118144 Tutkimus

Robotti-avusteinen työympäristöjen ilman laadun mittausjärjestelmä (RASEM) (Safera)

RASEM –hankkeen tavoitteena on saada aikaan parempi kuva teollisten työpaikkojen epäpuhtauksien ajallisesta ja paikallisesta jakaumasta (pitoisuus- ja altistumiskartat) työympäristössä. Tavoitteeseen pyritään rakentamalla sensoriverkkoja ja hyödyntämällä liikkuvia mittausrobotteja. Robotteja voidaan käyttää myös kohteissa, joissa ihmisten on vaarallista liikkua. Saatua tietoa voidaan hyödyntää mm. erilaisissa ohjaus- ja valvontatoiminnoissa, työn suunnittelussa sekä riskinarvioinnin tukena. Hanke tehdään osana Safera-projektia, jossa muut kumppanit ovat Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung Saksasta ja Örebro University Ruotsista.

Tutkimuksessa kehitettyjä sensoriverkkoja ja mittausrobotteja testataan oikeissa työympäristöissä ja samanaikaisesti validoidaan menetelmät käyttäen perinteisiä työhygieenisiä mittauksia rinnalla. Työterveyslaitos arvioi kehitettyjen menetelmien soveltuvuutta altistumisen arviointiin ja kohdennettuihin entistä tehokkaampiin riskien hallintakeinoihin. 

Työterveyslaitoksen tavoitteena parantaa altistumisen arvioinnin luotettavuutta kohteissa, joissa tavanomaiset työhygieeniset mittaukset ovat haastavia ja työympäristön olosuhteet ilman epäpuhtauksien osalta jatkuvasti muuttuvia. Tavoitteena on lisäksi luoda uutta osaamista moderneista mittaustavoista ja hyödyntää uutta osaamista ja teknologiaa altistumisen arviointia ja riskienhallinnan suunnittelua varten. 

Hankkeen vastuuhenkilö
Arto Säämänen

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Arto Säämänen
  030 474 8642
  arto.saamanen@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 1.1.2019 - 30.4.2022
 • Arvioitu valmistumisaika
 • 30.4.2022
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 4.9.2018
  129 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 239 233.2 euroa