113072 Tiedotus ja koulutus

Varoitusmerkit vaihtoon -näyttely

Varoitusmerkit vaihtoon -näyttely

8.4.2013

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan uusista, vuoteen 2017 mennessä käyttöön otettavista kemikaalien pakkauksissa käytettävistä varoitusmerkeistä kertova näyttely ja oppimispeli. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa uusista kemikaalien varoitusmerkeistä ja siten luoda turvallisempi elin- ja työympäristö ja opettaa ihmisiä käyttämään ja säilyttämään kemikaaleja oikein.

Hankkeen tarkoituksena on, että Tekniikan museo ideoi, suunnittelee ja tuottaa yhdessä Kemianteollisuus ry:n ja muiden alan järjestöjen, yritysten sekä valvontaorganisaatioiden kanssa kemikaaliturvallisuuden ja -työsuojelun kehityspolkua suomalaisessa yhteiskunnassa esittelevän elämyksellisen näyttelykokonaisuuden oheistoimintoineen. Näyttely täydentää Tekniikan museon kemian alan Kemiaa koko elämä -perusnäyttelyä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat aikuiset, jotka 1) työssänsä ovat tekemisissä erikoiskemikaalien kanssa ja jotka 2) kuluttajan roolissa käsittelevät varoitusmerkillisiä aineita. Näyttely toteutetaan kolmikielisenä (suomi, ruotsi, englanti).

Varoitusmerkit vaihtoon! -peli pohjautuu aikuisia innostavaan, tutkivan oppimisen pedagogiseen oppimiskäsitykseen.

Hankkeen vastuuhenkilö
Marjo Mikkola

Uudet kemikaalien varoitusmerkit tutuiksi pelaamalla

18.11.2014

Huutomerkki korvaa varoittavan ruksin, lieska varoittaa palavista nesteistä, ja nämä merkit koskettavat meitä jokaista  – siksi uudet varoitusmerkit kannattaa opetella ja etiketit lukea. Muun muassa nämä asiat opitaan Tekniikan museossa pelaamalla interaktiivista peliä ja tutustumalla varoitusmerkkeihin liittyvään näyttelyyn. Työsuojelurahasto tuki pelin ideointia, suunnittelua ja toteuttamista sekä kemikaalien historiaa esittelevän näyttelyn kokoamista museoon.
 
EU-alueen kemikaalien pakkauksissa käytettävien varoitusmerkkien tulee olla uusien tuotteiden etiketeissä kesäkuun alkuun 2015 mennessä. Ennen tuota aikaa markkinoille tulleille tuotteille on varoitusmerkeissä kahden vuoden siirtymäaika, kesäkuun alkuun 2017. Varoitusmerkit vaihtoon –kokonaisuus, peli ja pienoisnäyttely, valottaa uutta EU-säännöstöä.
 
Pelaa, tunnista ja lisää turvallisuutta!
 
Peli auttaa ymmärtämään, että kemikaaliturvallisuus ja oikein toimiminen auttavat säilyttämään luonnon monimuotoisuutta ja vähentävät ihmisen terveyshaittoja.
 
Yli 12-vuotiaille suunnattu Mökki kuntoon -oppimispeli koostuu yhdeksästä erilaisesta arkeen ja työhön liittyvästä tilanteesta. Pelaaja valitsee ja siirtelee kemikaaleihin liittyviä konkreettisia esineitä, tunnistaa varoitusmerkkejä ja valitsee turvallisen tavan käsitellä kemikaaleja. Pelin läpäisemällä pelaaja voi lisätä oman elin- ja työympäristönsä turvallisuutta.
 
Pelissä yhdistyvät digitaalinen ja fyysinen ympäristö. Pelitapahtumat esitellään digitaalisesti, mutta pelin käyttöliittymä on mekaaninen. Peli pohjautuu aikuisia innostavaan, tutkivan oppimisen pedagogiseen oppimiskäsitykseen. Pelistä on suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset versiot.
 
Turvallisuustaustaa on jo Ruotsin vallan ajoilta
 
Kemikaaleja ja niistä varoittavien merkkien historiaa esittelevässä näyttelyssä tulee esille turvallisuusajattelun jo Ruotsin vallan ajalle ulottuva tausta Suomessa. Tuosta lähtien Suomessa on säädetty kemikaalien käytöstä ja lainsäädäntöön on jäänyt muuan muassa jako vaarallisiin ja vähemmän vaarallisiin kemikaaleihin.
 
Historiataustan lisäksi näyttely esittelee uudet varoitusmerkit ja ohjeistaa lukemaan kemikaalien etiketit oikein.  Myös vuoden 2008 EU:n uusi kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä CLP on esittelyssä – se on pohja myös uusille varoitusmerkeille. Näyttelyyn on koottu museon kokoelmista esineistöä, joiden turvallisuusmerkinnät havainnollistavat, kuinka merkintöjen määrä lisääntyy nykyaikaa kohti tultaessa.
 
Peli ja näyttely syntyivät museon ja asiantuntijoiden yhteistyöllä
 
Näyttelykohteen on toteuttanut Tekniikan museon säätiö. Pelin ja näyttelyn on tarkoitus olla pelattavissa ja katsottavissa pidemmän aikaa. Ne täydentävät museon Kemiaa koko elämä -perusnäyttelyä.
 
Sisällöntuotanto on  Tekniikan museon: hankkeeseen ovat osallistuneet projektitutkija  Jari Kettunen, palvelutuottaja Riina Linna, suunnittelija Tapani Mikkola, kehittämispäällikkö Leenu Juurola ja näyttelypäällikkö Johanna Vähäpesola.
 
Museo on ostanut näyttelyn ja pelin graafisen suunnittelun ja animoinnin sekä pelin elektroniikkasuunnittelun. Tekninen toteutus on Jari Suomisen ja graafinen toteutus Sanna Laakkosen.
 
Työsuojelurahaston lisäksi kohdetta on tukenut Kemianteollisuus ry. Asiantuntijat ovat Kemianteollisuus ry:stä ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES:ista. Kävijöille jaettavaa aineistoa ovat toimittaneet TUKES ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY.

Toimittaja
Tarja Liuha

Varoitusmerkit vaihtoon -näyttely

www.tekniikanmuseo.fi

Peli opettaa uudet varoitusmerkit, Telma 3/2014 s. 13

Pelaamalla uudet varoitusmerkit haltuun, Tekniikan museo 25.6.2014 
113072Varoitusmerkit_tiedote_TM.pdf (194 kt)

www.tukes.fi > Hae hakusanalla varoitusmerkit

 

Interactive Game Introduces New Chemical Labelling to Museum Visitors

23.1.2015

The EU Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures (Regulation EC No. 1272/2008) entered into force on 20 January 2009. This ‘CLP Regulation’ sets new rules for the classification and labelling of chemicals, and all products on the European market must comply with its provisions by 1 June 2017.

The Finnish Work Environment Fund supported the Finnish Museum of Technology in designing and setting up an exhibition and an interactive game dealing with the pictograms, signal words, chemical names, hazard statements and precautionary advice on product labels. The Chemical Industry Federation of Finland and the Finnish Safety and Chemicals Agency provided chemical expertise for the project.

The exhibition introduces the visitor to the history of chemical labelling in Finland. A codex of key civil, criminal and procedural law was passed in the Kingdom of Sweden, of which Finland was a part, in 1734. While not addressing poisons per se, its criminal code contained provisions on poisoning crimes. An edict of the Collegium Medicum in Sweden in 1756 was the first regulation listing poisons and dividing chemicals into more and less hazardous ones, a division that still survives in today’s chemicals legislation. Recent years have seen the introduction of extensive chemical regulations, with the EU CLP Regulation forming a part of a worldwide harmonisation of chemical labelling.

The interactive game connected to the exhibition helps visitors use the information on product labels to handle chemicals safely and act properly to avoid hazards to humans and the environment. The setting of the game is a derelict lakeside cabin which the player needs to fix up. There are nine different tasks or situations involving chemicals where the player has to make the right decision from a safety point of view. In painting the old cabin, for example, the player will learn how to use and store solvents properly to avoid adverse health effects. As a whole, the game combines digital and physical elements: the player controls the game events, identifies hazard labels and chooses a safe way of handling chemicals by picking and moving various chemical-associated items.

The exhibition and interactive game are linked to the Museum’s permanent exhibition (Chemistry Throughout Life) on the role of chemicals in people’s everyday lives.


Translated and edited by
Esko Meriluoto

Hanketiedot

 • HakijaTekniikan museon säätiö
 • ToteuttajaTekniikan museon säätiö
 • Lisätietoja
 • Marjo Mikkola
  09 7244 4424
  marjo.mikkola@tekniikanmuseo.fi
  09 7288 4466
 • Toteutusaika
 • 1.2.2013 - 1.2.2014
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.5.2014
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 18.3.2013
  27 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 81 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 15.10.2014

Aiheluokitus