116163 Tutkimus

Johtamisen pelko vaativissa asiantuntijatehtävissä: Mitä se on, mistä se johtuu ja mitä siitä seuraa?

29.6.2016

Johtamisen pelko on nykypäivän johtajuutta koskevassa keskustelussa aihe, josta ei juuri puhuta. Sillä tarkoitetaan yksilön kokemaa pelkoa johtotehtävien kielteisiä seurauksia kohtaan. Johtamisen pelkoa voivat kokea niin johtotehtävissä toimivat kuin muutkin asiantuntijat, joiden työuralla johtotehtävät voisivat olla potentiaalinen vaihtoehto. Hanke paneutuu johtamisen pelon ilmiöön niin johtajien, muiden asiantuntijoiden kuin alaistenkin silmin. Tutkimuksemme on laatuaan ensimmäinen Suomessa ja kansainvälisestikin se kulkee tutkimuksen etulinjassa. Hankkeessa on viisi tavoitetta. Ensinnäkin tutkimme, mitä johtamisen pelko on ja toiseksi, miten sitä voidaan luotettavasti tutkia suomalaisilla johtajilla ja muilla asiantuntijoilla. Kolmanneksi tutkimme johtamisen pelkoa selittäviä yksilöllisiä ja työyhteisöllisiä tekijöitä. Neljänneksi tutkimme mitä johtamisen pelosta mahdollisesti seuraa yksilön omalle työhyvinvoinnille ja urasuunnitelmille. Viidentenä tavoitteenamme on selvittää heijastuuko johtamisen pelko (tai pelottomuus) heidän alaistensa arvioihin esimiehestään. Tutkimus käynnistyy johtajille ja muille asiantuntijoille kohdistetuilla fokusryhmähaastatteluilla (tavoite 1). Toisessa vaiheessa toteutetaan kyselytutkimus professoreille, tieteentekijöille, tekniikan akateemisille ja ekonomeille (otos >10,000) (tavoitteet 2, 3, 4). Kolmannessa vaiheessa johtajien alaisten kokemuksia tutkitaan kyselytutkimuksella (tavoite 5). Tulokset ovat käytettävissä 31.8.2019.

Hankkeen vastuuhenkilö
Taru Feldt

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Aineistoa Materials-välilehdellä.

Hanketiedot

 • HakijaJyväskylän yliopisto Psykologian laitos
 • ToteuttajaJyväskylän yliopisto Psykologian laitos
 • Lisätietoja
 • Taru Feldt
  014 2601211
  taru.feldt@jyu.fi
 • Toteutusaika
 • 1.9.2016 - 31.8.2019
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.8.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 9.6.2016
  150 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 271 961 euroa

Aiheluokitus

 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
 • 10.Muut kehittämisalueet