114169 Tutkimus

RelaWorld työstressinhallinta 3d ympäristössä

RelaWorld työstressinhallinta 3d ympäristössä

28.10.2014

RelaWorld-hankkeessa tutkitaan millä tavalla virtuaaliympäristöillä voidaan tukea stressinhallintaa ja työhyvinvointia edistäviä rentoutumisharjoitteita. Hankkeen tavoitteena on kehittää rentoutumisharjoitteiden tekemistä tukeva ja ohjaava virtuaaliympäristö, mikä mahdollistaa rentouttavat irrottautumishetket osana tietotyöläisen työpäivää. Virtuaaliympäristö tarjoaa hetkellisen irrottautumisen välittömästä työympäristöstä ja häiriötekijöiden ulossulkemisen, mikä mahdollistaa täydellisen keskittymisen rentoutumisharjoitteiden suorittamiseen.

Erilaisten mindfulness-harjoitteiden tehosta on jo olemassa tutkimustietoa. Tässä tutkimuksessa harjoitteiden ja ympäristöjen vaikutuksia tutkitaan neuropsykofysiologisilla menetelmillä kontrolloidussa laboratoriokokeessa, jonka tarkoituksena on selvittää minkälaiset virtuaaliympäristöt parhaiten tukevat erilaisia rentoutumisharjotteita. Lisäksi virtuaaliympäristöön visualisoidaan käyttäjän biosignaaleja, jotka antavat reaaliaikaista palautetta harjoituksen etenemisestä ja vaikutuksista käyttäjälle. Ympäristö ja tutkimustulokset ovat käytettävissä kesällä 2015.

Hankkeen vastuuhenkilö
Niklas Ravaja

Rentoutukseen tehoa kolmiulotteisesti

13.4.2016

Virtuaaliympäristön saa niin innostavaksi, että teknologian avustamana rentoutuksen tai meditaation voi tuoda työyhteisöjen tarpeisiin. Erityisesti bioadaptoituva menetelmä vaikuttaa lupaavalta. Näin päätellään Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimuksessa, jossa syvennyttiin meditaatioharjoitusten vaikutusten tehostamiseen. Työsuojelurahasto rahoitti tutkimusta.

Tutkijoiden mukaan kolmiulotteinen eli 3d-virtuaaliteknologia tuottaa voimakkaan toisaalla olon kokemuksen, ja nopea irtautuminen arkiympäristöstä korostaa rentoutumisharjoitteiden vaikutuksia.
 
Tutkijat hankkivat myös biosignaaleilla saatua mittaustietoa käyttäjän tilasta. Pitkän aikavälin tavoitteena on kehittää yksilöllisiin eroihin sopeutuva virtuaaliympäristö.

Rentoutus hyvä, mutta alikäytetty
 
Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että rentoutusmenetelmät tehostavat aivotoiminnan elpymistä ja stressinhallintaa. Rentoutusta ei silti juuri työpaikoilla käytetä, sillä jo menetelmien harjoittelu vaatisi paneutumista.
 
Rentoutusmenetelmien tehostamiselle ei löydy menetelmiä, ja virtuaaliteknologian hyödyntämisestä meditaatiokäytössä ei ole kunnollista tutkimustietoa. Samaan aikaan virtuaaliteknologia on kehittynyt.
 
Näillä perusteilla tässä hankkeessa haettiin uusia tapoja tukea työssäkäyvien ihmisten stressinhallintakykyjä 3d-virtuaaliteknologialla. Siinä voi vaikkapa heittäytyä rentoutumisharjoituksiin kesken työpäivän, ja ympäristö tehostaisi harjoitteiden vaikutuksia.
 
Virtuaalinen rantanäkymä piristää
 
Tutkijat toteuttivat kehotietoisuuden ja keskittyneen tarkkaavaisuuden harjoituksia. Harjoitusten lyhyen aikavälin vaikutuksia testattiin laboratoriokokeessa, jossa mitattiin fysiologisia vasteita virtuaaliympäristön käytön aikana.
 
Virtuaaliympäristöksi valittiin luonnollista ympäristöä jäljittelevä merenrantaympäristö, jonka kehittämiseen sisältyi jatkuva testaaminen.
 
Näin kehitetty RelaWorld-virtuaaliympäristö parantaa laboratoriomittausten mukaan meditaatioharjoitusten tehoa.
 
Biosignaaleilla leijumaan
 
Varsinaisen virtuaaliympäristön lisäksi tutkijat kehittivät biosignaaliadaptaation, jossa käyttäjän aivotoiminnot ikään kuin muuttivat ympäristön piirteitä. Bioadaptiivisuuden teho perustuu siihen, että käyttäjä niin sanotusti upotetaan harjoitukseen.
 
Lisäksi adaptiivisuus opastaa harjoituksen tekemiseen. Näin kokeeseen osallistunut saattoi nousta leijumaan virtuaaliympäristössä.
 
Tutkijoiden mukaan bioadaptiivisuus edisti virtuaaliympäristön tuntemista vuorovaikutukselliseksi. Tämä edisti virtuaaliympäristön vaikutuksia, sillä keskittyneen tarkkaavaisuuden harjoitus vaati koehenkilöiltä enemmän keskittymistä kuin bioadaptiivisuus.
 
Jatkoksi koe työympäristössä
 
Tutkijoita kiinnostaa tutkia virtuaalijärjestelmän käytön pitkäaikaisia vaikutuksia ja lopulta siirtää tutkimukset työpaikoille. Toistaiseksi tulosten keskeiset julkaisukanavat ovat tieteelliset aikakausilehdet ja konferenssit.
 
Seuraavaksi tutkijat aikovat todentaa laboratoriotesteissä todennettuja vaikutuksia toimistoissa. Tavoite on työterveyshuoltoon kytkeytyvä järjestelmä, joka pyrkisi ehkäisemään työperäistä stressiä.

Tähtäimessä on myös järjestelmän tuotteistaminen, kansainvälisille markkinoille asti. Hankeaikana järjestelmää on jo esitelty usealle start up -yritykselle. Onnistuminen edellyttää laitteistolta helppokäyttöisyyttä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

RelaWorld työstressinhallinta 3d ympäristössä

Raportti
Simo Järvelä, Mikko Salminen, Antti Ruonala, Sampsa Puttonen, Ilkka Kosunen, Giulio Jacucci ja Niklas Ravaja. RelaWorld - Työstressinhallinta 3D-ympäristössä. Työterveyslaitos.
114169-loppuraportti-RelaWorld-loppuraportti.pdf (1298.2 kt )

Esitys Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamisessa 27.5.2016
Simo Järvelä Esitys 27.5.2016.pdf (506.3 kt )

Video TSR-kanavalla
Työstressi hallintaan - Esittelyssä 3D-meditointiympäristö (hanke 114169) ja painekäyttäytymistesti (hankkeet 115204 ja 115213)

Virtual Reality Application to Help Overcome Job-Related Stress

23.9.2016

Study shows that meditation in a virtual environment improves the stress-relieving effect of meditation. Virtual reality-based meditation systems are envisaged to present a new tool for occupational health services to prevent job stress and improve the stress management skills of staff. The study was financially supported by the Finnish Work Environment Fund.

Mindfulness and other meditation procedures have been put forward as potential means of stress management. With the recent advances in virtual reality technology, virtual reality has become a promising candidate for creating environments that promote a conscious presence and the exclusion of disturbing thoughts.

A research team at Aalto University is taking technology-assisted stress management still a step further. They have developed a neuroadaptive virtual reality meditation system, named RelaWorld, which combines virtual reality with electroencephalographic (EEG) data. In RelaWorld, the subject’s EEG data, indicating levels of relaxation and focused attention, guide the body awareness and point focus exercises presented to the subject.

Based on previous literature, theta EEG activity was considered to indicate concentration whereas alpha EEG activity was interpreted as a sign of relaxation. The virtual environment produced in the head-mounted RelaWorld display responds to an increase in theta activity by inducing levitation of the subject’s avatar. Strengthening alpha activity, on the other hand, causes a fade-out effect (rendering the virtual surroundings hazy-white).

A laboratory test compared the effects of meditation exercises without using the virtual environment, using the virtual environment and using the virtual environment with EEG feedback. The virtual environment was found to help the subjects focus on the exercises and enhance the stress-relieving effect. The EEG feedback further emphasised the positive effect.

The project indicated that the captivating nature of virtual reality can make technology-assisted meditation a serious tool for relieving job-related stress in work communities. Nevertheless, the method should be studied further to determine its long-term effects and its adaptability to authentic work environments.


Translated and edited by
Esko Meriluoto

Hanketiedot

 • HakijaAalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu Tieto- ja palvelutalouden laitos
 • ToteuttajaAalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu Tieto- ja palvelutalouden laitos
 • Lisätietoja
 • Niklas Ravaja
  09 4313 8664
  niklas.ravaja@aalto.fi
  09 4313 8391
 • Toteutusaika
 • 1.5.2014 - 15.6.2015
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 15.6.2015
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 26.5.2014
  93 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 135 322 euroa
 • Tulokset valmistuneet 11.3.2016

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.3. työympäristön kehittäminen
 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.1. kiireen ja jaksamisongelmien ratkaisut
  -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen
 • 4. Terveyden edistäminen työelämässä
 • -4.1. työterveyteen vaikuttavat tekijät
  -4.2. toimintamallien kehittäminen
  -4.4. työkykyä ylläpitävä toiminta
 • 5. Työelämän terveysriskit ja kuormitustekijät
 • -5.2. psykososiaaliseen työympäristöön liittyvien terveysriskit
 • 7. Työsuojelu ja työterveyshuolto
 • -7.2. työterveyshuollon ja sen toimintaedellystysten kehittöminen
 • psykofysiologia , mietiskely , virtuaalimaailmat , stressin hallinta