190272 Matkastipendi

Suotuisat muutokset fyysisissä työoloissa ja sairauspoissaolojen riski: prospektiivinen kohorttitutkimus pseudo-kokeellisessa asetelmassa

PREMUS 2019- 10th International Scientific Conference on the Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders, 2.– 5.9.2019, Bologna, Italia

Teoreettiset lähtökohdat:
Työn fyysisen kuormituksen väheneminen on yhteydessä sairauspoissaoloriskin laskuun, mutta kontrolloituja tutkimusasetelmia on vähän ja tulokset ovat epäjohdonmukaisia.

Tavoite:
Tutkimuksen tavoitteena oli määrittää, vähentävätkö suotuisat muutokset työn fyysisessä kuormituksessa ja työympäristöön liittyvissä altisteissa sairauspoissaolopäiviä.

Tutkimusaineisto ja menetelmät:
Tutkimus tehtiin analysoimalla prospektiivista kohorttitutkimusaineistoa pseudo-kokeellisena asetelmana. Aineistoon yhdistettiin kolme kohorttia (2000/2002-2007 [N=2927], 2007-2012 [N=1686] and 2012-2017 [N=1118], yhteensä 5731 havaintoa). Osallistujat olivat Helsingin kaupungin työntekijöitä, jotka lähtötilanteessa olivat 40-vuotiaita tai vanhempia. Kyselytiedot työoloista ja taustatekijöistä yhdistettiin Helsingin kaupungin henkilöstörekisterin tietoihin sairauspoissaoloista.

Tulokset ja niiden odotettu vaikutus työelämään:
Suotuisat muutokset sekä työn kuormituksessa että työympäristöön liittyvissä altisteissa vähensivät sairauslomapäiviä 41 %:a vuoden aikana muutosten jälkeen, ja 32 %:a kaksi vuotta muutosten jälkeen pseudokokeellisen tutkimuksen tulokset osoittavat, että fyysisten työolojen parantaminen on tehokasta sairauspoissaolojen ehkäisyssä. Vähentämällä fyysisesti kuormittavia ja työympäristöön liittyviä työaltisteita voidaan pyrkiä vähentämään työhön liittyviä sairauksia ja niihin liittyviä sairauspoissaoloja ja näin oleellista vaikuttaa työelämään ja tuottavuuteen.

Hankkeen vastuuhenkilö
Rahman Shiri

Hanketiedot

 • HakijaRahman Shiri
 • ToteuttajaRahman Shiri
 • Lisätietoja
 • Rahman Shiri
  rahman.shiri@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 2.9.2019 - 5.9.2019
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 5.6.2019
  950 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 1 370 euroa