111104 Tiedotus ja koulutus

Millainen on sinun unelmatyöpaikkasi? -kampanjan videot, radiojutut ja artikkelit

Millainen on sinun unelmatyöpaikkasi? -kampanjan videot, radiojutut ja artikkelit

3.5.2011

Työterveyslaitoksen Millainen on sinun unelmatyöpaikkasi? -kampanjan päätavoitteena on vaikuttaa työurien pitenemiseen ja terveiden työvuosien lisääntymiseen.

Monipuolisen viestinnän avulla levitetään ja kansantajuistetaan tutkimustietoa sekä konkretisoidaan työhyvinvoinnin yhteiskunnallisia ja työpaikkatasoisia vaikutuksia.

Aihe konkretisoidaan esimerkein, jotka liittyvät työpaikkojen jokapäiväiseen toimintaan. Esimerkit tuodaan esiin positiivisina ja mahdollisina esittelemällä ongelmien sijaan ratkaisuja ja toimintatapoja työn arkeen.

Työpaikkojen toimijoita aktivoidaan miettimään millaisista asioista unelmien työpaikka koostuu ja mitä itse kukin voi asian hyväksi tehdä.

Osana kampanjaa tuotetaan Työsuojelurahaston tuella kolme videota, radiojuttua ja artikkelia. Materiaalit tuotetaan vuoden 2011 aikana. Videot jaetaan sosiaalisen median kanavissa ja hyödynnetään sisältöinä Työterveyslaitoksen verkkoviestinnässä. Radiojutut välitetään radiokanavien käyttöön ja artikkelit aineistoiksi painettuun mediaan.

Hankkeen vastuuhenkilö
Johanna Tjäder

Unelmatyöpaikkaa koskevat toiveet kiinnostivat mediaa

18.1.2012

Valmiit materiaalit ja niiden tehokas levittäminen median ja työpaikkojen käyttöön osoittautui hyväksi tavaksi saada tärkeitä asioita esille. Työterveyslaitoksen kampanjassa Millainen on sinun unelmatyöpaikkasi? kansantajuistettiin tutkimustietoa sekä konkretisoitiin työhyvinvoinnin yhteiskunnallisia ja työpaikkatasoisia vaikutuksia. Tavoitteena oli vaikuttaa työurien pitenemiseen ja terveiden työvuosien lisääntymiseen. Aiheet kiinnostivat ja levisivät hyvin mediassa.

Työsuojelurahaston tuella tuotettiin kolmea videota, radiojuttua ja artikkelia. Videoiden aiheiksi valikoituivat kesätyöntekijät, yhdessä ideointi työpaikoilla sekä eri-ikäisten johtaminen ja yhteistyö työpaikoilla. Aiheita konkretisoitiin esimerkeillä, jotka liittyivät työpaikkojen jokapäiväiseen toimintaan.

Videot rikastivat kerrontaa

Työterveyslaitos tuotti ja levitti video-, radio- ja artikkelimateriaalit eri medioiden käyttöön yhteistyössä viestintätoimiston kanssa vuoden 2011 aikana.

Ammattitaidolla tehdyt ja innostavat videot rikastivat kerrontatapaa. Videot jaettiin verkkomedioille sekä julkaistiin sosiaalisen median kanavissa, kuten Facebook, Twitter ja Youtube. Radiojutut välitettiin radiokanaville ja artikkelit aineistoiksi painettuun mediaan.

Kesätyöntekijöitä käsittelevää radiojuttua soitettiin yhdeksällä eri radiokanavalla. Video julkaistiin seuraavissa medioissa: ttl.fi, Umami.fi, Bulevardi.fi, stadi.tv, Knetti.tv, MSN.fi, Metropoli.net, Yrittäjä -lehti, Youtube ja Facebook.

Yhdessä ideointiin kannustava video julkaistiin kuudessa eri verkkomediassa, muun muassa Helsingin Sanomien verkkosivuilla (HS.fi) ja MSN.fi-portaalissa. Radiojuttua soitettiin seitsemällä eri radiokanavalla. Aiheesta kirjoitettiin muun muassa Talouselämän ja Tekniikka ja talous -lehtien verkkosivuilla sekä Työpiste-verkkolehdessä.

Eri-ikäisten johtamista ja yhteistyötä työpaikoilla käsittelevä materiaali julkaistiin joulukuun alussa.

Ihmisiä aktivoitiin verkossa

Kampanja tehtiin näkyväksi Työterveyslaitoksen julkaisemissa Työ Terveys Turvallisuus -lehdessä ja Työpiste-verkkolehdessä. Kampanjasta tiedotettiin Työterveyslaitoksen messu- ja näyttelyosastoilla, koulutuksissa, uutiskirjeissä ja muussa viestinnässä.

Kampanjalle perustettiin omat verkkosivut, joilla aktivoitiin ihmisiä miettimään, millaisista elementeistä oma unelmien työpaikka koostuu ja mitä itse voi tehdä asian hyväksi. Kampanjalle perustettiin myös oma sivu Facebookiin.

Kampanjan aikana toteutettiin erilaisia viestintämateriaaleja ja -tempauksia sekä kilpailuja, kuten Työn imu -polku -valmennus -kilpailu ja Tällainen on minun unelmatyöpaikkani -kirjoitus- ja valokuvakilpailu.

Esimerkkejä viestintämateriaaleista ja -tempauksista olivat valmennuksen voittaneen työyhteisön Insinööritoimisto imussa -blogi sekä Ideointitalkoot suomalaisilla työpaikoilla. Lisäksi Työterveyslaitoksen asiantuntijat bloggasivat Unelmahautomo-blogissa.

Toimittaja
Liisa Strann

Millainen on sinun unelmatyöpaikkasi? -kampanjan videot, radiojutut ja artikkelit

Millainen on sinun unelmatyöpaikkasi? -kampanjan verkkosivut http://www.ttl.fi/unelmatyopaikka

Facebook-sivut www.facebook.com/unelmatyopaikka

Kesätyö on kahden kauppa - vinkit työntekijälle ja työnantajalle
Artikkeli, radiojuttu ja video

Ideat kuplimaan ideointitalkoissa
Artikkeli, radiojuttu ja video

http://unelmahautomo.blogspot.com 

http://tyonimu.blogspot.com

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Johanna Tjäder
  030 474 2051
  johanna.tjader@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 1.1.2011 - 1.12.2011
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.12.2011
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 18.4.2011
  20 295 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 72 715 euroa
 • Tulokset valmistuneet 30.12.2011

Aiheluokitus