110457 Kehittämisavustus

Turvallisuuden roadmap - strategiasta läpimurtoon

Turvallisuuden roadmap - strategiasta läpimurtoon

14.2.2011

Taustatietoa Oy ViskoTeepak AB:stä

ViskoTeepakin liikevaihto on n. 115 Meur, joista Hangon tehtaan osuus on noin 35 Meur. Konsernin palveluksessa on noin 800 ihmistä, joista noin 170 Hangossa. Tehdas valmistaa kuitusuolta elintarviketeollisuuden tarpeisiin. Konsernin päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja USA. Tehtaan pääraaka-aineet ovat selluloosa ja erikoispaperi. Selluloosasta valmistetaan välituotteena viskoosia jolla paperi impregnoidaan kuitusuolikoneilla lopputuotteen lujuuden nostamiseksi. Tehdas toimii keskeytymättömässä kolmivuorotyössä. Hangon tehdas on ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioitu.

Projektin tavoite

Tuotesortimentiltaan, laatutasoltaan ja ympäristöteknologialtaan Hangon tehdas edustaa alansa kärkeä. Tavoitteenamme on nostaa turvallisuustasomme suomen teollisuuden keskitasoa paremmaksi. Tehtaalla on sattunut 7-12 poissaoloon johtanutta tapaturmaa per vuosi, joka on selvästi liikaa referenssitasoon nähden. Tapaturmien vakavuusaste oli vuonna 2010 0,15. Erityyppiset liukastumiset ja nyrjähtämiset ovat selvästi yleisimmät syyt tapaturmiin. Käsityksemme mukaan työturvallisuusjohtaminen ja yleinen työturvallisuuskulttuuri ovat keskeisiä parannettavia kohteita yksikössämme. Tapaturmien syy-seuraus yhteyksien selvittäminen, Plan-Do-Check-Act ja muut jatkuvan parantamisen työmenetelmät ja periaatteet, parhaiden käytäntöjen selvittäminen ja koulutukseen panostaminen ovat keinoja joilla pyritään tavoitteisiin. Tuloksia odotetaan näkyvän projektin edetessä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Joachim Lund

Läheltä piti –tilanteiden raportointi yli kymmenkertaistui

23.5.2014

- Turvallisuushavaintojen määrä kasvoi vuosittaisesta 30:sta 340:een. Läheltä piti -tilanteet raportoidaan nyt hyvin. Turvallisuuskulttuuri on parantunut, mutta asennemuutosta tarvitaan vielä, että saamme tapaturmat laskuun toivotusti, ViskoTeepak Oy:n Hangon tehtaan johtaja Joachim Lund kertoo kolmivuotisen Roadmap-hankkeen tuloksista. Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.

- Tuotevalikoima, laatutaso ja ympäristöteknologia ovat Hangon tehtaalla alan kärkeä. Tehtaan johtoryhmä haluaa myös työturvallisuustason lähelle Suomen kärkeä, Joachim Lund sanoo.

Hangon tehdas on osa ViskoTeepakin 800 työntekijän konsernia, jolla on kotipaikka Maarianhaminassa ja Hangon lisäksi yksiköt myös Belgiassa, Hollannissa, Tsekissä ja Meksikossa. Hangon tehtaan 170 työntekijää tekevät keskeytymätöntä kolmivuorotyötä.

Tehdas valmistaa kuitusuolta elintarviketeollisuuden tarpeisiin, ja sen pääraaka-aineet ovat selluloosa ja erikoispaperi. Selluloosasta tehdään välituotteena viskoosia, jolla paperi kyllästetään kuitusuolikoneilla lopputuotteen lujuuden nostamiseksi. Konsernin päämarkkina-alueet ovat Eurooppa, USA ja Venäjä.

Sattuma ja vanha verkosto auttoivat löytämään asiantuntijan

Sattuma toi ViskoTeepakin Roadmap-hankkeeseen. Yhtiö haki ulkopuolista asiantuntijaa kehittämistyölle. Lundilla on kokemuksia paperiteollisuudesta ja sitä kautta oli tiedossa sopiva asiantuntija. Tämä ohjasi hänet ottamaan yhteyttä Ilkka Sorsaan, jolla oli alkamassa Roadmap-hanke.

Aluksi asiantuntijat ja yhtiön johtoryhmä toteuttivat 3T Kulttuurikyselyn ja Elmeri +-selvityksen. Ilkka Sorsa teki turvallisuusasioista 20 haastattelua. Kehitysohjelmaksi sovittiin 21 asian polku: 7 turvallisuustoimenpidettä jokaista kolmea Roadmap-vuotta kohti.

Plussaa ennakoinnissa, tapaturmatavoite jäi saavuttamatta

Läheltä piti -raporttien yli kymmenkertainen nousu aiemmasta 30:sta on tulosta siitä, että tehtaan johtoryhmä otti tavoitteeksi 2 turvallisuushavaintoa työntekijää kohti vuodessa. 2 x 170 tuotti 340 havaintoa, ja nyt riskikohtiin voidaan puuttua.

- Pieniä ja isoja tapahtumia on koko ajan. Kun ne raportoidaan, voimme parantaa prosesseja ja eliminoida turvallisuusriskejä.

Tapaturmia oli ennen hanketta 7-12 vuosittain. Edelleen sattuu 8 tapaturmaa vuodessa. - Ei päästy maaliin, kun poissaoloon johtaneita työtapaturmia ei saatu vielä merkittävästi laskemaan. Meidän pitää määrätietoisesti jatkaa, Lund pohtii.

Johtoryhmän tiedossa oli, että turvallisuuskulttuurin eli ajatusten ja asenteiden muuttuminen on vaikeaa. Miksi on oltava suojalasit ja miksi pitää suhtautua vakavasti työsuojeluun? - Asennemuutos on sisäsyntyinen prosessi, ja hyvin ymmärrän, että tähän sitoutuminen vaati aikaa, verta, hikeä ja kyyneliä.

Johto on epämääräinen käsite

Seitsemän yrityksen ja asiantuntijoiden Roadmap -hankkeen yleinen tulos oli, että turvallisuus paranee, jos johto tahtoo. Omien kokemustensa nojalla Joachim Lund pohtii, että "johto" on epämääräinen käsite.

Vaikka koko yhtiön johto ja tehtaalla moni työntekijäkin ovat olleet tyytyväisiä turvallisuuteen, Hangon tehtaan paikallinen johtoryhmä haluaa parantaa nykytilannetta.

- Paikallisjohto on kiinnostunut kehittämään työturvallisuutta, välttämään tapaturmia ja muuttamaan turvallisuuskulttuuria pysyvästi. Tarvetta ja potentiaalia on, Lund sanoo.

Kiitos asiantuntijoille, jotka tulivat "sorvin ääreen"

Erityiskiitosta Lundilta saavat Ilkka Sorsa ja hänen mukanaan "sorvin ääreen" työpisteisiin tullut Leif Andersson:
- Toteutimme turvatuokio -koulutuksen (safety walk) esimiehille asiantuntijan opastamina kädestä pitäen.
- Yksi kenttätyö 21:sta olivat työluvat ja käytännöt. Esimerkkinä olivat korkealla tehtävät säiliötyöt.
- Eristetään ja varmistetaan, että laite on turvallinen, ennen kuin aletaan tehdä työtä. Kone, sen liikkuvat osat, sähkö, voima ja paikat, joihin ihminen voi takertua, lähellä ei saa olla sivullisia tai tehdä huoltotöitä. Korjaustyössä olevat olivat mukana koulutuksessa.

Roadmap-verkosto luo perspektiiviä

Joachim Lund kokee, että hankkeessa olosta on yritykselle iso hyöty. - Teimme tehtaalla palautekyselyn. Tulos kertoo, että turvatietoisuus on parantunut, turvallisuudesta ollaan kiinnostuneita ja sitä halutaan kehittää. Motivaatio kasvoi.

Yritysverkoston tapaamisissa on nähty, että ongelmat ovat olleet muissakin yrityksissä samanlaisia.

- Tämä luo perspektiiviä, voidaan oppia toisiltamme. Seminaarit olivat hyviä. Meiltäkin niissä kävi eri ihmisiä, ja useampi pääsi kuulemaan toisten kokemuksista. Ryhmätöissä tuuletettiin ajatuksia onnistuneesti.

Toimittaja
Tarja Liuha

Turvallisuuden roadmap - strategiasta läpimurtoon

Tiekartta työturvallisuuteen -video TSR-kanavalla

Hanketiedot

 • HakijaOy ViskoTeepak Ab
 • ToteuttajaSafety Consulting Ilkka Sorsa Oy ilkka.sorsa@scis.fi
 • Lisätietoja
 • Joachim Lund
  020 759 9200
  joachim.lund@viskoteepak.com
  020 759 9218
 • Toteutusaika
 • 15.12.2010 - 31.3.2014
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.3.2014
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 27.1.2011
  24 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 48 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 8.4.2014
 • parhaiden käytäntöjen selvittäminen , Plan-Do-Check-Act , Tapaturmien syy-seuraus yhteyksien selvittäminen , työturvallisuuskulttuuri , työturvallisuusjohtaminen