190181 Koulutusmenetelmä

IT-TAIDOT - Itsetuntemus ja ihmistuntemus treenit

IT-TAIDOT -koulutusmenetelmä perustuu humanistisen psykologian ihmiskäsitykseen, jossa psykologisen vaikuttamisen lähtökohta on yksilön kokemusmaailma. Syvällinen muutos lähtee yksilön kehittyvistä itsetuntemus- ja ihmistuntemus taidoista ja niiden tuloksellisesta soveltamisesta työelämässä. Työn kehittämisessä painotetaan yhä uudelleen, että kaiken kehitystyön tulisi kunnioittaa työntekijän ihmisoikeuksia ja arvoa sekä motivoida työntekijää aitoon luovaan ja aktiiviseen itsenäiseen toimintaan hyvässä yhteistyössä työyhteisön kanssa. Usein kuitenkin yksilöillä puuttuu käytännön menetelmät itseohjautuvuuteen ja rakentavaan vuorovaikutukseen. Työyhteisö- ja esimiesvalmennus keskittyvät hyvin usein luentojen kuuntelemiseen tai kirjallisuuteen. IT-TAIDOT on juuri tällainen käytännöllinen ja konkreettinen koulutusmenetelmä. Älypuhelinsovellus, jossa on hyvän yhteistyön ja itsensä johtamisen perusteet helposti saatavilla. Psykologi Tony Dunderfelt vastaa menetelmän teoreettisista lähtökohdista ja menetelmien sisällöntuottamisesta. Itse digitalisaatio suoritetaan sen jälkeen ja menetelmä on käytössä syyskuussa 2019. IT-TAIDOT on helposti muunneltavissa eri organisaatioiden käyttöön. Alkuvaiheessa menetelmä testataan suomalaisissa rakennusliikkeissä, jossa tällaista innovatiivista menetelmää halutaan soveltaa, jotta päästään tavoitteeseen "nolla työtapaturmaa vuoteen 2020 mennessä".

Hankkeen vastuuhenkilö
Tony Dunderfelt

Hanketiedot

 • HakijaDialogia Oy
 • ToteuttajaDialogia Oy
 • Lisätietoja
 • Tony Dunderfelt
  tony@dialogia.fi
 • Toteutusaika
 • 1.4.2019 - 30.10.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 8.3.2019
  19 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 31 708 euroa