190078 Tutkimus

Tampereen korkeakouluyhteisön muotoutuminen: Pitkittäistutkimus henkilöstön sopeutumisesta muutokseen

Tutkimuksen kohteena on Tampereen korkeakouluyhteisö jonka muodostavat Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Yhteisö syntyi vuoden 2019 alussa, kun Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto yhdistyvät uudeksi säätiöyliopistoksi (Tampereen yliopisto). Tampereen ammattikorkeakoulu jatkaa itsenäisenä osakeyhtiönä osana yhteisöä. Tutkimuksen aineistot muodostuvat kolmena eri ajankohtana toteutettavista henkilöstölle kohdistetusta kyselyistä ja hankkeen aikana pidettävistä työpajoista. Pitkittäistutkimus mahdollistaa työntekijöiden kokemuksissa (mm. muutosprosessin menettelytapojen oikeudenmukaisuus ja luottamus) ja sopeutumisessa tapahtuvien muutosten ja näitä muutoksia selittävien tekijöiden analysoinnin määrällisin menetelmin. Työpajoista saadun laadullisen aineiston avulla puolestaan selvitetään eri tahojen tulkintoja muutoksista ja niiden vaikutuksista henkilöstöön. Aiempaan työntekijöiden muutosreaktioita käsittelevään tutkimukseen verrattuna hankkeen uutuusarvo on oikeudenmukaisuusodotusten ja kaksijakoisen (ambivalentin) organisaatiosamastumisen tarkastelussa. Hankkeen lopuksi keväällä 2021 keskeiset tulokset kootaan käytännölliseksi oppaaksi, jossa yleistajuisesta tutkimuskatsauksesta edetään organisisaation fuusioprosessin seuraamiseksi tarkoitetun kyselytyökalun kautta toimiviin työpajakäytänteisiin kyselytulosten purkamisessa henkilöstön kanssa. Tämä tarjoaa uusia muutoksen hallinnan työkaluja Suomalaiseen työelämään.

Hankkeen vastuuhenkilö
Jukka Lipponen

Hanketiedot

 • HakijaHelsingin Yliopisto
 • ToteuttajaHelsingin Yliopisto
 • Lisätietoja
 • Jukka Lipponen
  jukka.lipponen@helsinki.fi
 • Toteutusaika
 • 1.6.2019 - 31.12.2021
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 28.5.2019
  150 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 209 213 euroa