118060 Tutkimus

Pidempään töissä - tutkimus työuran pituudesta ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä ikääntyvillä kuntatyöntekijöillä

2018-07-05 08:31:20.316

Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää 1) ikääntyneen kuntatyöntekijän työhön, terveyteen ja elämäntilanteeseen liittyviä tekijöitä, jotka ennustavat laskennallista eläkeikää pidempää työuraa, 2) työssään jatkavien työntekijöiden odotuksia työstä ja eläkkeellä olosta eläkeiän lähestyessä ja sen jälkeen, 3) auttaako työuran pidentäminen pysymään terveenä ja toimintakykyisenä verrattuna niihin, jotka vastaavassa iässä ovat siirtyneet vanhuuseläkkeelle.
Hanke pohjautuu Finnish Retirement and Aging (FIREA) – seurantatutkimukseen, jossa ikääntyviä kuntatyöntekijöitä (n=6,200) seurataan vuosittaisilla kyselyillä ennen ja jälkeen henkilökohtaisen eläkeiän täyttymistä (www.utu.fi/firea). Tutkimusaineiston analysoinnissa käytetään pitkittäisaineistoon soveltuvia tilastollisia menetelmiä sekä avointen kysymysten osalta laadullisia tutkimusmenetelmiä.

Hanke tuottaa uutta ja ajantasaista tietoa paitsi yksilön ja työhön liittyvien tekijöiden ja työuran pidentämisen välisistä yhteyksistä, myös työn merkityksestä ikääntyneiden ihmisten terveyden ja toimintakyvyn tukijana. Tulokset julkaistaan suomenkielisissä ja kansainvälisissä tutkimusjulkaisuissa sekä Työsuojelurahaston nettisivuilla julkaistavassa loppuraportissa. Tulokset ovat käytettävissä loppuvuodesta 2020.

Hankkeen vastuuhenkilö
Sari Stenholm

Hanketiedot

 • HakijaTurun yliopisto Kansanterveystiede
 • ToteuttajaTurun yliopisto Kansanterveystiede
 • Lisätietoja
 • Sari Stenholm
  050 465 1745
  sari.stenholm@utu.fi
 • Toteutusaika
 • 2018-08-01 00:00:00.0 - 2020-08-01 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2020-08-01 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2018-06-21 00:00:00.0
  120000.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 252345.0 euroa