110458 Kehittämisavustus

Turvallisuuden roadmap - strategiasta läpimurtoon

Turvallisuuden roadmap - strategiasta läpimurtoon

17.2.2011

Premix Oy on 1980 perustettu suomalainen, perheomisteinen pk-yritys, jonka toimipiste ja tuotantolaitos sijaitsevat Rajamäellä. Premix kehittää ja valmistaa sähköä johtavia muoviseoksia, joita se myy ja markkinoi maailmanlaajuisesti elektroniikka-, auto-, kemian- ja lääketeollisuuden sovellutuksiin. Yrityksen päämarkkinat ovat Pohjoismaat ja Keski-Eurooppa.

TAVOITTEET
Turvallisuuden Roadmap-hankkeen tavoitteena Premixillä on työturvallisuustietoisuuden ja -kulttuurin kohottaminen ja juurruttaminen koko henkilöstöön sekä kaikkiin toimintojemme vaiheisiin. Kulttuurimuutoksen kautta luomme edellytykset myös henkilökunnan työhyvinvoinnin parantamiseen sekä yhtiön taloudellisen kilpailukyvyn turvaamiseen. Haluamme olla tulevaisuudessa hyvä ja turvallinen työpaikka koko henkilökunnallemme.

MENETELMÄT
Alkukartoitus, haastattelut, kulttuurikysely ja Elmeri-menetelmä koko henkilöstölle. Kartoitusten tulosten pohjalta rakennetaan ensimmäiset tavoiteasetannat ja määritellään toimenpiteet mittareineen. Nämä luovat osaltaan pohjan myös hankkeen laajempaan, konseptuaaliseen tiekarttaan.

MILLOIN TULOKSET OVAT KÄYTETTÄVISSÄ
RoadMap-hankkeen tuloksia on käytettävissä yhtiökohtaiseen välitarkasteluun jo keväällä 2012 ja lopullisemmin 2014.

Hankkeen vastuuhenkilö
Hannele Kuusela

Roadmap paransi työtapoja ja lisäsi yhdessä tekemistä

18.8.2014

– Roadmap oli meillä osallistava hanke. Ihmiset ymmärtävät, että jokainen voi vaikuttaa ja tehdä asioita turvallisuuden eteen. Uskalletaan sanoa ja siitä vielä palkitaan, Premix Oy:n tuotantojohtaja Hannele Kuusela kertoo kolmivuotisen hankkeen hyödyistä. Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.
 
Premix Oy on 1980 perustettu suomalainen perheyritys. Tuotantolaitos sijaitsee Rajamäellä, jossa on noin 60 työntekijää.  Myyntikonttori on Saksassa ja kaksi osakkuusyhtiötä Kiinassa.
 
Premix on muovituoteteollisuuden raaka-ainetoimittaja. Se kehittää ja valmistaa sähköä johtavia muoviseoksia, joita se myy ja markkinoi  maailmanlaajuisesti elektroniikka-, auto-, kemian- ja lääketeollisuuden sovellutuksiin. Yrityksen päämarkkinat ovat Keski-Euroopassa.
 
Ahtaus, trukkiliikenne, kuumuus ja melu tuovat vaaranpaikkoja
 
Premix on laajentunut vuosien kuluessa, ja varasto- ja tuotantotilat ovat käyneet ahtaiksi. Trukkiliikenteessä ja –n ostoissa on oltava tarkkana.
 
Kun raaka-aineista tehdään kompaundia, muovisekoitetta, jossa on muovia ja pölyäviä lisäaineita, pölyiltä on suojauduttava. Muovin sulamislämpötilat ovat reilut 200 astetta, eli kahdeksan tuotantokonetta toimivat korkeissa lämpötiloissa ja aiheuttavat kovaa melua, joten melulta ja lämmöltä on suojauduttava. Suoja-asut ovat välttämättömät.
 
Johto halusi parantaa työturvallisuutta
 
Premix Oy lähti mukaan Roadmap-hankkeeseen, koska silloinen toimitusjohtaja halusi parantaa työturvallisuutta. – Hän oli kuullut hankkeesta ja otimme yhteyttä Ilkka Sorsaan. Myös nykyinen johto on ollut hankkeen takana, Kuusela kertoo.
 
Premixillä toimi lakisääteinen työsuojelutoimikunta, ja lisäksi oli käytössä mittareita. – Suojaimista oli ohjeet, mutta silti oli yleistä, että suojaimia pidettiin, jos niiden käyttöä valvottiin. Halusimme saada ihmiset ajattelemaan omaa turvallisuuttaan ja parannusta työturvallisuuskulttuuriin. Asenteet eivät muutu nopeasti, joten kolmen vuoden hanke oli meille hyvä.
 
Konkreettiset  kohteet muuttavat asenteita tehokkaimmin
 
Turvallisuuden lähtötilanne katsottiin alussa käyttäen mittareita Elmeri+ ja 3T Kulttuurimittari sekä Ilkka Sorsan haastatteluilla. Niiden perusteella saatiin yhteensä 15 tutkijoiden ja työntekijöiden havainnoimaa kehityskohdetta.
 
– Jotta saamme ihmiset mukaan ja kulttuuria muutettua, kehityskohteiden tuli olla konkreettisia. Varastohallinnon ja työkalujen järjestyksen parantaminen, siisteys ja järjestys eri työpisteissä, jäteastioiden merkintä. Kemikaaliturvallisuuteen liittyvien käyttöturvatiedotteiden on oltava saatavilla, Hannele Kuusela luettelee.
 
Uusina tulivat nostopöydät raaka-ainetasolle. Kun lava nostetaan omalle työskentelykorkeudelle, voidaan työskennellä seisaaltaan ja säästää selkää.
 
Työsuojelutoimikunnan jäsenistä kehitysryhmien vetäjiä
 
Työsuojelutoimikunnan rooli oli aiemmin virallinen ja kokoukset etenivät totutulla tavalla. Hankkeen aikana rooli muuttui aktiiviseksi ja osallistuvaksi, ja toimikunnan jäsenet ovat nyt kehitysryhmien vetäjiä. Toimikunta kokoontuu nykyään huomattavasti aiempaa useammin.
 
Alussa hankkeet eivät edenneet, koska ryhmien vetäjät muiden lailla tekevät vuorotyötä. – Ilkka Sorsan kanssa keskusteltiin ja päätettiin ottaa vielä pienempiä ja konkreettisempia hankkeita. Kukaan ei tee työturvallisuutta päätyönään.
 
Työntekijät tuovat esille aiempaa enemmän turvallisuushavaintoja, ja kehityskohteita eivät enää esitä vain esimiehet. Premixilla oli aloitekampanja, jossa Roadmapin myötä on yhä enemmän turvallisuusasioita.
 
– Meillä on kehitysryhmiä. Osallistuminen on lisääntynyt ja sitä kautta myös työsuojelulliset asiat. Yhä useammat työntekijät miettivät omaa ja työkaverin työturvallisuutta eivätkä valvontaa.  Osa on aina helpommin asioiden takana ja osaa on osallistettava, mutta aktiivisuuden keskiarvo on lisääntynyt, Hannele Kuusela kertoo.
 
– Nyt ihmiset tuovat aloitteita ja saavat aloitepalkkion hyvästä aloitteesta. Jos tulee säästöjä, korvausta voi saada enemmänkin.
 
Toisin kuin ennen, nykyään myös Premixin johtoryhmässä käsitellään työturvallisuusasioita, ja johto hyväksyy työturvallisuushankkeet. Tehtaalla järjestetään turvallisuus- ja laatuindeksikierroksia,  joissa johto on mukana. – Johto näkyy tehtaalla.
 
Verkostoseminaarista ja konsultilta sai apua ja tukea
 
Hannele Kuuselan mielestä tammikuiset kolme verkostoseminaaria kolmen vuoden aikana olivat antoisia, kun seitsemän Roadmap-hankkeessa olleen yrityksen edustajat tapasivat. Samanlaisia ongelmia, uudenlaisia ratkaisuja.  – Oli mielenkiintoista kuulla, miten muilla oli mennyt. Erityisen kiinnostavaa oli seurata yritystä, jonka osti hankkeen aikana työturvallisuuslähtöinen kansainvälinen yritys. Turvallisuusasiat lähtivät vyörymään eteenpäin.
 
Roadmap-konsultti Ilkka Sorsa koulutti Premixin työntekijät, toimihenkilöt ja johdon.  – Ilkka Sorsan sanoin: työturvallisuus rämettyy, ellei sitä kehitetä koko ajan. Työ ei lopu ikinä, mutta työntekijöiden osallistuminen oman työympäristönsä turvallisuuteen palkitsee, Hannele Kuusela sanoo.

Toimittaja
Tarja Liuha

Turvallisuuden roadmap - strategiasta läpimurtoon

Tiekartta työturvallisuuteen -video TSR-kanavalla

Hanketiedot

 • HakijaPremix Oy
 • ToteuttajaSafety Consulting Ilkka Sorsa Oy / ilkka.sorsa@scis.fi
 • Lisätietoja
 • Hannele Kuusela
  09 878 041
  hannele.kuusela@premixgroup.com
  09 8780 4400
 • Toteutusaika
 • 15.12.2010 - 31.3.2014
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.3.2014
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 27.1.2011
  24 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 48 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 17.6.2014

Aiheluokitus