118066 Tutkimus

Työkyvyn tukitoimien vaikuttavuus osatyökykyisten työkykyyn kunta-alalla: luonnollinen interventiotutkimus

2018-05-17 08:06:25.32

Osatyökykyisten pitäminen työelämässä on tärkeää taloudellisesti ja inhimillisesti. Työnantajien toimia, joilla tähän pyritään, ei kuitenkaan ole Suomessa systemaattisesti aiemmin tutkittu. Hankkeemme tavoitteena on löytää vaikuttavimmat keinot osatyökykyisten työssä jatkamisen tueksi kunnissa. Kartoitamme, minkälaisia työkyvyn tuen toimintamalleja kuntien toimintayksiköillä on käytössä, kenelle ne on tarkoitettu, mistä lähtien ja missä määrin niitä on toimeenpantu ja kuka niistä vastaa. Yhdistämme nämä tiedot Kunta10-tutkimusaineistoon, jossa seurataan monipuolisesti näiden kuntien henkilöstön terveyttä ja työkykyä.

Tämän aineiston avulla voimme selvittää muutoksia osatyökykyisten terveydessä ja työkyvyssä ennen ja jälkeen erilaisten työkyvyn tuen mallien käyttöönoton ja verrata muutoksia niihin, joita havaitaan näihin malleihin osallistumattomien osatyökykyisten työpaikoilla luonnollisen interventiotutkimuksen asetelmassa. Hanke tuottaa uutta tietoa siitä, miten erilaiset työkyvyn tukitoimenpiteet työpaikoilla vaikuttavat osatyökykyisten työssä jatkamiseen. Tutkimustieto hyödyttää osatyökykyisiä ihmisiä, heidän työnantajiaan ja erityisesti henkilöstöhallintoa ja työterveyshuoltoja sekä yhteiskuntaa yleisesti. Käytettävä aineisto tarjoaa kansainvälisestikin ainutlaatuisen mahdollisen tutkia jo toteutettujen toimenpiteiden vaikutusta ja seurata hyvinvointi-, terveys- ja työkykymittareita sekä takautuvasti että vuosia eteenpäin poikkeuksellisen laajassa osallistujajoukossa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Jenni Ervasti

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Jenni Ervasti
  030 474 2806
  jenni.ervasti@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 2018-06-01 00:00:00.0 - 2020-05-31 00:00:00.0
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 2020-05-31 00:00:00.0
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 2018-04-24 00:00:00.0
  120000.0 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 179160.0 euroa