117300 Tutkimus

Eettinen henkilöstöjohtaminen luovan toiminnan tukijana kasvuyrityksissä (HeRMo)

2.1.2018

Työelämän kehittämisen painopisteiksi ovat nousseet koulutus, tutkimus ja luovuus. Osaamisvaatimukset muuttuvat yhä nopeammin. Näiden myötä eettisen henkilöstöjohtamisen merkitys on kasvamassa työelämässä ja erityisesti ketterään toimintaperiaatteeseen perustuvissa kasvuyrityksissä. Tässä hankkeessa kysymme, miten säilyttää rakenteiden ja käytänteiden joustavuus vaarantamatta henkilöstön hyvinvointia ja tyytyväisyyttä? Organisaatioissa ollaan myös entistä riippuvaisempia työntekijöiden luovuudesta ja kyvystä kehittää ja ylläpitää kilpailukykyä. Luovan potentiaalin houkutteleminen, hallitseminen ja sitouttaminen onkin siksi noussut myös HR:n ytimeen. HeRMo- tutkimus- ja kehittämishankkeen tavoitteena on selvittää henkilöstöjohtamisen ja eettisen henkilöstöjohtamisen rakenteita, käytänteitä ja tarpeita kasvuyrityksissä ja kehittää erilaisia luovaa toimintaa tukevia käytäntöjä rakenteita organisaatiokohtaisesti. Lähestymistapana hyödynnetään etnografista tapaustutkimusta ja monimenetelmällistä tutkimusstrategiaa. Hankkeessa on mukana kasvuyrityksiä IT-alalta, rakennusalalta sekä koulutuksen ja konsultoinnin sektorilta. Hankkeen löydökset tuovat lisää ymmärrystä eettisestä henkilöstöjohtamisesta luovan toiminnan tukijana kasvuyrityksissä. Löydöksiä voidaan hyödyntää organisaatio- ja luovuustutkimuksen kentällä sekä käytännön kehittämistyössä ammattilaisten hyvinvoinnin tukena paitsi hankkeeseen osallistuvissa yrityksissä, myös laajemmin työelämässä. Hanke päättyy 29.2.2020.

Hankkeen vastuuhenkilö
Kaija Collin

Hankkeen nettisivut: www.hermohanke.com

Hanketiedot

 • HakijaJyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden laitos
 • ToteuttajaJyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden laitos
 • Lisätietoja
 • Kaija Collin
  0405883490
  kaija.m.collin@jyu.fi
 • Toteutusaika
 • 1.1.2018 - 28.2.2020
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 28.2.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 5.12.2017
  150 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 272 740 euroa

Aiheluokitus

 • 1. Työpaikkaratkaisujen vaikutukset
 • -1.2. organisaation ja työtehtävien kehittäminen
 • 3. Työyhteisöjen toimivuus
 • -3.2. johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen
  -3.3. uusien kompetenssien ja oppimisen kehittäminen
  -3.7. työyhteisön muutosten hallinta ja sen kehittäminen
 • 6. Työyhteisöjen tuottavuus