116356 Koulutus- tai oppimismenetelmä

Aika & fokus -verkkovalmennus

13.12.2016

Ajalliset haasteet koskevat muita useammin ylempiä toimihenkilöitä ja erityisesti korkeakoulutettuja asiantuntijoita. TSR:n rahoittamassa tutkimushankkeessa AikaJärjestys asiantuntijatyössä paikansimme erilaisia ajanhallinnan haasteita ja etsimme niihin ratkaisuja.
Aika & fokus –verkkovalmennus -hankkeessa viedään kehitettävän valmennuksen avulla ideoita ja toimivia käytäntöjä työn arkeen harjoitusten, kokeilujen ja työpaikkatason yhteiskehittelyn kautta.
Valmennus koostuu viidestä moduulista: aika ja erilaiset aikahaasteet työssä, keskeytysten hallinta, priorisointi, työn etenemisen näkyväksi tekeminen ja mentaaliajan hallinta. Valmennus sisältää luentoja ja esityksiä, omaan työhön liittyviä oppimistehtäviä ja harjoituksia, yhteiskehittelyosion sekä lisätietopaketteja & lukuvinkkejä. Valmennuksessa on omat osiot asiantuntijoille ja esimiehille/henkilöstöhallinnolle. Lisäksi ajanhallintaa kehitetään alustalla yhteisen dialogin pohjalta.

Hankkeessa tuotetaan ajanhallintaa tukeva Aika & fokus -verkkovalmennussivusto, joka soveltuu työpaikkatason ajanhallinnan kehittämisalustaksi, esimiestyön kehittämisen välineeksi sekä yksittäisen työntekijänkin ajanhallinnan sparraajaksi. Sivustolla on avoimesti saatavilla olevaa oppimateriaalia ja laajempi maksullinen valmennuskokonaisuus. Aika & fokus -valmennus ohjaa uusien ajattelutapojen äärelle, pohtimaan omaan työhön sopivia ajanhallintaa tukevia toimintatapoja.

Aika & fokus –verkkovalmennus valmistuu lokakuussa 2017.

Hankkeen vastuuhenkilö
Minna Toivanen

Verkkovalmennus sparraa ajanhallinnassa

4.12.2017

Tiukkoja aikatauluja, keskeytyksiä, työpäivien venymistä. Sirpaloitunutta multitaskausta. Jääkö asiantuntija liian usein painimaan tuhannen palan aikapalapelinsä kanssa?

Kyllä jää, ja siksi Työterveyslaitos toteutti Työsuojelurahaston tuella Aika & fokus -verkkovalmennuskokonaisuuden asiantuntijatyöpaikkojen ja yksittäisten asiantuntijoiden kestävän ajanhallinnan, työssä jaksamisen sekä fokusoituneen ja tuloksellisen työnteon tueksi.

Valmennuksen sisältö pohjautuu AikaJärjestys asiantuntijatyössä -tutkimuksen (TSR 114079) aineistoon ja siinä tuotettuun ajanhallinnan verkko-oppaaseen mutta vie tiedon entistä konkreettisemmalle tasolle.

Valmennus vastaa tutkimuksessa esiin nousseeseen tarpeeseen: asiantuntijat kaipasivat muun muassa kollektiivisia organisaatiotason ratkaisuja ja yhteisiä pelisääntöjä sekä esimiehen tukea ajanhallintaansa.

Verkkovalmennuksen kohderyhmiä ovat asiantuntijatyöpaikat, niiden henkilöstöhallinto, esimiehet, asiantuntijat ja muut tietointensiivistä työtä tekevät.

Toimivia käytäntöjä viidessä moduulissa

Valmennus tekee ajanhallinnan ongelmaa näkyväksi sekä tarjoaa ideoita ja toimivia käytäntöjä työn arkeen harjoitusten, kokeilujen ja työpaikkatason yhteiskehittelyn kautta.

Valmennuspaketti sisältää viisi moduulia: (1) aika ja erilaiset aikahaasteet työssä, (2) priorisointi, (3) keskeytysten hallinta, (4) työn näkyväksi tekeminen ja (5) mentaaliajan hallinta.

Kussakin moduulissa on eri osiot asiantuntijoille sekä esimiehille/HR-vastaaville. Ne voi suorittaa itsenäisinä kokonaisuuksina. Valmennuksen voi suorittaa myös koko työyhteisö, jolloin opittua sovelletaan omalle työpaikalle työyhteisön yhteiskehittelyn osiossa.

Materiaalia voidaan myös hyödyntää esimerkiksi esimiehille suunnatuissa koulutuksissa ja muissa kehittämistilaisuuksissa. Lisäksi asiantuntijat voivat suoraan hyödyntää verkkovalmennuksen tarjoamia keinoja ja vinkkejä omassa työssään.

Työpaikkatasolla käytettynä valmennusmenetelmä sisältää eri osapuolten yhdessä käymän dialogin toimivista ajanhallinnan ratkaisuista omassa työssä ja omalla työpaikalla

Pilotoitu työpaikoilla

Verkkovalmennusta pilotoitiin yhdellä asiantuntijatyöpaikalla, ja lisäksi sitä testasi joukko asiantuntijoita ja esimiehiä.

Maksullisen osion lisäksi tuotettiin avoimesti saatavilla oleva, erityisesti esimiehille ja HR-henkilöstölle suunnattu verkkopohjainen miniopas.

 

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Minna Toivanen
  0304742665
  minna.toivanen@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 1.1.2017 - 31.10.2017
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 31.10.2017
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 18.10.2016
  30 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 60 451 euroa
 • Tulokset valmistuneet 28.11.2017

Aiheluokitus