113137 Kehittämisavustus

Työhyvinvoinnin kehittämishanke

Työhyvinvoinnin kehittämishanke

25.6.2013

Pro-tukipiste ry:n työ on sekä sisällöllisesti että toimintaympäristöstä tulevien paineiden vuoksi henkisesti kuormittavaa. Hankkeen (2013-2015) tavoitteena on vähentää työn sisällöllistä kuormitusta ja kehittää ulkoisia paineita ehkäiseviä ajattelu- ja työtapoja. Luja arvopohja on toisaalta työyhteisömme vahvuus mutta samalla vahva oikeudenmukaisuuden tunto luo tilaa kuormitusriskin vahvistumiselle.

Työyhteisö tarvitsee pitkäjänteistä suunnitelmaa työviihtyvyyden ja työssä jaksamisen rakenteiden luomiselle. Vanhat rakenteet eivät tarjoa enää riittävää tukea muuttuneessa toimintaympäristössä.

Hankkeessa on kuusi kehittämisaluetta: 1) informaatiotulvan järjestäminen ajattelutapoja muuttamalla ja muistin työkaluja käyttämällä, 2) asiakaskunnan problematiikasta aiheutuvan kuormituksen purkaminen ja ennalta ehkäiseminen, 3) työn lujan arvopohjan saaminen jaksamisen pohjaksi ja ohjaamaan arjen työtä, 4) nykyisten työssä jaksamista tukevien rakenteiden toimivuuden arviointi, 5) kehittämisen johtaminen ja 6) yhteisön osallisuus ja aloitteellisuus osana hyvinvoivaa työyhteisöä.

Asiantuntijana toimii Leena Nissinen (Tmi Acoma), joka toimii työnohjaajana, kouluttajana (myötätuntouupumus, sijaistraumatisoituminen) sekä koko hankkeen toteuttamisen ulkopuolisena asiantuntijana. Informaatiotulvan käsittelyyn sovelletaan Filosofian Akatemian USAIN-menetelmää ja arvojen arkeen jalkauttamisen ulkopuolisena asiantuntijana on Juuriharja Oy. Loppuraportti julkaistaan maaliskuussa 2015.

Hankkeen vastuuhenkilö
Jaana Kauppinen

Lujat arvot sekä helpottavat että stressaavat

8.10.2015

Jos henkilöstö kuormittuu työssään, henkilöstöä auttavat toimintaan juurtuneet arvot. Kun arvot näkyvät toiminnassa, pystytään laittamaan työt tärkeysjärjestykseen. Arvotietoisuus on keskeinen vastavoima myötätuntouupumiselle. Näin päätellään Pro-tukipiste-yhdistyksen työhyvinvoinnin kehittämishankkeessa, jota toteutti Tmi Acoma.
 
Noin 20 ihmistä työllistävä Pro-tukipiste-yhdistys tarjoaa matalan kynnyksen tukipalveluja seksi- ja erotiikka-alojen ammattilaisille. Yhdistyksessä tunnettiin työn kuormittavan, ja ulkoisia paineita vastaan piti kehittää ajattelu- ja toimintatapoja. Siksi Pro-tukipiste suunnitteli kehittämishankkeen, jolla turvattaisiin pitkäjänteisesti työntekijöiden hyvinvointia ja kehitettäisiin työssä jaksamisen rakenteita.
 
Hanketta toteutti Leena Nissinen, joka toimi myös työnohjaajana sekä koulutti myötätuntouupumuksen ja sijaistraumatisoitumisen käsittelyyn. Informaatiotulvan käsittelyyn sovellettiin Filosofian Akatemian USAIN-menetelmää, ja arvoja jalkautti arkeen Juuriharja Oy. Työsuojelurahasto tuki kehittämishanketta.
 
Työntekijät arvostivat sitä, että heti alussa koko hanke aikataulutettiin. Siten työntekijät pystyivät mieltämään työn pitkälle aikajanalle, mikä helpotti sitoutumista.

Myötätuntouupuminen pääkohteena
 
Hanke lähensi henkilöstöä toisiinsa, joten työyhteisö pystyi käsittelemään vaikeita asioita. Kaikissa koulutuksissa olivat läsnä sekä asiakastyön edustus, yhteiskunnallisen vaikuttamisen henkilöstö että johtoryhmä.

Hankkeessa paneuduttiin erityisesti myötätuntouupumisen ja sijaistrauman vaikutuksiin yksilöissä ja yhteisössä. Näitä asioita kartoittanut testi aiotaan liittää vuosittaisiin kehityskeskusteluihin.
 
Myötätuntouupumisesta puhuminen teki työntekijöiden kokemuksista normaaleja. Koska myötätuntouupuminen hämärtää työntekijän ja työyhteisön arvoja ja tämän myötä heikentää ammatti-identiteettiä, vuoden kestänyt arvotyö tuki hanketta vahvasti.
 
Työrauha estämään pakkohallintaa
 
Kun arvoja pohti koko Pro-tukipisteen työyhteisö, vahvistui sekä työntekijöiden tietoisuus perustehtävästä että sitoutuminen yhteiseen työhön. Arvokeskustelut tukivat puhumista siitä, mitä eriävät näkemykset ihmisen hyvinvoinnista merkitsevät.

Myötätuntouupuminen näkyy etenkin hallinnan kasvuna. Kun asiakkaiden elämä on joskus sietämätöntä, työntekijä tuntee pakonomaista asian haltuunoton tarvetta. Yhteisvoimin tälle tarpeelle kehitettiin vastavoimaksi työrauha. Tähän tarvittiin johtajuutta.
 
Johto sopivasti läsnä
 
Johtoa tarvitaan työn suunnitteluun niin, että kohtuuttomat tavoitteet eivät pääse vallitseviksi.
Johto itse totesi, että esimiesten on oltava läsnä työntekijöiden arjessa, mutta johdon on otettava myös etäisyyttä.
 
Jatkuva kiire ja riittämättömyyden tunne rasittivat johtoa eniten. Hankkeen oivallusten perusteella johtoryhmä ehdottaa yhdistyksen hallitukselle organisaatiorakenteen uusimista.

Työhyvinvointi rakenteisiin
 
Tuloksellisen työn seuraus näkyi vuoden 2015 alussa, kun toimintaa oli karsittava. Ilman tätä hanketta talouden supistaminen olisi ehkä nostanut työntekijät toisiaan vastaan. Nyt työntekijät alkoivat miettiä uuteen tilanteeseen sopeutumista.

Pro-tukipiste oppi hankkeesta muun muassa sen, että työhyvinvointiin vaikutetaan jatkuvasti, ja prosessit muuttuvat alati. Työhyvinvoinnin on kuuluttava rakenteisiin, kuten kehityskeskusteluihin.
 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Työhyvinvoinnin kehittämishanke

Raportti
Leena Nissinen ja Jaana Kauppinen. Työhyvinvoinnin kehittämishanke 2013-2015. Pro-tukipiste ry 2015. 20 sivua.
113137-loppuraportti-Tyohyvinvointi,Pro-tukipiste2015-22062015160211.pdf (19500.3 kt )

Artikkeli
Työsuojelurahaston Tiedon sillan verkkosivuilla
Arvot kivijalkana ja kurkihirtenä

Compassion Fatigue Is an Occupational Hazard in Vulnerable Group Support Work

20.5.2016

Pro-tukipiste is a non-profit organisation providing low-threshold support and advice services to people involved in the sex industry in the cities of Helsinki and Tampere in Finland. In addition, Pro-tukipiste strives to promote the basic and human rights of sex workers and focuses on combatting international human trafficking.

In view of the strenuous nature of the work, the management of Pro-tukipiste set out to find ways of ensuring the work-related health of its staff by implementing long-term measures targeting well-being at work. The needs highlighted in discussions with staff included, for instance, how to adjust to the continuous overload of information and curb the ever-threatening harrying at work and how to provide staff with the means to prevent the mental strain caused by the often harrowing nature of the issues dealt with.

The project for enhancing well-being at work at Pro-tukipiste was supported by a development grant from the Finnish Work Environment Fund.

The project was carried out under three themes: introduction of methods of preventing information load-related stress, learning ways of preventing excessive mental burden caused by work contents and creation of collective well-being through work counselling and individual support.

Better control of information overload was sought by providing USAIN time and task management training for all staff. USAIN is a methodology developed by the Finnish organisational consultants Filosofian Akatemia Oy. The USAIN training helped the participants to
- visualise a target for their activities and thereby build a common significance for the most varied tasks of their daily work and life
- free their working memory of distracting things-to-do by writing down or using other methods of putting aside everything that arises throughout the day
- organise things into an action list where vague large-scale plans are broken down into smaller, manageable elements
- concentrate on one thing at a time, within the limits of their attention span and available time.

Training to avoid mental strain from distressing work contents was based on value workshops and training sessions focusing on mental trauma, compassion fatigue and vicarious traumatisation, as well as self-reflection and collective reflection. The training also included learning of physical methods of stress control (e.g. music, dance). On the basis of the results of the Compassion Satisfaction and Compassion Fatigue questionnaire (subscale of the Professional Quality of Life, ProQOL, scale) among the training participants, this test was adopted as part of the annual one-to-one career development discussion.

Considering the fact that compassion fatigue is associated with blurring or total loss of values and deterioration of professional identity in the individual or in the working community, the series of value workshops that spanned an entire year was found to provide important support to the well-being-at-work project as a whole.

One of the signs of impending compassion fatigue can be seen in a worker who starts thinking that he/she must understand and act upon each client’s situation immediately and in absolutely the right way. In such cases, it is up to management to set limits so that inappropriate self-determined requirements do not take hold of the worker.

Overall, the project succeeded in instilling in the working community and its members many fundamental insights regarding well-being at work, including
- increased awareness of the effects of work contents on the individual worker and the working community as a whole
- increased understanding of the impact of values on everyday work
- increased perception of management as an integral part of the working community.

More information about the activities of Pro-tukipiste is available at http://pro-tukipiste.fi/en/home .

 


Translated and edited by
Esko Meriluoto

Hanketiedot

 • HakijaPro-tukipiste ry
 • ToteuttajaTmi Acoma
 • Lisätietoja
 • Jaana Kauppinen
  jaana.kauppinen@pro-tukipiste.fi
 • Toteutusaika
 • 1.5.2013 - 30.4.2015
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.4.2015
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 30.4.2013
  28 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 57 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 11.9.2015

Aiheluokitus