117452 Kehittämisavustus

Yhteistyöllä luodaan onnistunut ja jatkuvasti kehittyvä työyhteisö

2018-01-10 12:37:19.118

Hankkeen tavoitteena on kehittää Iin kunnan varhaiskasvatuksen uudelleen organisoidun työyhteisön toimintakulttuuria ja vahvistaa työntekijöiden yhteistyö- ja ongelmaratkaisutaitoja. Tavoitteena on myös lisätä vuorovaikutustaitoja muutoksen sietokykyä ja toiminnan jatkuvaa parantamista itsenäisesti arjen työtehtävissä. Hankkeen avulla parannetaan muutosjohtamisen osaamista ja kykyä selviytyä muutoksista jatkossa paremmin. Hankkeen aikana organisaatio oppii systemaattisen kehittämisen mallin, luodaan muutosjohtamisen mallin ja menetelmät sekä työkalut. Hankkeen menetelminä käytetään asiantuntijan johtamaa systemaattista kehittämisohjelmaa, jossa tuetaan johtoa, esimiehiä sekä työntekijöitä yhteistyössä kohtaamaan muutokset rakentavasti ja ratkaisukeskeisesti. Henkilöstö osallistetaan muutokseen ja uusien toimintamallien ideointiin. Esimiehiä tuetaan muutosjohtamiseen esimiespajoilla ja työnohjauksella. Organisaatioon luodaan muutosagentti-malli. Laajemman hankekokonaisuuden toimijoiden avainhenkilöille järjestetään yhteisiä seminaareja, joissa jaetaan hyviä käytäntöjä ja opitaan vertaisarvioimalla toisten toimintaa. Hankkeen tulokset ovat käytettävissä 1.5.2019. Ulkopuolisena asiantuntijana toimii Valmennustrio Oy ja Oulun ammattikorkeakoulu. Hankkeessa sovellettavat tutkimukset Marko Kestin väitöstutkimus: Tuottavuus kasvuun hiljaisen tiedon avulla Leena Ruopsan väitöstutkimus: Kerrottu identiteetti organisaatiomuutoksen kontekstissa

Hankkeen vastuuhenkilö
Annastiina Junnila

Hanketiedot

 • HakijaIin kunta
 • ToteuttajaValmennustrio Oy
 • Lisätietoja
 • Annastiina Junnila
  0406464011
  annastiina.junnila@ii.fi
 • Toteutusaika
 • 2018-01-16 00:00:00.0 - 2019-04-30 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2019-03-29 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2017-12-21 00:00:00.0
  14845.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 29690.0 euroa