117328 Kehittämisavustus

Hyvä työergonomia osaksi lentokonekuormaajien arkea

2017-10-23 17:28:41.544

Hankkeen tavoitteena on tehdä hyvästä työergonomiasta osa lentokonekuormaajien arkea: Kehitämme yhdessä työnopastajien, työsuojelun ja ulkopuolisen asiantuntijan kanssa uuden toimintamallin, jossa sovelletaan tutkimustiedon lisäksi työfysioterapian ja työnohjauksen asiantuntemusta sekä Swissportin työntekijöiden käytännön kokemusta toimivista käytännöistä ja yrityskulttuurista. Tavoitteena on siirtää painopiste oirelähtöisestä reagoinnista tuki- ja liikuntaelinvaivojen aitoon ennaltaehkäisyyn.

Hankkeessa hyödynnetään yhteistyökumppanina toimivan asiantuntijaorganisaation kokemuksia aiemmista vastaavista hankkeista sekä tutkimuksia konservatiivisista menetelmistä, joilla on onnistuttu tuki- ja liikuntaelinoireilun vähentämisessä ja löydetty keinoja uusien käytäntöjen jalkauttamisessa oman henkilöstön avulla organisaatioon. Ulkopuolisena asiantuntijana toimii OmaValmius Oy.

Toimintamallia rakennetaan yhteisissä työpajoissa ja käytännön harjoitteiden kautta, jotta työnopastajilla on mahdollista omaksua uusi toimintapa ja välittää sitä edelleen. Eteenpäin välitettävän tiedon ja suositeltavien toimintatapojen on oltava yrityksen omien työntekijöiden näkökulmasta realistisia ja arjessa helposti hyödynnettäviä. Osittain hankkeen yhteydessä ja sen kyljessä Swissportin Finlandille kehitetään myös helppokäyttöiset ja konkreettiset työkalut. Työkalujen avulla uuden toimintamallin jalkauttaminen ja ylläpitäminen rakennetaan sujuvaksi. Tulokset ovat käytettävissä helmikuussa 2017.

Hankkeen vastuuhenkilö
Sanna Antola

Hanketiedot

 • HakijaSwissport Finland
 • ToteuttajaValmius Hyvinvointiin Group Oy / tervehdys@valmius.fi
 • Lisätietoja
 • Sanna Antola
  sanna.antola@swissport.com
 • Toteutusaika
 • 2017-10-02 00:00:00.0 - 2018-01-31 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2018-03-15 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2017-10-05 00:00:00.0
  9147.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 18294.75 euroa