113080 Tutkimus

Vähentääkö Skellefteå-malli palomiesten altistumista operatiivisessa toiminnassa?

Vähentääkö Skellefteå-malli palomiesten altistumista operatiivisessa toiminnassa?

8.1.2014

Työsuojelurahaston ja Palosuojelurahaston yhteisrahoitteisella projektilla on tavoitteena verrata Skellefteå-mallia noudattavan Keski-Suomen Pelastuslaitoksen palomiesten altistumista perinteisesti työskentelevien Pohjois-Savon Pelastuslaitoksen, Keski-Uudenmaan Pelastuslaitoksen ja Helsingin Pelastuslaitoksen palomiesten altistumiseen kaluston ja henkilökohtaisten varusteiden huollossa sekä hälytysvalmiudessa. Ruotsissa kehitettyä mallia on testattu aiemmin riskinarviointimenetelmin, mutta nyt vertailua tehdään työhygieenisin mittausmenetelmin.

Mittauksilla selvitettään palomiesten altistumista sammutustehtävissä työhygieenisten biomonitorointi-, ihoaltistumis- ja ilmamittausmenetelmien avulla. Palomiesten altistumisen kirjoa erityisesti raskasmetalleille ja polysyklisille aromaattisille hiilivedyille arvioidaan lisäksi materiaalinäytteiden avulla.

Hankkeessa mitataan myös altistumisen vaikutuksia palomiesten keuhkoihin tulehdusvasteiden (IL-1, IL-6, IL-8, IL-10 ja TNF-a) avulla. tulehdusindikaattorieden vasteita mitataan alomiesten syljestä ja verestä.

Hankkeessa kerättyä tietoa jaetaan kentälle koulutuskiertueen avulla ja samalla edistetään hyväksi havaittuja käytäntöjä operatiivisessa toiminnassa.

Hanke päättyy syyskuussa 2015, jolloin tulokset ovat kokonaisuudessaan käytettävissä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Juha Laitinen

Palomiestyöhön entistä turvallisempi toimintamalli

8.6.2016

Työterveyslaitos esittää, että pelastuslaitokset ottavat käyttöönsä Skellefteå-mallin, jota on parannettu suojavyöhykeajattelulla ja kalustohuoltosuositukset kytketään varusteita altistaneeseen paloluokkaan.
 
Työsuojelulaitoksen tutkijat vertasivat Skellefteå-mallia noudattavan Keski-Suomen pelastuslaitoksen palomiesten altistumista perinteisesti toimiviin. Verrokit olivat Pohjois-Savon, Keski-Uudenmaan ja Helsingin pelastuslaitoksilta.
 
Työhygieenisillä mittauksilla selvitettiin palomiesten altistumista kemiallisille aineille sammutustehtävissä. Keinoina olivat biomonitorointi-, ihoaltistumis- ja ilmamittausmenetelmät sekä materiaalinäytteiden otto.

Skellefteå-mallin mukaisesti toimivilla palomiehillä kokonaisaltistuminen ja käsien kautta altistuminen polysyklisille aromaattisille yhdisteille oli pienempi kuin verrokkipalomiehillä.

Työsuojelurahasto ja Palosuojelurahasto rahoittivat tutkimuksen. Hankkeessa kerättyä tietoa jaetaan kentälle koulutuskiertueella.

Osa altistumisista valtavia

Palomiesten kokonaisaltistuminen polysyklisille aromaattisille hiilivedyille todettiin erittäin korkeaksi perinteistä toimintamallia noudattavilla. Jo 21–60 minuuttia savusukeltaneilla keskimääräinen naftaleenialtistuminen oli suurempi kuin suurin mitattu 2-naftolipitoisuus vuoden 2012 kaikkien työalojen biomonitorointitilastossa.

Yli tunnin savusukeltaneilla naftaleenialtistuminen oli keskimäärin 3,9-kertainen suurimpaan aiemmin mitattuun pitoisuuteen nähden.

Suurimmat pyreeni- ja bentseenialtistumiset ylittivät toimenpiderajan. Tällöin työnantajan on heti ryhdyttävä toimiin työntekijän altistumisen vähentämiseksi.

Palomiesten kokonaisaltistumiseen vaikuttavat huoneistopaloissa savusukellus- ja raivausajat, tilanteen kokonaiskesto, sammutusasun pitoaika ja kalustohuolto.

Palomiehet ASA-rekisteriin

Tutkijat havaitsivat, että palomiehet altistuvat syöpävaarallisille aineille kenttätyössään. Niinpä heidän altistumistaan ja terveydentilaansa on seurattava tehostetusti.

Seuranta alkaa palomiesten ilmoittamisella syöpävaarallisille aineille työssään altistuvien rekisteriin (ASA). Jokaisen palomiehen altistuminen rekisteröidään sovittuun tietokantaan kaikilta työvaiheilta. Näin voidaan selvittää palomiesten todelliset altistumistunnit.

Lisäksi tarvitaan tiedotusta palomiesten terveysvaaroista ja elintapojen merkityksestä. On tärkeää nopeuttaa syöpätapauksen toteamista ja siten parantaa toipumisennustetta.

Oireilusta heti virtsatestiin

Jos palomies altistuu sammutustehtävässä ja saa oireita, tutkijat suosittelevat hänen altistumisensa välitöntä arviointia virtsan 2-naftoli- ja 1-pyrenolimäärityksillä. Oireilua pitää seurata kyselyin ja keuhkojen toimivuutta mittaamalla.

Jos oireet eivät helpota viikossa, palomies pitää siirtää jatkoselvityksiin.

Suojavyöhykkeet myös paloalalle

Hanke todisti suojavyöhykeajattelun tarpeen huoneistopaloissa. Silloin pelastustoiminnan johtaja määrittelee vyöhykkeille suojautumistasot ja niillä sallitun toiminnan. 

Palomiehet suojautuvat sammutustehtävässä huonommin kuin savusukeltajat. Tämä näkyy palomiesten keuhkojen toiminnassa ja tulehdusvasteissa.

Kalustohuolto on isoriskistä työtä 

Osa palomiehistä hakeutui sairaalahoitoon palopaikalta, ja jotkut saivat vakavia oireita kalustohuollossa.

Tutkijat suosittavat, että kalustohuollossa tarvittava suojaustaso liitetään samaan paloluokkaan, jossa huollettavat varusteet ovat vaarallisesti likaantuneet. Mitä likaisemmasta luokasta on kyse, sitä parempaa suojausta ja tehokkaampaa puhdistustekniikkaa kalustohuollossa pitää noudattaa.

Varusteet pitää puhdistaa sammutusasusteille varatuissa pesukoneissa, jotta varusteisiin tarttunutta epäpuhtautta ei siirretä.

Sammutusasuille tarkoitetussa pesussa asut puhdistuivat hyvin vesiliukoisista kemikaaleista ja kohtalaisesti myös rasvaliukoisista kemikaaleista.
 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Vähentääkö Skellefteå-malli palomiesten altistumista operatiivisessa toiminnassa?

Julkaisu
Juha Laitinen, Harri Lindholm, Marjaleena Aatamila, Sirpa Hyttinen ja
Piia Karisola. Vähentääkö Skellefteå-malli palomiesten altistumista operatiivisessa työssä. Työterveyslaitos. Helsinki 2016. ISBN 978-952-261-644-9 (pdf), ISBN 978-952-261-645-6 (nid)
113080Loppuraportti_v18_978-952-261-644-9.pdf (996.3 kt )

Finnish Study Supports Swedish Way of Tackling Firefighters’ Hazardous Exposures

25.10.2016

Firefighters’ exposures to cancer-causing chemicals can be extremely high. Firefighters in active field duty should therefore be officially registered as workers exposed to carcinogenic substances at work, concludes an exposure study carried out in 24 smoke divers and in conjunction with nine residential fires. The study was financially supported by the Finnish Work Environment Fund.

Application of the Skellefteå Model, aimed at reducing firefighters’ exposure to harmful substances, is spreading world-wide. Originally developed in Sweden, the model emphasises the use of protective clothing and compressed-air respiratory protection during all phases of firefighting from initial reconnaissance of the fire site to fire extinguishing and fire debris clearing. There should also be a routine for separating contaminated areas and equipment from clean ones both during transport and at the fire station.

The Finnish Institute of Occupational Health analysed Finnish firefighters’ exposure to harmful substances at work and compared the exposure findings between firefighters who adhered to the Skellefteå model and those who applied conventional routines. All measurements were associated with residential fires.

The investigations included measurement of airborne chemicals in firefighters’ breathing zone, polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) on firefighters’ skin, smoke divers’ total exposure to PAHs by determination of 2-naphthol and 1-pyrenol in urine and analysis of inflammatory mediators (interleukins and tumour necrosis factor alpha [TNF-a]) and stress hormones (cortisol, amylase and didehydroepiandrosterone [DHEA]) in blood and saliva.

As expected, the airborne concentrations of chemicals such as acrolein, benzene, formaldehyde and furfural were high during smoke diving. Nevertheless, the levels of these chemicals also exceeded the Finnish target value for good industrial air inside the cleaned fire engine as well as in the maintenance room for compressed-air equipment at the fire station.

Smoke divers’ average urinary concentrations of 2-naphthol were found to be higher than the highet figures recorded for any industry in Finland in 2012. In addition, the highest concentrations of pyrene and benzene metabolites in urine exceeded the action limit value — a value requiring the employer to immediately undertake improvements to decrease workers’ exposure to carcinogenic agents.

Firefighters who adhered to the Skellefteå Model showed lower total and dermal exposure to PAHs. On the basis of these findings, the Skellefteå Model was considered an effective way of reducing harmful exposures. The authors recommend, however, that the model be further improved by introducing a protection zone approach akin to the one applied in chemical accidents. For each zone — i.e. the immediately dangerous, the dangerous and the protection zones — the protection levels for workers and the allowed activities are defined.

Further recommendations emanating from the study include registering those firefighters who take part in active field operations in the Finnish ASA Register (a register of workers exposed to carcinogenic substances and processes). This would enhance monitoring of these firefighters’ exposures and health status.

It is also recommended that firefighters change into clean clothing immediately at the fire site after their firefighting task and that contaminated firefighting garments be placed in water-soluble bags and transported straight into the washing machine without opening the bags.


Translated and edited by
Esko Meriluoto

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos Työpaikan hyvinvoinnin ratkaisut -teema
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos Työpaikan hyvinvoinnin ratkaisut -teema
 • Lisätietoja
 • Juha Laitinen
  030 474 7209
  juha.laitinen@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 1.10.2013 - 6.10.2015
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.5.2016
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 15.4.2013
  55 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 179 546 euroa
 • Tulokset valmistuneet 12.8.2016

Aiheluokitus