109353 Tutkimus

Työterveyshuollon ja työlääketieteen professuuri

7.12.2009

Turun yliopisto on saanut tutkimus- ja kehittämisapurahan työterveyshuollon ja työlääketieteen professuurin perustamisen valmistelua ja toteutusta varten. Turun yliopistossa, kuten muissakin yliopistoissa on ollut osa-aikainen työterveyshuollon professorin virka sekä peruskoulutuksen että erikoislääkärikoulutuksen järjestämistä varten. Työterveyshuollon ja työlääketieteen painoarvo sekä yhteiskunnassa että terveydenhuollossa on kasvamassa.

Työterveyshuolto on yleislääketieteen ohella nopeimmin kasvava erikoisala Suomessa. Työllisen väestönosan ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja ammattitautien torjunta on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää, kun pyritään työurien pituuden kasvattamiseen. Mm. näistä syistä Turun yliopisto on tehnyt aloitteen ensimmäisen kokopäivätoimisen työterveyshuollon ja työlääketieteen professorin toimen perustamiseksi.

Työsuojelurahaston apurahan turvin käynnistettävän toiminnan tavoitteena on integroida työterveyshuolto ja työlääketiede osaksi lääkäreiden peruskoulutusta, tehostaa ja laajentaa työterveyshuollon erikoislääkärikoulutusta Turun yliopiston toimialueella, ohjata ja opettaa erikoistuvien lääkäreiden kouluttajia, osallistua virtuaaliyliopiston koulutuksen sisällön tuottamiseen, tehostaa alan tutkimusta ja tieteellistä jatkokoulutusta sekä luoda aiempaa tiiviimmät suhteet sekä muihin Suomen yliopistoihin että ulkomaisiin yliopistoihin.

Työsuojelurahaston tuen turvin kokopäiväinen professuuri voidaan julistaa avoimeksi vuoden 2010 aikana ja tavoitteiden mukaiset tulokset ovat käytettävissä v. 2015 mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Pentti Huovinen

Tuula Putus aktiivinen professori työterveysasioissa

14.6.2017

Ennen Työsuojelurahaston tukemaa työterveyshuollon ja työlääketieteen professuuri -hanketta Suomessa ei ollut yhtään alan kokopäivätoimista professoria. Hanke vahvisti työterveyshuollon ja työlääketieteen opetusta, tutkimusta ja jatkokoulutusta.

Turun yliopiston työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori Tuula Putus on osallistunut aktiivisesti alansa yhteiskunnalliseen keskusteluun varsinkin sisäilma-asioissa sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Professuurihankkeen aikana Turussa on järjestetty useita kansainvälisiä kokouksia. Yhteistyö teknillisten yliopistojen suuntaan on lisääntynyt, ruotsinkielisen opetuksen osuus on kasvanut ja alan vaikutus on ulottunut Satakuntaan ja Vaasaan.

Työlääketieteen valmistuvien erikoislääkäreiden määrä ja koulutustapahtumat ovat lisääntyneet merkittävästi. Oppiaineen opettajia on aiempaa enemmän ja oppiaineella on oma verkkopedagogi. Turun yliopistoon on perustettu oppiaineen jatkokoulutusyksikkö, ja tutkimustyö on laajentunut. Uusille yksiköille on luotu verkkosivut www.utu.fi/vantti ja www.utu.fi/trossi.

Työterveyshuollon menetelmiä ja toimintamalleja voi soveltaa myös koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, jolloin edistetään jopa kolmen miljoonan suomalaisen terveyttä.

Ikäkriisi uhkaa

Työterveyshuollon ja työlääketieteen osaajia on Suomessa vähän, ja alan tutkijoiden keski-ikä on korkea.

Hankkeen loppuraportissa painotetaan, että sekä opetusta että tutkimusta on kiireesti kehitettävä siten, että nuoria jatko-opiskelijoita saadaan sitoutettua alan kehittämiseen.

Erikoislääkärikoulutuksen rahoitus tulisi turvata, ja verkko-opetusta hyödyntää laajasti ja monilla kielillä.

Jatkotutkimusta tarvitaan erityisesti laajojen kohorttien pitkäaikaisseurantaan ja kliiniseen immunologiseen, allergologiseen ja toksikologiseen tutkimukseen.

Sote nostaa alan painoarvoa yhä

Loppuraportissa ennakoidaan, että työterveyshuollon ja työlääketieteen merkitykset korostuvat edelleen sote-uudistuksen myötä.

Professori Tuula Putus ja Turun yliopiston dekaani Pentti Huovinen ovat viestineet hankkeesta erikoistuville lääkäreille, heidän kouluttajilleen, muihin yliopistoihin ja sidosryhmiin, kuten ministeriöihin ja ammattijärjestöihin. Viestintää on kohdistettu myös kuntiin ja kuntayhtymiin sekä tieteellisiin seuroihin. Professori on antanut paljon haastatteluja ja pitänyt runsaasti luentoja Suomessa ja ulkomailla.

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Professorships in Occupational Health Boost Research in Finland

7.2.2018

In the first decade of the 21st century, changes in society and health care were reflected in the growing importance of occupational health care and occupational medicine. Occupational health care and general practice were the two fastest growing medical specialties. Against this background, the provision of basic and specialist training through part-time professors in occupational health care at Finnish universities was felt to be increasingly inadequate.

In 2009, the University of Turku received a research and development award from the Finnish Work Environment Fund for preparation and implementation of a professorship in occupational health care and occupational medicine. The professorship project was aimed at integrating occupational health care and occupational medicine into doctors’ basic training, enhancing specialist training in occupational health care, guiding and training instructors for the education of medical specialists, invigorating scientific research and post-graduate training and promoting contacts with other Finnish and foreign universities with regard to occupational medicine.

A professorship in occupational health care and occupational medicine was set up at the University of Turku in 2010. The latter also instigated a process resulting in corresponding professorships being established in other medical schools in Finland.

In 2015, the title of the professorship was changed to Professor of Occupational Health Care and Environmental Medicine. During the course of the project, the volume of occupational health care and occupational medicine in doctors’ basic studies was more than doubled at Turku. Today it forms part of the Doctor and Society module, together with items such as addiction medicine, forensic medicine and health care administration. As regards specialisation training, the project succeeded in quadrupling the amount of occupational health care in studies.

The number of doctors undergoing specialisation training in occupational health care increased from 75 to 135 at the University of Turku during the professorship project. The number of instructors in this specialty likewise rose from 15 to 30. Six to eight doctors now complete the specialisation each year, compared with three or four at the start of the project.

Despite these figures and similar efforts at other universities, the national target of 50 new specialists in occupational health care a year has not been reached in Finland. This is partly explained by the fact that many of those who undertake specialisation training never seek to actually acquire the specialty since the status of specialty student as such qualifies for some posts in occupational health care.

Five doctors completed their Ph.D. studies in occupational health care or occupational medicine at Turku during the project, and a further 10 students are currently working on doctoral theses in this discipline. Recent research topics include issues such as the effects of strategic management methods on the well-being of health care staff, measurement of indoor air impurities and health responses relating to schools affected by mould problems, health risks caused by legionella and protozoans in pulp mill effluents, workplaces and schools and associations between certain public health problems and microbial exposure.

As part of the professorship project, a clinical research unit called TROSSI was launched as a joint effort by the discipline of occupational health care and environmental medicine and the Department of Biochemistry at the University of Turku.


Translated and edited by
Esko Meriluoto

Hanketiedot

 • HakijaTurun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
 • ToteuttajaTurun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta
 • Lisätietoja
 • Pentti Huovinen
  020 610 6601
  pentti.huovinen@utu.fi
  020 610 6699
 • Toteutusaika
 • 1.1.2010 - 30.11.2016
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.11.2016
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 7.12.2009
  400 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 622 550 euroa
 • Tulokset valmistuneet 5.5.2017

Aiheluokitus

 • 4. Terveyden edistäminen työelämässä
 • -4.1. työterveyteen vaikuttavat tekijät
 • 7. Työsuojelu ja työterveyshuolto
 • -7.2. työterveyshuollon ja sen toimintaedellystysten kehittöminen