv tydligt.
 4. Observera att ingen separat forsknings- eller verksamhetsplan ska fogas till ansökan, utan arbetsplanen för projektet ska skrivas i ansökans textfält.
 5. Du kan bifoga eventuella förtydligande bilder, tabeller, flödesscheman eller noggrannare innehållsbeskrivningar, till exempel angående digitala plattformar eller applikationer som hör till projektet, som en övrig bilaga till ansökan.
 6. Om du gör en förnyad ansökan, specificera de centrala ändringarna i ditt projekt. Om projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt ska det tidigare projektet vara slutrapporterat.
 7. Den som inleder ansökan blir automatiskt ansvarspersonen för projektet. Denna person fungerar som kontaktperson i ärenden gällande ansökan och endast han eller hon kan skicka den slutliga ansökan.
 8. Fonden skickar beslutet gällande ansökan och meddelanden till ansvarspersonen.
 9. Om det uppstår problem angående ifyllnaden av ansökningsblanketten, ring fondens kontor 09 6803 3311. Kontoret betjänar vardagar kl. 9–15.
 10. Halvfärdiga ansökningar tas automatiskt bort ur ansökningssystemet 14 dagar efter att ansökningstiden har upphört.