190321 Tuotteistus

Kohti kontaktia

Kohti parempaa kontaktia-hankkeessa tuemme hyvää työelämää ja tarjoamme työntekijöille ja tiimeille kokonaan uudentyyppistä, kokonaisvaltaista kehollista menetelmää. Menetelmä tarjoaa konkreettisia ja helppoja kehollisia harjoitteita, joilla saavuttaa nopeita vaikutuksia omaan vireyteen ja itsesäätelyyn sekä kontaktiin itsensä ja muiden kanssa. Harjoitteet on helppo tehdä missä vain, yksin tai tiimin kanssa.

Hankkeessa rakennetut ja kokeillut konkreettiset menetelmät tuotetaan manuaaleiksi, toiminnalliseksi verkkosivustoksi ja skaalattavaksi valmennukseksi. Valmiin tuotteen avulla käyttäjä (työntekijä, tiimi, esimies, työterveyshuolto, työn kehittäjätaho, päätöksentekijä) voi ottaa käyttöön helppoja menetelmiä niin yksilönä kuin tiiminäkin. Tuotteen odotetaan lisäävän työntekijöiden hyvinvointia mm. parantuneen itsesäätelyn, rentouden, keskittyneisyyden ja paremman kommunikaation kautta. Pidemmän aikavälin vaikutukset liittyvät työpoissaolojen vähentymiseen ja yksilöiden parempaan kykyyn työskennellä eli tuote palvelee työn tuottavuuden, työhyvinvoinnin ja työterveyden edistämistä.

Hankkeessa käytetään erilaisia co-creation-osallistavia malleja, palvelumuotoilua, havainnointia ja tutkimustietoa. Hankkeen teoriataustan luovat mm. Stephen Porgesin Polyvagaaliteoria, mm Vasilievin ja Meredithin 2006 Taktinen hengitys, PhD David Bercelin TRE -menetelmä ja Pandikulaatiosta Fraser 1989a, 1989b ja Bertolucci 2008, 2010, 2011a ja 2011b.

Hankkeen vastuuhenkilö
Jyrki Rytilä

Hanketiedot

 • HakijaStratego Group Oy
 • ToteuttajaStratego Group Oy
 • Lisätietoja
 • Jyrki Rytilä
  jyrki.rytila@me.com
 • Toteutusaika
 • 1.8.2019 - 30.3.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 3.9.2019
  28 500 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 45 642 euroa