110459 Kehittämisavustus

Turvallisuuden roadmap - strategiasta läpimurtoon

Turvallisuuden roadmap - strategiasta läpimurtoon

11.2.2011

Sulzer Pumps Finland Oy on osa sveitsiläistä Sulzer-konsernia ja kuuluu Sulzerin pumppudivisioonaan. Yhtiöllämme on valimo, pumpputehdas sekä varaosa- ja huoltokeskus Kotkassa. Sen lisäksi Mäntässä ja Oulussa on alle kymmenen henkeä työllistävät huoltokeskukset.

Sulzer-konsernissa aloitettiin 2006 hankkeita työturvallisuuden parantamiseksi. Myös Suomen yksiköissä työturvallisuuden tunnusluvut (AFR ja ASR) kehittyivät parempaan suuntaan vuosien 2006 - 2009 välisenä aikana. Vuonna 2010 tilanne kuitenkin tapaturmataajuudessa kääntyi huonompaan suuntaan. Päätimme liittyä hankkeeseen "Turvallisuuden roadmap - strategiasta läpimurtoon", jotta löytäisimme entistä tehokkaampia keinoja ja lähestymistapoja työturvallisuustilanteen ja -asenteiden parantamiseksi.

Hankkeen avulla pyrimme aktivoimaan johtoa ja henkilöstöa turvallisuusajattelussa sekä laatimaan yhdessä hankkeen asiantuntijoiden kanssa selkeän kehitysohjelman. Yrityksessämme on vuosittain laadittu työturvallisuuden parantamisohjelma, ja tämän hankkeen tulokset tullaan integroimaan vuosiohjelman toimenpiteiksi.

Menetelmien osalta hanke jakautuu päävaiheisiin nykytilan arviointi, analyysi, toimenpidesuunnitelman laadinta ja suunnitelman toteutus ja toteutusta tukeva valmennus.

Kehityshankkeen lopulliset tulokset ovat saatavilla alkuvuonna 2014 ja yrityskohtaiset väliraportit TSR:n raportointiohjeen mukaisesti.

Hankkeen vastuuhenkilö
Matti Haarala

Tapaturmien väheneminen ilahduttaa eniten

27.5.2014

– Työntekijä tunnistaa työpisteensä vaarat aiempaa paremmin. Työturvallisuushavainnot lisääntyivät. Tapaturmat vähenivät, luettelee Sulzer Pumps Finland Oy:n QEHS-päällikkö (Quality Environment Health and Safety) Matti Haarala Roadmap-hankkeen tuloksia. Työsuojelurahasto tuki hanketta.
 
Sulzer Pumps Finland Oy on osa sveitsiläistä Sulzer-konsernia. Yhtiöllä on 540 työntekijää Suomessa: valimo, pumpputehdas sekä varaosa- ja huoltokeskus Kotkassa, 500 työntekijää; Mäntässä ja Oulussa huoltokeskukset; Helsingissä myyntiyksikkö ja Espoossa tuotekehitysyksikkö.
 
Sulzerilla 2006 aloitetut hankkeet paransivat työturvallisuutta 2006 - 2009, mutta 2010 tapaturmat lisääntyivät. – Käsittelyissä sormia jää kappaleiden väliin, hionnassa ja koneistuksessa tulee haavoja, Haarala kuvaa.
 
Eniten Roadmap-hankkeessa ilahduttaakin, että tapaturmat vähenivät:  Vuoden 2010 21 tapaturmasta 4 - 5:een vuodessa.  – Sairauspoissaolot ovat meillä vielä kehitysalue. Pientä kehitystä on, mutta työtä on jäljellä. Varhaisen tuen mallikin on, mutta siinäkin on tekemistä. Tuki- ja liikuntaelinvaivat ovat pitkäkestoisia.
 
Matti Haarala kokee hyvin tärkeänä tukena työterveyshuollon. Sen kanssa yhtiö tekee muun muassa työpaikkaselvityksiä ja saa apua ergonomiassa. – Terveysasema on lähellä ja työntekijä saa oikeaa hoitoa mahdollisimman nopeasti, kun joku vaiva on päällä.
 
Kaivattiin tehoa, uusia keinoja ja asenteita
 
Yhtiö lähti mukaan Roadmap-hankkeeseen löytääkseen aiempaa tehokkaampia tapoja työturvallisuuden ja asenteiden parantamiseksi.
 
Yritys halusi sekä aktivoida johdon ja henkilöstön turvallisuusajattelua että laatia asiantuntijoiden kanssa kehitysohjelman. Sulzerilla oli jo tehty vuosittain turvallisuuden parantamisohjelma.
 
– Vuoden alussa listataan vuosiohjelmaan uudet kehityshankkeet, priorisoidaan ja valitaan toteutettavat hankkeet.  Roadmapin myötä meillä oli intensiivinen jakso, ja hankkeen tulokset integroidaan vuosiohjelmaan konkreettisiksi toimenpiteiksi. Nyt on enemmän intoa vuosiohjelman toteuttamiseen, Haarala kertoo.
 
Kolmen Roadmap-vuoden aikana Sulzerilla on lisätty keskusteluja sekä turvallisuus- ja auditointikierroksia. Vaarat koetetaan tunnistaa ennalta työpisteissä. Yleinen siisteys ja järjestys ovat parantuneet.
 
Ennakointi ja turvakoulutus aktivoituivat, mutta asennemuutos vie aikaa
 
Henkilöstön turvallisuuskoulutuksen kasvu, ennakoinnin ja riskien arvioinnin parantuminen työpisteissä, turvallisuuden entistä parempi esilläolo keskusteluissa ja kierroksilla, parempi siisteys ja järjestys ovat jo positiivisia muutoksia. Mutta nekään eivät ole kohentuneet kuukaudessa tai vuodessa.
 
Matti Haarala pitääkin hyvänä Roadmap-hankeen kolmen vuoden aikajännettä. Roadmap-hankkeessa oli vuosittainen kysely, josta nähtiin, miten turvallisuusajattelu kehittyy.
 
Mutta turvallisuus on yksi osa kehitystarvetta. – Meidänhän on kuitenkin keskityttävä tuotantoon. Välillä tuli kritiikkiä, ettei kohta ehditä tekemään muuta kuin turvallisuutta. Priorisointia tarvitaan.
 
Asiantuntijat olivat resurssi
 
Matti Haaralan mielestä asiantuntijoiden merkitys oli huomattava. – He olivat suorastaan resursseina toteuttamassa asioita, kuten henkilöstön koulutuksia. Tukihenkilöiden kokemus on ollut tärkeää, sillä he ovat osanneet ohjata toimenpiteitä oikeisiin kohteisiin.
 
Seitsemän yrityksen verkostossa oli hyvä kuulla muita ja uusia ideoitakin sai, mutta pääsääntöisesti painittiin samanlaisten asioiden kanssa. – Enemmänkin koin verkoston vertaistukena. Ei ole tullut pidettyä paljon yhteyttä, mutta varmasti voi ottaa yhteyttä myöhemminkin.
 
Johdon sitoutuminen on tärkeää
 
– Yhteinen etu yhtiössä on, että turvallisuus paranee ja tapaturmien määrä laskee. Samaa venettä soudetaan, joten johdon sitoutuminen on ollut hyvin tärkeää, Haarala sanoo.
 
Sulzer-konsernissa alkoi oma turvallisen käyttäytymisen ohjelma 2012. Roadmapin myötä Suomen yksiköt saivat hyvän pohjan konsernitason turvallisuustyölle.
 
– Tapaturmat ja sairauspoissaolot ovat selkeät mittarit, mutta ennen kaikkea on pyrittävä rakentamaan ja seuraamaan ennakoivia mittareita. Niille saimme eväitä hankkeessa.

Toimittaja
Tarja Liuha

Turvallisuuden roadmap - strategiasta läpimurtoon

Tiekartta työturvallisuuteen -video TSR-kanavalla

Hanketiedot

 • HakijaSulzer Pumps Finland Oy
 • ToteuttajaSafety Consulting Ilkka Sorsa Oy ilkka.sorsa@scis.fi
 • Lisätietoja
 • Matti Haarala
  010 234 3333
  matti.haarala@sulzer.com
  010 234 3315
 • Toteutusaika
 • 15.12.2010 - 31.3.2014
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.3.2014
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 27.1.2011
  24 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 48 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 26.5.2014

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.1. tuotteiden, tuotannon ja työvälineiden kehittäminen
  -1.2. organisaation ja työtehtävien kehittäminen
  -1.3. työympäristön kehittäminen
 • 2. Työyhteisöjen riskienhallinta
 • -2.1. riskienhallintamenetelmien kehittäminen
  -2.3. turvallisuusjohtamisen kehittäminen
  -2.4. tapaturmien torjunta ja seurannan kehittäminen
  -2.5. suuronnettomuuksien torjunta
 • turvallisuusasenne , asennekartoitus , metalliala , tapaturmien ehkäisy , turvallisuuskäyttäytyminen