117340 Kehittämisavustus

Tunneilmaston ja toimintakulttuurin kehittäminen strategisen muutoksen tukena

2017-10-18 15:24:02.563

Tampereen Tilakeskuksen toiminnan painopisteissä ja organisaatiomuodossa on tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Toiminta painottuu yhä enemmän palveluiden tuottamiseen, mikä vaatii henkilöstöltä uudenlaista työskentelyotetta. On pystyttävä entistä enemmän toimimaan palvelevana asiantuntijana, joka aktiivisesti tarjoaa asiakkaille sopivia ratkaisuja. Muutos tulee herättämään henkilöstössä eriasteisia tunneperäisiä reaktioita. Näiden reaktioiden käsittely on oleellista sekä muutoksen toteutumisen että henkilöstön jaksamisen kannalta.

Tähän strategiseen muutokseen ja transformaatioon liittyen Tilakeskus toteuttaa Emergy Oy:n kanssa kehittämishankkeen, jossa työelämän tunnetaitoihin keskittyvillä interventioilla kevään 2018 ja kevään 2019 aikana tuetaan johdon, esimiesten ja työnjohdon kykyä johtaa muutosta ja edistää henkilöstön jaksamista ja hyvinvointia. Oletuksena on, että organisaation emotionaalista kyvykkyyttä (tunnetaidot) kasvattamalla strategisen muutoksen läpivienti nopeutuu ja helpottuu. Hankkeessa edistetään johdon ja työnjohdon valmiuksia ennakoida, ymmärtää, kohdata ja käsitellä muutoksen aikana esiin nousevia tunnereaktioita ja sitä kautta edistää koko organisaation hyvinvointia, jaksamista ja suoriutumista muutoksen aikana. Interventiot toteutetaan aloitustilaisuudella, haastatteluilla, kyselyillä ja vuorovaikutetteisilla ja osallistavilla työpajoilla.

Hankkeen vastuuhenkilö
Mauri Heikkinen

Hanketiedot

 • HakijaTampereen kaupunki Tilakeskus Liikelaitos
 • ToteuttajaEmergy Oy
 • Lisätietoja
 • Mauri Heikkinen
  0407734505
  mauri.heikkinen@tampere.fi
 • Toteutusaika
 • 2018-01-01 00:00:00.0 - 2018-12-31 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2018-12-31 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2017-10-05 00:00:00.0
  20550.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 41100.0 euroa