117243 Tuotteistus

Työkyvyttömyyskustannusten vähentäminen ennakoivan pulssin, yhteisen tilanekuvan ja jatkuvan Työterveyden palveluprosessin avulla

2017-06-29 14:41:28.643

Työterveyshuolto tavoittelee kiinteää kumppanuutta asiakasyritystensä kanssa. Harvoin kuitenkin työhyvinvointia koskevat asiat nousevat yritysten johtoryhmien esityslistoille. Hyvinvoivat työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara ja työkyvyttömyyden kustannukset ovat huomattava menoerä yrityksille. Läpinäkyvällä ja avoimella toimintamallilla pyrimme vahvistamaan kumppanuutta yritysjohdon kanssa. Käytännössä työhyvinvointiin liittyvä tieto on usein hajallaan eri tietojärjestelmissä ja henkilöstöön liittyvää tietoa hallinnoidaan pääosin yritysten henkilöstöhallinnon kautta ja terveyteen liittyvät
Tässä projektissa on tavoitteena työhyvinvoinnin edistäminen ja yrityksen sekä työterveyshuollon kumppanuuden vahvistaminen niin, että työyhteisötyötä suunnitellaan yhdessä mitatun ja suunnitellun tiedon pohjalta. Tieto on molemmilla toimijoilla, yritys ja työterveyshuolto samanaikaisesti käytettävissä, ja tiedon analysointia ja toimintakokeilujen suunnittelua tehdään yhdessä. Toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan uusimalla kysely neljä kertaa vuodessa kahden vuoden ajan. Mittausten välillä henkilöstölle kerrotaan aikaisempien vastauskierrosten pohjalta käynnistyneiden työyhteisön kehittämisvalinnoiksi nousseiden asioiden etenemisestä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Kimmo Vättö

Hanketiedot

 • HakijaTullinkulman työterveys Oy
 • ToteuttajaTullinkulman työterveys Oy
 • Lisätietoja
 • Kimmo Vättö
  0405065934
  kimmo.vatto@celkee.fi
 • Toteutusaika
 • 2017-05-15 00:00:00.0 - 2018-03-31 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2018-03-31 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2017-06-20 00:00:00.0
  20500.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 40069.0 euroa