190111 Tutkimus

Kannustava puhe (KaPu)- Mikä saa nuoret sitoutumaan työhön ja kokemaan merkitystä työstään?

On huolestuttavaa, että niin moni nuori vastavalmistunut harkitsee alan vaihtoa. Ongelma on vakava, sillä juuri tieto-, sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä tulee tulevaisuudessa olemaan pulaa. Tutkimusten mukaan hyvä tunneilmapiiri, innostus ja ilo sekä kannustava puhe lisäävät työn tuottavuutta ja työn imua. Kannustavan puheen (KaPu) -hankkeen tavoite on tutkia nuorten vastavalmistuneiden (2-3 vuotta) työhön ja ammattiin sitoutumista. Hanke kohdistuu yo aloihin. KaPu-hanke hyödyntää tutkimuksessa erilaisia menetelmiä systeemi- ja tunneälyn sekä positiivisen organisaatiotutkimuksen viitekehyksessä. Osallistamme eri työpaikkojen nuoria vastavalmistuneita yksilö/focusryhmäteema haastatteluihin sekä työpajoihin joissa käytämme mm. kuva-dialogia. Lähetämme kyselyn myös työpaikkojen esimiehille. Analysoimme aineiston aineistolähtöisen sisällönanalyysiä hyödyntäen, teoriaohjautuvasti, mm. narratiivista analyysiä käyttäen. Tuotamme työhön sitoutumisen kehittymisen ja rakentumisen mallin ja kuva-dialogin työpajamallin.

KaPu hanke on erittäin tärkeä ja ajankohtainen sillä nuorten työhön ja ammattiin sitouttaminen sekä tunneosaaminen on avain-asemassa tulevaisuuden työssä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Pirjo Aura

Hanketiedot

 • HakijaHaaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
 • ToteuttajaMetropolia Ammattikorkeakoulu Oy
 • Lisätietoja
 • Pirjo Aura
  pirjo.aura@haaga-helia.fi
 • Toteutusaika
 • 1.8.2019 - 31.1.2021
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 15.4.2019
  89 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 148 613 euroa