118100 Tutkimus

Johtajana yli rajojen - Johtamisyhteistyö sotessa

15.6.2018

Sote-uudistus haastaa johtajat uudenlaiseen johtamistapaan. Tämän keskijohtoon kohdistuvan tutkimus- ja kehittämishankkeen tarkoituksena on tuottaa lisäymmärrystä sote-organisaatioiden johtajien välisestä yhteistyöstä ja kehittää johtamisyhteistyön käytännön toimintatapoja. Hanke nostaa keskiöön vähemmän tutkitun ilmiön: johtajien välisen, tulosvastuurajat ylittävän yhteistyön.
Hankkeen tavoitteina on • kehittää johtajien yhteistyötä yli vastuualuerajojen ja vahvistaa johdon tukea työntekijöiden asiakaslähtöiselle yhteistyölle (työelämäsuhteet) • tehostaa yhteistä resurssienhallintaa vähentämällä vastuualueiden osaoptimointia (tuottavuus), • parantaa johtajien jaksamista (työhyvinvointi) tunnistamalla sote-uudistuksen aiheuttamat haasteet ja paineet keskijohdolle ja etsimällä niihin tukikeinoja. Tutkimusasetelma perustuu neljä tieteenfilosofista näkökulmaa yhdistävään viitekehykseen ja niihin soveltuviin laadullisiin tutkimusmenetelmiin. Osallistujat pohtivat ja kehittävät omaa rooliaan ja käytännön toimintaansa johtamisyhteistyössä. Aineiston analysoinnissa ja tulkinnassa ovat mukana tutkijat, kehittäjät, osallistujat ja kansainväliset johtamisyhteistyön asiantuntijat Hollannista, Ruotsista ja Skotlannista.

Lopputuotoksena on tutkimusraportin lisäksi johtamisyhteistyön videokoulutuspaketti. Tutkimus toteutetaan kolmen maakunnallisen sote-organisaation alueella ajalla 8/2018–2/2020. Tuloksia voidaan soveltaa ja hyödyntää sote-uudistuksen toteuttamisessa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Anneli Hujala

Hanketiedot

 • HakijaItä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos
 • ToteuttajaItä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos
 • Lisätietoja
 • Anneli Hujala
  0407741508
  anneli.hujala@uef.fi
 • Toteutusaika
 • 1.9.2018 - 29.2.2020
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 29.2.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 29.5.2018
  85 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 128 428 euroa