190190 Viestintätuote

SujuKE - toiminnallinen verkkosivu

Aivotyön hyvät käytännöt -tietopankki ”SujuKE” hyödyntää Työterveysrahaston rahoittaman kognitiivisen ergonomian interventiotutkimuksen tausta- ja tulosaineistoa. Tuote tarjoaa työn ja työolosuhteiden muotoiluun kognitiivisen ergonomian näkökulman ja antaa pääsyn konkreettisiin aivotyötä sujuvoittaviin ratkaisuihin, joita ei ole aikaisemmin ollut näin laajasti koottuna ja saatavilla. Tavoitteena on parantaa kognitiivisen ergonomian tietämystä työpaikoilla ja helpottaa käytännön ratkaisuiden käyttöönottoa ja kehittämistä. Tuotteen kehitystyössä SujuKE tutkimuksessa rakennetut ja kokeillut konkreettiset aivotyön pelisäännöt tuotetaan toiminnalliseksi verkkosivustoksi, sisällöstä luodaan Suomen nykytyöelämässä tarvittavat tärkeimmät kieliversiot ja tuotteen julkaisemiseen liitetään pienimuotoinen viestintäkampanja. Valmiin tuotteen avulla käyttäjä (työntekijä, tiimi, esimies, työterveyshuolto, työn kehittäjätaho, päätöksentekijä) voi perehtyä itselleen tärkeimpiin kognitiivisen ergonomian osa-alueisiin ja valikoida omaan tilanteeseen sopivimmat aivotyötä sujuvoittavat käytännöt. Tuotteen odotetaan lisäävän tietämystä kognitiivisesta ergonomiasta sekä jalkauttavan aivotyön hyviä toimintatapoja työpaikkojen arkeen. Pidemmän aikavälin vaikutukset liittyvät työn sujuvoitumiseen sekä tarpeettoman aivokuorman vähenemiseen työpaikoilla eli tuote palvelee työn tuottavuuden, työhyvinvoinnin ja työterveyden edistämistä.

Hankkeen vastuuhenkilö
Virpi Kalakoski

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Virpi Kalakoski
  virpi.kalakoski@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 1.5.2019 - 31.12.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 8.3.2019
  9 700 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 20 553 euroa