190242 Post doc -tutkimusstipendi

Työntekijöiden oppiminen kokoonpanotuotannossa: malleja tuotannon suunnittelun tueksi

Tässä tutkimuksessa keskitytään työntekijöiden oppimiseen, joka on olennainen osa teollisuusyritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä. Tutkimuskohteena on työn jaksottamisen sekä tiimityöskentelyn oppimisvaikutukset ja -mallit. Aiemman tutkimuksen mukaan työn jaksottaminen sopivin tauoin vaikuttaa positiivisesti oppimiseen. Toisaalta tuotantokatkon pidentyminen johtaa tehtävän unohtamiseen. Tiimioppimisessa tärkeää on osaamisen siirto tiimin jäsenten välillä, joka otetaan tutkimusnäkökulmaksi. Tutkimuksessa kehitetään aiempien oppimismallien ja konseptien perusteella uusia matemaattisia oppimismalleja, joita sovitetaan kokoonpanotutkimuksista kerättyyn empiiriseen dataan. Tutkimusdata on kvantitatiivista, jossa tehtävän yksikköaika on selitettävä muuttuja ja kumulatiivinen tuotantomäärä, tuotantokatkon pituus sekä työntekijätiimin koko selittäviä muuttujia. Tutkimuksen pääkysymykset ovat: (1) Millaiset työn jaksottamisen sekä oppimisen ja unohtamisen mallit edustavat parhaiten empiirisiä havaintoja kokoonpanotyöstä? (2) Miten erilaiset konseptit ja mallit soveltuvat osaamisen siirtoon ja tiimin oppimiseen, erityisesti kokoonpanotyössä? Hankkeen tuloksista kirjoitetaan kaksi tutkimusartikkelia. Tuloksista on konkreettista hyötyä suomalaisen teollisuustuotannon suunnittelulle: kehitettävät mallit konkretisoivat mainittujen tekijöiden oppimisvaikutuksia ja tukevat päätöksenteossa hyvän tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kannalta.

Hankkeen vastuuhenkilö
Jaakko Peltokorpi

Hanketiedot

 • HakijaJaakko Peltokorpi
 • ToteuttajaJaakko Peltokorpi
 • Lisätietoja
 • Jaakko Peltokorpi
  jaakko.peltokorpi@gmail.com
 • Toteutusaika
 • 1.9.2019 - 31.5.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 5.6.2019
  22 500 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 22 500 euroa