190267 Muu stipendi

Intuitio ja itseohjautuvuus - menestyksen metataidot

Kirjan tavoitteena on kertoa selkeällä ja konkreettisella tavalla mitä on vertikaalinen kehittyminen organisaatioissa, yksilöissä ja tiimeissä ja kuinka se tehdään. Keskeisiä kysymyksiä ovat itseohjautuvuus -termin merkityksen avaaminen sekä se, kuinka intuitio liittyy yksilön ja organisaatioiden monitasoiseen menestymiseen.

Kirja soveltaa Teal -teoriaa, itseohjautuvuusteoriaa, U-teoriaa ja aureettista psykologiaa. Näistä muodostuu kokonaisvaltainen vertikaalisen kehittämisen malli, jota voi soveltaa omassa työssä, tiimeissä ja organisaatiossa. Menetelmät muodostuvat teorian ja käytännön yhdistelemisestä.

Kirja kirjoitetaan pääosin kesällä 2019 ja julkaistaan marraskuussa. Kirja on suunnattu itsensä ja organisaationsa kehittämisestä kiinnostuneille johtajille, esimiehille ja asiantuntijoille.

Kirja avaa johtajuuden kehittämisen sokean pisteen – intuition, joka on tulossa kovasti maailmalla. Teal – organisaatioteoria ja holistinen ajattelu ovat jo organisaatioissa. Mutta yksilöiden yksilöiden holistinen kehittyminen on vielä marginaalissa. Organisaatio ei voi kuitenkaan kehittyä, jos sen yksilöt eivät kehity. Suomalainen johtajuus ja organisaatiokulttuuri voivat olla edelläkävijöitä tässä asiassa. Kirja antaa vastauksia kysymykseen, kuinka löytää organisaatioiden, tiimien ja yksilöiden piilotettu potentiaali, hyvinvointi ja läpimurto seuraavalle tasolle intuition ja itseohjautuvuuden avulla.

Hankkeen vastuuhenkilö
Elina Akola

Hanketiedot

 • HakijaElina Akola
 • ToteuttajaElina Akola
 • Lisätietoja
 • Elina Akola
  elina.akola@sophiasign.fi
 • Toteutusaika
 • 1.6.2019 - 30.11.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 5.6.2019
  7 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 7 000 euroa