113066 Tutkimus

Työmatkatapaturmien vähentäminen kelivaroitusmallia kehittämällä

2013-06-28 00:00:00.0

Kävellessä työmatkatapaturmia tapahtuu talvisin huomattavasti enemmän kuin kesäisin ja yksittäiset liukkaimmat päivät näkyvät selvinä piikkeinä tilastoissa. Liukastumisonnettomuudet aiheuttavat vuosittain merkittävät taloudelliset kustannukset sairaalahoidon ja poissaolojen takia. Projektin tavoitteena on vähentää talvisin ulkona tapahtuvia liukastumisonnettomuuksia informoimalla työnsä puolesta ulkona liikkuvia tulevasta liukkaasta kelistä, jolloin työntekijät voivat varautua esimerkiksi pitävillä kengillä, liukuesteillä tai varaamalla enemmän aikaa liikkumiseen. Liukkaustapaturmien esille tuonti saa työntekijät ja työnantajat suhtautumaan liukkaustapaturmien riskiin vakavammin.

Projektissa ovat mukana Ilmatieteen laitos, Työterveyslaitos, Vaisala ja Itella. Ilmatieteen laitoksen tehtävänä on kelivaroitusmallin kehittäminen ja liukastumisvaroitusten tuottaminen loppukäyttäjille. Työterveyslaitos tekee liukkaustutkimuksia heidän liukkausmittarillaan. Vaisala toimittaa projektia varten kaksi mittalaitetta, joilla voi havainnoida kevyen liikenteen väylän liukkautta. Itella toimii liukkausvaroituspalvelun testikäyttäjänä ja tehden myös omia muistiinpanoja liukkaista paikoista ja päivistä.

Projekti kestää aina vuoteen 2016 saakka kattaen kolme talvijaksoa, jotta pystytään kehittämään ja testaamaan varoituspalvelua useamman talvikauden aikana erilaisten talvikelien vallitessa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Sami Niemelä

Hanketiedot

 • HakijaIlmatieteen laitos
 • ToteuttajaIlmatieteen laitos
 • Lisätietoja
 • Sami Niemelä
  029 539 4172
  sami.niemela@fmi.fi
 • Toteutusaika
 • 2013-06-01 00:00:00.0 - 2016-12-31 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2016-12-31 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2013-06-17 00:00:00.0
  103900.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 138290.0 euroa

Aiheluokitus

 • 2. Työyhteisöjen riskienhallinta
 • -2.1. riskienhallintamenetelmien kehittäminen
  -2.3. turvallisuusjohtamisen kehittäminen
  -2.4. tapaturmien torjunta ja seurannan kehittäminen
 • 5. Työelämän terveysriskit ja kuormitustekijät
 • 7. Työsuojelu ja työterveyshuolto
 • -7.1. työsuojelun ja sen toimintaedellytysten kehittäminen
 • turvallisuus , safety , kitka , liukkaus , liukkauden mittaus , jalankulkijat , liukastuminen