108261 Kehittämisavustus

Konduktöörin uuden junamyyntilaitteen (JML) ergonomisen käytettävyyden kehittäminen

VR Osakeyhtiön lähi- ja kaukoliikenteen konduktöörit myyvät lippuja junissa junamyyntilaitetta (JML) avuksi käyttäen. Vuoden 2009 maaliskuussa otetaan uusi konduktöörien henkilökohtainen junamyyntilaite käyttöön. Laitteen käytettävyyteen ja ergonomiaan halutaan valmistautua etukäteen. Kouluttajien ja käyttäjien koulutukset alkavat vuoden 2009 alussa. Kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää junamyyntilaiteen käyttöä ja näyttöä ergonomisesti käyttäjäystävälliseksi ja toimivaksi sekä löytää fyysisen kuormituksen kannalta parhaat mahdolliset laitteen kantamiseen liittyvät vyöt ja laukut. Kantolaitteiden käytettävyydessä huomioidaan myös tulevat lisälaitteet eli viivakoodi- ja pinpaid- lukulaitteet. Hankkeen yhteydessä luodaan myös koulutus- ja käyttöönottomateriaali JML:n käyttöönoton tueksi. Käyttöönotettavaa junamyyntilaitetta valmistaa saksalainen Höft & Wessel AG. Lopulliset ratkaisut JML:n toimivuuden ja käytettävyyden kehittämiseksi voidaan tehdä vasta testien ja käyttäjiltä saatujen palautteiden perusteella. Liittymän kohteiden koko ja käyttöliittymän rakenne vaikuttavat mm. tapaan millä laitetta pidellään ja kannatellaan, jolloin laitteen kuormitus ja riskit tulevat liittymään todennäköisesti tuki- ja liikuntaelinten vaivoihin. Ergonomian asiantuntijana toimii Työterveyslaitoksen Inhimillinen työ- osaamiskeskus, ergonomia ja käytettävyys -tiimi. Hankkeen tulokset ovat VR Osakeyhtiön henkilöstön käytettävissä keväällä 2009.

Hankkeen vastuuhenkilö
Liisa Ilvesmäki-Saarinen

KONDUKTÖÖRI TARKISTAA LIPUT ENTISTÄ KEVYEMMIN

13.8.2009

VR:n konduktöörien uusi junamyyntilaite on edeltäjäänsä parempi kannettava. Myös käyttöliittymä helpottaa konduktöörien työtä. VR sai ergonomista apua laitteen valintaan ja kantoon Työterveyslaitokselta, ja konduktöörit testasivat laitetta esimerkillisesti. Työsuojelurahasto rahoitti kehittämistä.

VR Osakeyhtiö työllistää noin 760 konduktööriä lähi- ja kaukoliikenteessä. Vuonna 2008 konduktöörit olivat pois töistä sairauksien ja tapaturmien vuoksi 7,5 prosenttia teoreettisesta työajasta. Eniten sairauspoissaoloja aiheuttivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

Ergonomia unohdettiin, kun hankittiin ensimmäinen laite


Konduktöörit myyvät junissa lippuja junamyyntilaitteen avulla. Suomessa ensimmäinen laite otettiin käyttöön 2000-luvun alussa.

Ennen käyttöönottoa ei kiinnitetty huomiota laitteen ergonomiseen käyttöön eikä liikuntaelinten kuormitukseen. Työterveyshuolloista tuli VR:n hallintoon nopeasti palautetta, kun konduktöörit hakeutuivat työterveyshuoltoon erilaisten tuki- ja liikuntaelinongelmien vuoksi.

Laitteen käyttöön kehitettiin kantovöitä sekä ohjeita ja suosituksia fyysisen kuormituksen minimoimiseksi. Laitteen ergonomisiin kantotapoihin ei kuitenkaan enää juuri pystytty vaikuttamaan.

Monitahoinen työryhmä valitsi uuden laitteen


Ensimmäisen junamyyntilaitteen tekniikka vanheni, ja valituksi tuli saksalaisen Höft & Wessel AG:n valmistama laite. Valinnassa pyrittiin jo etukäteen löytämään vähiten kuormittavat käyttö- ja kantotavat. Laitteesta oli kokemuksia muun muassa Sveitsistä ja Belgiasta.

Junamyyntilaite painaa noin kilon, ja sen muoto on käyttäjälle hankala. Myös käyttöliittymän rakenne vaikuttaa laitteen kannatteluun ja käyttöön. Siten laitteen kuormitus ja riskit todennäköisesti liittyvät tuki- ja liikuntaelinten vaivoihin. Nämä riskit haluttiin mahdollisimman vähäiseksi.

Ergonomiaa kehittämään koottiin työryhmä. Siihen tulivat VR-konsernin työkykypäällikkö, työsuojeluvaltuutettuja, opastuskonduktööri, kauko- ja lähiliikenteen konduktöörejä sekä työterveyshuollosta fysioterapian asiantuntija. Työryhmää tukemaan valittiin ergonomian ja kosketusnäytön käytettävyyden asiantuntijaksi Työterveyslaitoksen inhimillinen työ -osaamiskeskuksen ergonomia ja käytettävyys -tiimi. Työryhmä kokoontui vähintään kerran kuukaudessa seuraamaan hankkeen etenemistä.

Laitteen käyttö ja näyttö mahdollisimman ergonomisiksi


Tavoite oli kehittää junamyyntilaitteen käyttöä ja näyttöä käyttäjälle ergonomisesti ystävälliseksi ja toimivaksi. Samoin yritettiin löytää fyysisen kuormituksen kannalta parhaat mahdolliset vyöt ja laukut laitteen kantamiseen ja käsittelyyn.

Kantolaitteiden käytettävyydessä otettiin huomioon myös tulevat lisälaitteet eli viivakoodi- ja sirukortinlukulaitteet.

Käyttöönottokoulutukseen tehtiin erillinen ergonomiakoulutuspaketti. Se opastaa valitsemaan oikeanlaisen kannatinlaitteen ja mahdollisimman vähän kuormittavia työtapoja.

Konduktöörit ahkerasti mukana testaajina


Hankkeessa ideoitiin kannatteluvälineitä ja käyttötapoja sekä teetettiin mallikappaleita kannatinlaiteratkaisuksi. Konduktöörit testasivat laitteita junan todellisissa käyttöoloissa jäljittelemällä työtehtäviä. Lisäksi testattiin tiedonsyöttötapojen sujuvuutta ja luotettavuutta, koska kosketusnäytön käytöstä konduktöörin työssä ei ollut kokemusta.

Ratkaisut valittiin käyttäjäpalautteen perusteella. Ratkaisuja tehtiin useita, sillä niiden sopivuus riippuu esimerkiksi siitä, tekeekö konduktööri työtään lähi- vai kaukoliikenteessä sekä käyttäjän ruumiinrakenteesta ja työtavoista.

Hanke toteutettiin mallikelpoisesti


Työterveyslaitoksen tutkijat kirjoittavat raportissaan, kuinka hanke toteutettiin käyttöönottoprojektin toimintatavan ja projektissa ilmaantuneiden puitteiden mukaisesti. Konduktöörit olivat mallien testaamisessa hyvin aktiivisia, ja testauksia tehtiin suunniteltua laajemmin.

Testeissä ei kuitenkaan ollut käytössä riittävän valmista laitetta, joten testejä ei voitu tehdä todellisuutta vastaavassa tilanteessa. Erilaisilla mallinnuksilla saatiin tukea laitekehitykselle, mutta työssä monien yksityiskohtien selvitys ja pitkäaikaisen kuormituksen arviointi jäivät puutteellisiksi.
Hanke sisälsi oletettua enemmän tuotteiden kehittämistä, mutta se oli välttämätöntä, jotta hankkeen päätavoitteet saavutettiin.

Alan kirjallisuus ei tarjonnut suoraan kyseisen laitteen näyttötekniikkaan sovellettavia ohjeita, joten siihen sovellettiin yleisiä ergonomiaohjeita.

Alkukokemukset hyviä


Konduktöörien uusi junamyyntilaite otettiin käyttöön vuoden 2009 maaliskuussa. Kouluttajien koulutukset alkoivat tammikuussa 2009 ja käyttäjien koulutukset seuraavana kuukautena.
Junamyyntilaitteen käyttöönotto sisältyy VR:n myyntijärjestelmän uusimiseen. Uuden myyntijärjestelmän on määrä valmistua 2010–2011.

Tuoreet kokemukset junamyyntilaitteen käytöstä ovat hyviä. Työterveyshuollosta ei ole saatu lainkaan huonoja uutisia.

Ergonomiatyöryhmä kokoontuu syksyllä 2009 katsomaan palautteet ja konduktöörien kokemukset. Samalla tarvittaessa suunnitellaan mahdolliset korjaukset laitteen käyttöön ja kantoon sekä lisävarusteisiin ja ohjeistukseen. Kaikessa pyritään siihen, että laitetta käytetään mahdollisimman ergonomisesti.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Hanketiedot

 • HakijaVR Osakeyhtiö
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Liisa Ilvesmäki-Saarinen
  040 862 0675
  030 721 798
 • Toteutusaika
 • 1.9.2008 - 31.5.2009
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.5.2009
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 25.8.2008
  9 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 18 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 18.6.2009

Aiheluokitus