110461 Kehittämisavustus

Turvallisuuden roadmap - strategiasta läpimurtoon

Turvallisuuden roadmap - strategiasta läpimurtoon

14.2.2011

Tavoitteet

PCAS Finland Oy:n tavoitteena on Turvallisuuden Roadmap -hankkeen avulla luoda yritykseen ennakoiva yhteistoimintamalliin perustuva turvallisuuskulttuuri, jolloin on realistinen mahdollisuus asettaa tavoitteeksi 0-tapaturmaa. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä mm. työympäristöä, riskienhallintaa, turvallisuuskoulutusta ja turvallisuushavaintojen esiin tuomista sekä yksilön turvallisuusajattelua.

Askel kerrallaan em. osa-alueita kehittämällä saavutetaan välitavoitteita ja kolmen vuoden ohjelman jatkumona mahdollistetaan jatkuvan kehittämisen malli. Välietappina on 0-tapaturmaa, joista seuraa sairauspoissaoloja.

Menetelmät

Alkukartoitus, haastattelut, kulttuurikysely ja Elmeri-menetelmä koko henkilöstölle. Kartoitusten tulosten pohjalta jatketaan mahdollisesti myös muilla menetelmillä. Tulokset käytettävissä 2014.

Hankkeen vastuuhenkilö
Juha Ekman

Turvallisuuskierrokset ovat tärkein anti

11.6.2014

PCAS Finland Oy:n turvallisuus-, terveys- ja ympäristöpäällikkö Juha Ekman pitää Roadmap-hankkeen tärkeimpänä antina turvallisuuskierroksia: Jokaisen kuuden osaston vastaava kiertää kerran kuussa osastonsa tai jonkin toisen osaston kaavakkeen kanssa ja merkitsee, mitkä asiat turvallisuudessa ovat kunnossa ja mitkä eivät. Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.
 
PCAS Finland Turussa on osa ranskalaista konsernia, jolla on Ranskassa kolme lääkeaineita valmistavaa tehdasta ja kaksi hienokemian tehdasta, markkinointi ja myynti sekä yksiköt Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Konserni työllistää noin 900 ihmistä, Turun tehdas 102.
 
Turussa tutkitaan, kehitetään ja valmistetaan aktiivisia lääkeaineita, joista lääketehtaat tekevät lääkkeitä. Turvallisuus on keskiössä, kun tehdään satoja kiloja aktiiviaineita, joita ihmisen kertalääkeannoksissa on alle milligrammasta grammaan.
 
Turvallisuus on ollut tärkeä osa tuotantoprosessia jo aiemmin
 
Lääkeaineiden valmistuksessa harva kemiallinen prosessi onnistuu vedessä. 95-prosenttisesti tuotanto tapahtuu liottimien avulla, joissa on syttymisvaara, jos turvallisuuskäytäntö horjuu. Juha Ekman sanoo, ettei näitä tilanteita ole onneksi ollut.
 
Toinen vaara on altistuminen kemikaaleille. Siksi PCAS Finlandin työssä on useimmiten käytössä täydellinen henkilösuojaus. Erityisessä tarkkailussa ovat olleet silmätapaturmat. Suojaukseen on panostettu, ja suojalasit ovat minimisuojaus tuotantoalueella. Toki nostoissa ja kemikaalikonttien siirroissa voi venäyttää myös selkänsä, mikä pyritään estämään  apuvälineillä.
 
2-3 kehityskohdetta kerrallaan oli sopiva määrä
 
Tehtaalla toimi Roadmap-johtoryhmä, jossa oli kaikkien henkilöstöryhmien edustus. Alkuun tehtiin haastattelut, Elmeri+ -havainnointikierros ja turvallisuuskulttuurikysely. Näiden pohjalta laadittiin 21 kohdan kehitysohjelma. Alussa päätettiin vetää neljää eri kehityskohdetta samanaikaisesti, mutta pian huomattiin, että toimivampi on 2-3 kohdetta kerrallaan.
 
Laitoksen kokonaisturvallisuutta oli kehitetty jo useamman vuoden ajan. – Mutta jotain puuttui. Turvallisuuskulttuuri on asia numero yksi. Jokaisen henkilökohtainen asenne on erittäin tärkeä, Juha Ekman sanoo.
 
Kierrokset ja turvallisuuskoulutus ovat tuoneet tulosta
 
Kuukausittaiset osastovastaavien turvallisuuskierrokset kaavakkeineen ovat olleet lahjomaton hankkeen tuoma mittari.
 
Toinen tärkeä anti koko hankkeen aikana oli turvallisuuskoulutus, josta pääsivät osallisiksi sekä työntekijät, toimihenkilöt että ylin johto. Esimiehet saivat vielä syventävää koulutusta.
 
Vuodesta 2004 toimineeseen turvallisuuden johtoryhmään otettiin konsulttien ehdotuksesta edustus kaikista henkilöstöryhmistä. – Näin tieto kulkee kentältä nopeasti. Johto on meillä hyvin sitoutunut turvallisuustyöhön, ja uskon, että alamme rummuttaa turvallisuutta enemmän myös konsernitasolla.
 
Koulutusten myötä tehtiin uusia toimintaohjeita ja päivitettiin vanhoja. – Meidän työskentelymme on aina ollut hyvin ohjeistettua, olemmehan osa vanhoja lääkevalmistajia, Leirasta ja Scheringiä. Turvallisuus, laatu ja jäljitettävyys ovat olleet farmasia-alalla aina tärkeitä.
 
Laaja pohja on tärkeä
 
Kaikki PCAS Finlandilla Roadmap-hankkeen aikana perustetut työryhmät olivat laajapohjaisia. Kaikki henkilöstöryhmät pääsivät tekemään ohjeita, ja koko henkilöstön turvallisuusmotivaatio nousi.
 
Vaarojen arviointi on ollut rutiinia jo 2000-luvun alusta. Työlupaan tuli uutena kunnossapitotöiden vaarojen arviointi. Ennen kuin korjaus- ja kunnossapitohenkilöstö aloittaa työn, vaaroja arvioivat kunnossapidon työntekijä ja työnjohtaja sekä osaston työnjohtaja. Ennen työn alkua katsotaan myös työympäristö, jottei tule yllätyksiä.
 
Safety walk – Turvallisuuskävely otettiin käyttöön: Esimies menee työpisteeseen katsomaan työtä, keskustelee työntekijän kanssa ja ottaa huomioon, jos parannettavaa ilmenee.
 
Syksyn 2012 jälkeen uusiin palveluntuottajan kanssa tehtyihin sopimuksiin on tullut uusi liite, joka koskee laatua ja turvallisuutta. Jos kyse on vanhasta palveluntuottajasta, liite tulee mukaan sopimusta päivitettäessä.
 
Safety first –periaate ja ennakoivat mittarit otettiin käyttöön

21 kehityskohteen ohjelmasta toteutui 75 prosenttia kolmen vuoden aikana. Kaksi kehityskohdetta odottaa tulevaa. –  Uusia käytäntöjä saimme mukavasti, ja turvallisuuden periaate Safety First – Turvallisuus ensin lanseerattiin heti alussa ideakilpailun tuloksena.
 
PCAS Finland valitsi osastojen kanssa yhteistyössä ennakoivat mittarit. Mittareilla on vuotuiset tavoitteet, ja turvallisuuden johtoryhmä seuraa niiden toteutumista jatkuvasti.
 
Onnistuneimpana mittarina Juha Ekman pitää läheltä piti- ja turvallisuushavaintojen määrää: vuodessa yli 300 havaintoa eli yli kolme jokaista työntekijää kohti, ja lisäksi jokaisen pitää tehdä vähintään yksi.

Toimittaja
Tarja Liuha

Turvallisuuden roadmap - strategiasta läpimurtoon

Tiekartta työturvallisuuteen -video TSR-kanavalla

Hanketiedot

 • HakijaPCAS Finland Oy
 • ToteuttajaSafety Consulting Ilkka Sorsa Oy / ilkka.sorsa@scis.fi
 • Lisätietoja
 • Juha Ekman
  02 330 51
  juha.ekman@pcas.fi
  02 330 5500
 • Toteutusaika
 • 15.12.2010 - 31.3.2014
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.3.2014
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 27.1.2011
  24 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 48 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 21.5.2014

Aiheluokitus