116002 Tuotteistus

Valmennuksen seurantapalvelun tuotteistus

Valmennuksen seurantapalvelun tuotteistus

1.3.2016

Kaswu Oy:n tavoitteena on tuotteistushankkeen kautta konseptoida uudenlainen ja innovatiivinen valmennus- ja koulutustilaisuuksien jatkona tarjottava valmennuksen seurantapalvelu. Kaswun seurantamenetelmä on kehitetty erilaisten valmennus- ja koulutustilaisuuksien vaikuttavuuden parantamiseen, oppimisen tukemiseen sekä henkilökohtaisen kehityksen tarkasteluun.

Tuotteistushankkeen kokemusaineisto perustuu Kaswu Oy:n syksyllä 2015 Työsuojelurahaston tuella toteuttaman kehittämishankkeen tuloksiin ja palautteisiin valmennuksen seurannasta. Valmennuksen seurantapalvelun tuotteistushanke on aikaisemmin hankitun tutkimustiedon saattamista käytännössä toimivaan ja asiakaslähtöiseen palvelumuotoon.

Kaswun seurannan lähtökohtana on tietyin aikavälein tapahtuvien yksinkertaisten muistutusten sekä aktiivisen kertaamiseen kautta tapahtuva oppimisprosessin vahvistaminen, unohtamisriskin minimointi sekä tiedon jalkauttaminen paremmin osaksi käytännön arkea.

Tuotteistushankkeen tulokset julkaistaan huhtikuun alussa 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö
Linda Kuisma

Minimoi unohtaminen, maksimoi oppiminen

3.5.2016

Valmennusyritys Kaswu Oy on tuotteistanut muistuttamiseen ja aktiiviseen kertaamiseen perustuvan yksinkertaisen valmennuksen seurantamenetelmän.

Menetelmästä on käytössä nimitys Kaswu®Seuranta, ja se kehitettiin erilaisten valmennus- ja koulutustilaisuuksien vaikuttavuuden parantamiseen, oppimisen tukemiseen sekä henkilökohtaisen kehityksen tarkasteluun.

Seurantapalvelu on Suomessa uudenlainen tapa minimoida unohtaminen ja maksimoida oppiminen. Menetelmä tuottaa entistä parempia valmennus-, koulutus- ja oppimistuloksia, jotka mahdollistavat uusien asioiden käyttöönoton arjen työnteon hyödyksi.

Kaswu konseptoi palvelun Työsuojelurahaston tuotteistusmäärärahan turvin.

Muistutuksia tietyin aikavälein

Seurantaa pilotoitiin hyvin tuloksin syksyllä 2015 DNA Kauppa Oy:n henkilöstön kehittämishankkeessa (TSR 115333).

Kaswu®Seurannassa osallistujiin ollaan yhteydessä asiakkaan valitsemin tavoin 1, 9, 27 ja 54 päivää oppimistilanteen jälkeen.

Yhteydenotot muistuttavat osallistujaa valmennuksen tai koulutuksen keskeisestä taitotiedosta. Yhdessä kerraten käydään läpi asiakokonaisuuden sisältöä ja merkityksiä.

Seurannan menetelmät, sisältö ja seurannan tulosten raportoinnit räätälöidään yhdessä asiakkaan kanssa Kaswun konseptin mukaisesti.

Kohti syvempää ymmärrystä

Valmennus- ja koulutustilaisuuksien jälkeinen seuranta aktivoi yksilöitä itse työstämään oppimaansa kohti syvempää ymmärrystä.

Tutkimusten mukaan unohtaminen alkaa heti valmennusten jälkeen. Muistaminen ei ole oppimista, mutta jos ei muista juuri mitään, ei voi oppia.

Kaswu®Seuranta pitää valmennus- ja koulutustilaisuuksien sisällön aktiivisena mielessä ja pienentää tiedon katoamisen riskiä.

Seurannan hyötyjen moninaisuus ja merkitys yksilön ja työyhteisön oppimisprosessin tukena selkiytyy tulevaisuudessa palvelun käytön kautta.
 
Lukuisia soveltamismahdollisuuksia

Kaswu on kokenut työelämän kehittäjä ja asiantuntija henkilöstön valmentamisessa. Sen asiantuntijat ovat perehtyneet oppimiseen sekä kertaamiseen ja muistamiseen liittyviin teoreettisiin ja käytännöllisiin kysymyksiin.

Kaswu®Seuranta voidaan toteuttaa joko osana Kaswun tarjoamia valmennuspalveluita tai asiakkaan oman sisäisen valmennus- tai koulutustilaisuuden jälkeisenä seurantaosiona

Tuotteistushankkeeseen osallistuivat Kaswusta projektipäällikkö Linda Kuisma, tutkimusjohtaja Laura Francke, valmennusasiantuntija ja valmentaja Mikko Ojanen sekä myynti- ja markkinointipäällikkö Elina Nikkanen.

Hankkeen päätösvaiheessa Kaswu konsultoi oppimiseen erikoistunutta asiantuntijaa, ja tapaamisen pohjalta seurantapalvelun materiaalit, välineet ja palvelukuvaukset tarkistettiin ja viimeisteltiin.

Tuotteistushankkeen jälkeenkin Kaswu kehittää edelleen palvelua ja kartoittaa sen tulevaisuusnäkymiä.

Asiakas- ja verkostointityön tuloksena uusia sovellutus- ja käyttömahdollisuuksia ilmenee jatkuvasti.

Menetelmästä ollaan kiinnostuneita esimerkiksi terapiatyön työvälineenä, henkilöstön kehittämistoimena valmennus- ja koulutustilaisuuksien vaikuttavuuden arvioinnin tueksi sekä esimerkiksi työturvallisuuskoulutuksen jatkotoimena. 

Toimittaja
Leena Huovila

Valmennuksen seurantapalvelun tuotteistus

Loppuraportti
Linda Kuisma: Valmennuksen seurantapalvelun tuotteistus. Loppuraportti. Kaswu Oy 31.3.2016.
116002-loppuraportti-116002Loppuraportti_Valmennuksen_seurantapalvelun_tuotteistus.pdf (438 kt )
116002-tiivistelma-116002Tiivistelma.pdf (234.9 kt )
116002-liite-116002Liiketoimintasuunnitelma_julkinen.pdf (231.2 kt )

Työsuojelurahaston Tiedon silta 2016, 30-33
Juttu: Uudet opit oikeasti käyttöö n

Hanketiedot

 • HakijaKaswu Oy
 • ToteuttajaKaswu Oy
 • Lisätietoja
 • Linda Kuisma
  linda.kuisma@kaswu.fi
 • Toteutusaika
 • 1.1.2016 - 31.3.2016
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.3.2016
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 16.2.2016
  12 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 20 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 13.5.2016

Aiheluokitus