110463 Kehittämisavustus

Turvallisuuden roadmap - strategiasta läpimurtoon

Turvallisuuden roadmap - strategiasta läpimurtoon

19.2.2011

Danisco Sweeteners Oy (DSW Oy) on Danisco A/S –konserniin kuuluva yksikkö. Toimipaikkamme sijaitsee Kotkassa, jossa valmistamme fruktoosia ja ksylitolia elintarviketeollisuudelle.

Danisco A/S liikevaihto on 1,8 miljardia EUR ja työntekijöitä on 6800 hlö. DSW Oy:n liikevaihto on 85 miljoonaa EUR ja Kotkan tehtaalla työskentelee 115 henkilöä. Tehtaalla on toiminut suojelupäällikkö 1990-luvulta lähtien ja sitä ennen nimetty työsuojelupäällikkö sekä työsuojelutoimikunta 1970-luvulta lähtien.

Vuoden 2009 keväällä tehtaalla aloitettiin systemaattisempi turvallisuustyö, jossa pääpaino on turvallisuusjohtamisessa lähtien linjaorganisaatioista itsestään. Samaan aikaan käynnistettiin useita kehittämisohjelmia, kirjoitettiin useita uusia ohjeita sekä päivitettiin olemassa olevaa ohjeistusta. Lisäksi lisättiin vaateita henkilökohtaisten suojaimien osalta; kuten kypärä ja suojalasit koko tehtaan alueella.

Keväällä 2009 tehtaan tapaturmataajuus (LTIF) suhteutettuna miljoonaa tehtyä työtuntia kohden oli 33. Vuotta myöhemmin LTIF oli 3. Syksyn 2010 ja talven 2011 aikana on kuitenkin sattunut yhteensä neljä poissaoloon johtanutta tapaturmaa ja helmikuussa 2011 LTIF on 20.

Muita mitattavia TTT-tunnuslukuja tehtaalla ovat Läheltä Piti -tapausten lukumäärä, sairauspoissaolojen määrä sekä TUTTAVA-indeksi.

Tavoitteemme on 0-tapaturmaa. Työkaluja jo meneillään olevien kehittämisohjelmien lisäksi ovat ainakin kulttuurikyselyt, haastattelut, johdon valmennus sekä Elmeri+ -havainnointi.

Hankkeen vastuuhenkilö
Tomi Javanainen

Tapaturmat vähenivät, kun turvallisuushavainnot lisääntyivät

18.8.2014

Turvallisuushavainnot lisääntyivät Danisco Sweeteners Oy:n Kotkan tehtaalla runsaasta 100:sta lähes 300:een vuodessa kolmen vuoden Roadmap-hankkeen ansiosta. Työsuojelupäällikkö Timo Aurala kertoo, ettei omalle henkilökunnalle ole sattunut 2,5 vuoteen yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa, koska vaaroihin osataan puuttua nyt aiempaa paremmin. Työsuojelurahasto tuki hanketta kehittämisavustuksella.
 
Danisco Sweeteners Oy (DSW Oy) toimii Kotkassa ja kuuluu amerikkalaiseen DuPont -konserniin. Tehtaalla valmistetaan fruktoosia ja ksylitolia elintarviketeollisuuden ja lääketeollisuuden raaka-aineiksi. Konserni työllistää maailmanlaajuisesti noin 65 000 ja Kotkan yksikkö 120 työntekijää.
 
Roadmap-hankkeen alkaessa 2011 Kotkan yksikkö kuului tanskalaiseen Danisco-konserniin. Puolivälissä hanketta tehdas siirtyi DuPontin omistukseen. –Roadmap-hanke jousti ja jatkui omistajanvaihdoksesta huolimatta, Timo Aurala kiittää.
 
Turvallisuustoiminta aktivoitui
 
Työturvallisuustoimintaa on Kotkassa ollut pitkään, mutta sekä Roadmap-hanke että DuPont-omistus toivat siihen järjestelmällisyyttä.
 
– Toiminta aktivoitui. DuPontin turvallisuusjärjestelmät ovat systemaattisia, hyvin toimivia ja testattuja, ja konserni on kauan suunnitellut ja kehittänyt turvallisuustoimintaa. DuPonthan myös myy turvallisuusosaamista.
 
– Kun Danisco sopeuttaa omaa toimintaansa DuPontin työturvallisuustoimintaan, oli hyvä kun saimme suomalaista ammattitaitoista tukea Roadmapin konsultilta, joka jo ennestään tunsi konsernin toimintatavat.
 
Asiantuntijat aktiivisia lähdössä ja hankkeen aikana
 
Kotkan tehdas lähti Roadmap-hankkeeseen konsulttien otettua yhteyttä. Tehtaalla oli jo aiemmin käytetty 3T-Ratkaisut Oy:n asiantuntemusta ja turvatuokio-aineistoja.
 
Ennen hanketta oli jopa kokonainen vuosi ilman tapaturmia, mutta vuosivaihtelu oli suurta.  – Turvallisuuskulttuuri ei ollut riittävän hyvällä tasolla, Timo Aurala sanoo.
 
Hankkeen alussa haastateltiin henkilökuntaa (noin joka neljäs vastasi turvallisuuskysymyksiin eri organisaatiotasoilta), tehtiin kulttuurikysely sekä Elmeri+ -arviointia.
 
Timo Auralalle kyselyt eivät tuoneet yllätyksiä. Parikymmentä osa-aluetta otettiin toimintasuunnitelmaan ja kehittämisen alle. – Paljon hyviä asioita, joiden tarkoitus on parantaa turvallisuuskulttuuria eli käyttäytymistä ja ihmisten ymmärrystä. Mietitään miten tehdään ennen kuin tehdään. Suurin osa asioistahan toimii, mutta kun tulee tilanne, ettei voidakaan tehdä suunnitelman mukaan, pidetään tuumaustauko ja pyydetään apua tarvittaessa. Näin vältetään suurin osa tapaturmista.
 
Ennakointi poistaa vaaranpaikkoja
 
Turvallisuushavaintojen lähes kolminkertaistuminen on merkittävä tulos. Tämä ennakoiva mittari eli kirjatut läheltä piti  -tilanteet, vaaratilanteet ja turvallisuuspoikkeamat kertovat turvallisuuskulttuurista: työntekijä näkee, ajattelee ja tunnistaa riskejä työympäristössään, jolloin vaaranpaikkoja saadaan poistettua.
 
Tehtaalla sattuneet tapaturmat ovat olleet lieviä ja niistä on tullut muutaman päivän poissaoloja. On sattunut liukastumisia, kaatumisia, sormihaavoja, pieniä palovammoja. Monet tapaturmista ovat liittyneet kulkuteihin. – Meren rannassa riittää talvella liukkautta.
 
Roadmap-asiantuntija Ilkka Sorsa on kouluttanut muun muassa esimiehiä. Turvallisuushavaintojen tutkimista on myös harjoiteltu. Jos tapaturma sattuu, tieto siitä on nyt koko konsernissa jaossa, jotta vastaavalta vältytään.
 
– Kun vaarallinen työtehtävä tunnistetaan ja työriski arvioidaan, uudistamme työohjeen ja koulutamme henkilökuntaa. Vaarallinen reitti saa merkinnän tai opasteen, vaarallinen työtehtävä uuden ohjeen, ja jos turvalaite puuttuu, sellainen tehdään, Aurala kertoo.
 
Koulutus upotettiin vuorojärjestelmään
 
Turvallisuuskulttuurin kehittäminen vaatii koulutusta, jossa opitaan tunnistamaan ja estämään vaaratilanteita.
 
Yksi iso uusi muutos Daniscolla on vuorojärjestelmään upotetut kolme koulutuspäivää. – Vapaapäivinä on vaikea saada ihmisiä koulutukseen. Nyt jokainen vuoro käy kolme päivää vuodessa koulutuksessa, joka jo pari vuotta on ollut etupäässä turvallisuuskoulutusta.
 
Hyötyä tuli eritoten asiantuntija-avusta
 
Danisco on hyötynyt Roadmap-hankkeen yritysverkoston kokemuksista turvallisuustyössä, mutta parhaaksi anniksi Timo Aurala sanoo asiantuntijan avun.
 
Turvallisuus oli ennen yksi osa johtoryhmän työtä. Nyt Daniscolla toimii turvallisuusjohtoryhmä, jossa on kaikkien henkilöstöryhmien edustus. – Johto on jo aiemmin ollut meillä hyvin sitoutunut työturvallisuuteen, mutta hanke lisäsi sitoutumista. Myös työntekijöiden sitoutuminen työturvallisuuteen ja terveyteen on lisääntynyt.
 
Konsultilta yritys on saanut apua sekä kaikkia työntekijöitä että myös ulkopuolisia yhteistyökumppaneita osallistavaan toimintaan. Ulkopuolisia on ollut mukana koulutuksissakin.
 

Toimittaja
Tarja Liuha

Turvallisuuden roadmap - strategiasta läpimurtoon

Tiekartta työturvallisuuteen -video TSR-kanavalla

Hanketiedot

 • HakijaDanisco Sweeteners Oy (DuPont -konserni)
 • ToteuttajaSafety Consulting Ilkka Sorsa Oy / ilkka.sorsa@scis.fi
 • Lisätietoja
 • Tomi Javanainen
  010 431 050
  tomi.javanainen@danisco.com
  010 431 2348
 • Toteutusaika
 • 15.12.2010 - 31.3.2014
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.3.2014
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 27.1.2011
  24 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 48 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 17.6.2014

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.1. tuotteiden, tuotannon ja työvälineiden kehittäminen
  -1.4. hyvien suunnittelukäytäntöjen kehittäminen
 • 2. Työyhteisöjen riskienhallinta
 • -2.1. riskienhallintamenetelmien kehittäminen
  -2.3. turvallisuusjohtamisen kehittäminen
  -2.4. tapaturmien torjunta ja seurannan kehittäminen
  -2.5. suuronnettomuuksien torjunta
 • 0-tapaturmaa , tapaturmataajuus , TUTTAVA , kehittämisohjelmat , lähestapaturmat , Elmeri+ , turvallisuusjohtaminen , safety management