113245 Tiedotus ja koulutus

Turvapuisto Pohjois-Suomi koulutusmateriaalit, kouluttajaopas sekä koulutusten kehittäminen

Turvapuisto Pohjois-Suomi koulutusmateriaalit, kouluttajaopas sekä koulutusten kehittäminen

19.10.2013

Hankkeen päätavoitteena on varmistaa rakenteilla olevan Turvapuisto Pohjois-Suomen peruskoulutuskierroksen laatutaso ja yhdenmukaisuus eri toimijoiden välillä. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää syventäviä koulutussisältöjä ja tapoja toteuttaa koulutuskierrokset.

Hanke pohjaa Pohjois-Suomen Turvapuisto Ry:n (PSTP Ry) rakennuttamaan, rakenteilla olevaan työturvallisuuden koulutusrataan (Turvapuisto Pohjois-Suomi, Oulu). Koulutusradan lähtökohtana on tekemällä oppiminen. Oppimisympäristö on siirretty luokkahuoneista ulos työturvallisuuden koulutuspolulle. PSTP Ry:n toimijaverkostossa on mukana yli 60 yritystä ja yhteisöä. Puisto on avoin myös verkoston ulkopuolisille toimijoille.

Hankkeessa toteutetaan koulutusmateriaali ja -opas yhteistyössä verkoston toimijoiden kanssa. Muodostettu materiaali pilotoidaan ja siitä viimeistellään lopullinen versio kouluttajien käyttöön (n.100 kouluttajaa toimijaverkostosta). Yhteinen koulutusmateriaali ja kouluttajaopas mahdollistavat yhdenmukaiset kokemukselliseen oppimisteoriaan perustuvat koulutukset eri kouluttajien välillä.
Lisäksi hankkeessa kootaan yhteistyössä ideat koulutussisältöjen syventämiseksi. Syventävien koulutussisältöjen avulla puistoympäristöä voidaan käyttää tiettyjen aihealueiden tarkempaan opiskeluun ja osana oppilaitosten opintokokonaisuuksia.

Turvapuisto Pohjois-Suomi avataan koulutuskierroksille kevään 2014 aikana. Opasmateriaalit ovat käytettävissä heti niiden valmistumisen jälkeen keväällä 2014.

Hankkeen vastuuhenkilö
Kim Kaskiaro

Työturvaradalle yhtenäiset evästykset

27.11.2015

Pohjois-Suomen turvapuistossa opitaan työturvallisuutta tekemällä. Työturvallisuuden koulutusradan laadun varmistamiseksi Talonrakennusteollisuus loi hankkeen, jossa valmistettiin rastikoulutusten käsikirjoitus, kouluttajan opas ja itseopiskelutyökalu. Yhteinen aineisto varmistaa sitä, että kouluttajat opastavat yhdenmukaisesti. Työsuojelurahasto rahoitti koulutushanketta.

Tehdyillä koulutusaineistoilla Pohjois-Suomen turvapuisto oli jo alkukesällä 2014 kouluttanut 110 kouluttajaa, jotka puolestaan ovat omatoimisesti kierrättäneet radalla jo satoja henkilöitä. Suosio jatkuu, ja kouluttajat ovat suunnitelleet kosolti koulutuksia yrityksille ja oppilaitoksille.

Hankkeessa myös syvennettiin opetussisältöjä. Niitä kehitettiin varsinkin työturvallisuusrastien ryhmätöinä.

Hyvä aineisto, hyvä käyttöaste

Laadukas aineisto mahdollisti turvapuiston nopean käyttöönoton ja korkean käyttöasteen. Turvapuiston avajaiset järjestettiin 2. lokakuuta 2014 Oulussa.
 
Turvapuiston, Oulun yliopiston, Työterveyslaitoksen ja Topone Oy:n edustajien lisäksi aineiston tuottamiseen osallistui noin 80 henkilöä Pohjois-Suomen turvapuisto -verkoston jäsenyrityksistä.

Jatkossa pienyritykset huomioon
 
Turvapuisto aikoo jatkossa kehittää koulutuksia etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille. Hankkeessa päätellään, että oppilaitosten pitäisi hyödyntää nykyistä enemmän yritysten työturvallisuuskoulutuksen osaamista.
 
Osallistujat toivoivat uusia koulutusratarasteja. Toivelistalla ovat räjäytystyöt, betonipaalujen katkaiseminen, kattoristikkotyöt ja liukastumistapaturmat.

Myös toiminnallisuuteen perustuva itseopiskelutyökalu toteutettiin. Toiminnallisuuteen paneutunut yritys suunnittelee toteuttavansa muutaman kokeilurastin turvapuistolle, ja monet Pohjois-Suomen Turvapuiston jäsenyritykset ilmoittautuivat nopeasti koekäyttäjiksi. Kokeilun jälkeen tiedetään, soveltuuko itseopiskelutyökalu myös yritysten sisäiseen käyttöön.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Turvapuisto Pohjois-Suomi koulutusmateriaalit, kouluttajaopas sekä koulutusten kehittäminen

Kouluttajaopas
113245-loppuraportti-TSR_Turvapuisto_Kouluttajaopas.pdf (10059.6 kt )

http://www.10e.fi/en/news/show/Northern-Finlands-first-safety-park-is-now-open

Safety Park — a Novel Approach to Promoting Safety Awareness in Building and Construction

30.12.2015

Safety training for the building and construction industry in northern Finland took a leap forward in 2014 with the opening of a safety park in Oulu. Modelled on Rudus Turvapuisto [Rudus Safety Park], established in Espoo in 2009, Turvapuisto Pohjois-Suomi [Northern Finland Safety Park] provides a hands-on safety training trail for businesses, educational institutions and industrial safety organisations. The Finnish Work Environment Fund supported an education and dissemination of information project to produce manuscripts for the various Safety Park stations as well as training materials for educators using the Safety Park facilities.

Northern Finland Safety Park currently comprises over 20 educational stations ranging from safety management and site safety planning and access control systems to scaffolding issues, fire-fighting and explosion prevention. Some of the stations have been designed by corporate members of the Safety Park Association to highlight the safety requirements in their specific construction discipline (e.g. prefabricated concrete, electrical installations).

The conceptual design of a self-access learning tool has also come well underway at Northern Finland Safety Park. Several businesses have expressed an interest in piloting the tool among their staff.


Translated and edited by
Esko Meriluoto

Hanketiedot

 • HakijaTalonrakennusteollisuus ry
 • ToteuttajaTalonrakennusteollisuus ry
 • Lisätietoja
 • Kim Kaskiaro
  09 12 991
  kim.kaskiaro@rakennusteollisuus.fi
 • Toteutusaika
 • 1.10.2013 - 1.6.2014
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 1.6.2014
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 7.10.2013
  60 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 72 996.8 euroa
 • Tulokset valmistuneet 16.10.2015

Aiheluokitus