190124 Tutkimus

Työaikojen kehittäminen kaupan alalla – tutkimus- ja kehittämishanke

Vuoden 2016 alussa kauppojen aukioloaikoja koskevat rajoitukset poistuivat. Kaupat voivat itse päättää, milloin liikkeet kannattaa pitää auki. Aukiolojen vapauttamisen myötä yhä useampi kaupan alan työntekijä altistuu epäsäännöllisille työajoille, kuten työlle myöhäiseen ilta-aikaan tai yöllä. Kaupan alan työaikojen kehittäminen työhyvinvointia ja tuottavuutta tukeviksi on erityisen tärkeää nuorten työntekijöiden työkyvyn kannalta ja kaupan alan epätoivottavan työntekijöiden vaihtuvuuden vähentämiseksi. Työterveyslaitoksella on aiemmin kehitetty työaikojen kuormituksen arviointimenetelmä kunta-alalle. Tämän menetelmän soveltaminen eri aloille edellyttää alakohtaisten työehtosopimusten ja työn erityispiirteiden huomioimista. Erityisesti soveltaminen kaupan alalle, jossa nuorten ja osa-aikaisten työntekijöiden lukumäärä on suuri, on ajankohtaista jotta voidaan luoda kaupan alan työaikojen erityispiirteet huomioivat suositukset kaupan alalle. Hankkeen tavoitteena on tutkia eri työaikapiirteiden a) yleisyyttä, b) yksilöllistä vaihtelua iän, työsuhdetietojen ja sukupuolen mukaan sekä c) yhteyksiä sairauspoissaoloihin. Lisäksi tavoitteena on kehittää suositukset työaikakuormituksen huomioimiseksi vuorosuunnittelun osana S-ryhmän alueosuuskaupoissa. Kolmanneksi pyrimme rakentamaan kaupan alalle työaikojen ja työhyvinvoinnin kehittämisen infrastruktuurin hyödyntämällä hankkeessa kerääntyviä kaupan alan työaikatietoja ja mahdollisesti muita työntekijöistä järjestelmissä olevaa tietoa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Annina Ropponen

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Annina Ropponen
  annina.ropponen@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 1.8.2019 - 15.8.2021
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 28.5.2019
  140 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 236 605 euroa