115057 Kehittämisavustus

Vuorovaikutuskorostettu EHSQ-johtaminen

23.2.2015

Hankkeen tavoitteena on kehittää Kymppi Groupin turvallisuuskulttuuria korostaen vuorovaikutuksen merkitystä.

Hanke koostuu kolmesta kokonaisuudesta: kenttähavainnoinnista, vuorovaikutustaitokoulutuksesta sekä toiminnan kehittämisseminaareista.

Kenttähavainnointivaiheessa henkilöstölle tehdään kyselyitä, joissa selvitetään vuorovaikutuksen nykytilaa, puutteita ja parannusmahdollisuuksia. Tässä vaiheessa myös havainnoidaan vuorovaikutustyöskentelyä oikeissa työympäristöissä. Vuorovaikutustyöskentelyä pyritään havainnoimaan sekä oman organisaation, että organisaation ulkopuolelle tapahtuvan kommunikaation osalta.

Kenttähavainnointivaihe suoritetaan maaliskuun ja kesäkuun välisenä aikana.

Vuorovaikutustaitojen työstöä järjestetään henkilöstölle Oulun Yliopiston tiloissa 6-8 kappaletta ja niihin valitaan Kymppi Groupilta sellaisia henkilöitä, joilla vuorovaikutus on osa jokapäiväistä työtä. Näistä saadaan konkreettista hyötyä johtamiseen ja vuorovaikutustaitoihin työelämässä.

Toiminnan kehittämisseminaarit ovat tapaamisia, jossa kerätään yhteen edellisistä vaiheista havaittuja hyviä käytäntöjä. Seminaareissa pohditaan toimintaa kriittisesti ja pyritään ideoimaan myös uusia käytäntöjä. Seminaareja järjestetään mahdollisuuksien mukaan muutaman kerran hankkeen loppupuolella.

Tulokset hankkeesta ovat käytettävissä aikaisintaan tammikuussa 2016.

Hankkeen vastuuhenkilö
Hanna-Mari Kiviniemi

Kymppi Group otti vuorovaikutuksen luupin alle – omat työkalut osoittautuivat hyviksi mutta vähälle käytölle jääneiksi

9.4.2018

Kymppi Group Oy selvitti ja kehitti työyhteisönsä vuorovaikutusta yhdessä Oulun yliopiston tutkijoiden kanssa. Hankkeen yhtenä tavoitteena oli viedä turvallisuustoimintaa paremmalle tasolle. Ilmeni, että talon työkalut olivat toimivat – niiden käyttö vain vaati kouluttamista ja selvien pelisääntöjen laatimista.

Vuorovaikutuksen merkitys on korostunut entisestään työelämässä kilpailukyvyn syntyessä yhä enemmän sen pohjalta, miten ihmiset toimivat yhdessä ja tekevät yhteistyötä.

Ilmiö näkyy hyvin Oulussa pääkonttoria pitävässä Kymppi Group Oy:ssä. Yritys toimii teollisuuden eritys-, teline- ja pintakäsittely alan kumppanina, ja tekee paljon projekteja eri puolilla Suomea sekä ulkomailla.

Vuorovaikutuskorostettu EHSQ-johtaminen -hankkeessaan Kymppi Group halusi selvittää, miten vuorovaikutus yrityksessä ilmenee ja mitä keinoja sen parantamiseen löydetään. 

– Tarkoituksena oli, että yrityksessä kiinnitetään entistä enemmän huomioita vuorovaikutukseen ja siihen, mitä kaikkea se pitää sisällään. Tavoitteena oli myös  vuorovaikutuksen paranemisen kautta viedä yrityksen turvallisuustoiminta vielä paremmalle tasolle, kertoo henkilöstöpäällikkö Hanna-Mari Kiviniemi Kymppi Groupista.

Palaverit paremmiksi, pelisäännöt selviksi

Noin vuoden mittaisen hankkeen aikana vuorovaikutuksen merkitys projektiyrityksen toiminnassa ymmärrettiin entistä paremmin. Esiin nousi monia kehityskohteita, joista selkeimmät kehityskohteet olivat palaverikäytännöt.

– Lisäksi huomasimme, että vuorovaikutuksen kannalta meillä on olemassa hyvät työkalut. Niiden käyttö vain vaatii kouluttamista ja selkeiden pelisääntöjen laatimista, Kiviniemi kertoo hankkeen tuloksista.

Hanke osoitti myös, että yrityksen turvallisuusajattelua pitäisi edelleen parantaa yksilötasolta lähtien. Työvälineet turvalliseen työskentelyyn ovat yrityksessä olemassa, mutta aina niitä ei käytetä.

Lisäksi yrityksen johto on hankkeen myötä ymmärtänyt paremmin tehokkaan viestinnän merkityksen hyvän hengen luomisessa työyhteisöön.

Havainnointia, koulutusta ja kehitystä

Työsuojelurahaston kehittämisavustuksen turvin toteutettu hanke koostui kolmesta kokonaisuudesta: kenttähavainnoinnista, vuorovaikutustaitokoulutuksesta sekä toiminnan kehittämistyöpajoista. Työtä tehtiin yhteistyössä Oulun Yliopiston Psykologian tutkimusyksikön kanssa.

Havainnointivaiheessa henkilöstölle tehtiin kyselyitä, jossa selvitettiin vuorovaikutuksen nykytilaa, puutteita ja parannusmahdollisuuksia. Lisäksi Oulun yliopiston kenttätutkija havainnoi etnografisella tutkimusmenetelmällä yhtiön prosesseja.

Oulun yliopistolla vuorovaikutustaitokoulutuksiin valittiin yhtiöstä kuusi avainhenkilöä. Hankkeen loppuvaiheessa järjestettiin vielä Oulun yliopiston henkilökunnan vetämänä kehittämistyöpaja Kymppi Groupin tiloissa.
 

 

Toimittaja
Camilla Ukkonen

Vuorovaikutuskorostettu EHSQ-johtaminen. Loppuraportti. 9 sivua. 2016.

Hanketiedot

 • HakijaKymppi Group Oy
 • ToteuttajaOulun Yliopisto Kasvatustieteiden tdk Psykologian tutkimusyksikkö
 • Lisätietoja
 • Hanna-Mari Kiviniemi
  0201881119
  hanna-mari.kiviniemi@10e.fi
 • Toteutusaika
 • 1.1.2015 - 31.1.2016
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.1.2016
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 6.2.2015
  15 500 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 31 000 euroa
 • Tulokset valmistuneet 28.3.2018

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.1. tuotteiden, tuotannon ja työvälineiden kehittäminen
 • 2. Työyhteisöjen riskienhallinta
 • -2.3. turvallisuusjohtamisen kehittäminen
 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen
  -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen
 • 6. Työyhteisöjen tuottavuus