190322 Kehittämisavustus

Työterveyslaitoksen johtamisen ja päätöksenteon kehittäminen sosiaalisen muutoksen keinoin

Hankkeen lähtökohtana on digitalisoida Työterveyslaitoksen johtamisjärjestelmää ja kehittää päätöksentekoa alustavetoiseksi sosiaalisen muutoksen ja henkilöstön osallistamisen keinoin. Hankkeella on uutuusarvoa Työterveyslaitokselle, asiantuntijalle ja suomalaiselle työelämälle. Hankkeesta saadaan tietoa siitä, miten organisaatio voi siirtyä digitaaliseen päätöksentekoon, oppia ja kehittää johtamista. Hankkeesta saatuja tuloksia voidaan viedä hyödynnettäväksi suomalaisille työpaikoille ja näin jatkaa oppimisprosessia.

Tavoitteita ovat päätöksenteon selkiyttäminen, keskeisten päätösten tyyppien tunnistaminen ja päätöksenteosta oppimisen kehittäminen. Menetelminä hyödynnetään pitkälti sosiaalista päätöksentekoa, mikä tarkoittaa yhteistyötä kaikissa työvaiheissa. Lisäksi hyödynnetään esim. palvelumuotoilua, ketteriä ja lean -menetelmiä. Suurin osa kehittämisestä on digitaalista mahdollistaen mallintamisen, oppimisen ja dokumentoinnin reaaliaikaisuuden.

Osallistujina on Työterveyslaitoksen johtoryhmä, päätösten valmistelijoita ja kommentoijia (Työterveyslaitoksen työntekijöitä päätöksenteon eri vaiheissa). Johtoryhmän jäsenten välityksellä ja myös suoraan myös muu henkilöstö voi esimerkiksi kommentoida ja ideoida digitaalista päätöksentekoa. Hanke etenee tarjouskessa esitetyn aikataulun mukaan pääasiassa workshopien kautta. Odotettavissa olevia hyötyjä; päätöksenteosta tulee järjestelmällisempää, läpinäkyvämpää ja paremmin dokumentoitua.

Hankkeen vastuuhenkilö
Aija Kuurne

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaFingertip Oy
 • Lisätietoja
 • Aija Kuurne
  aija.kuurne@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 1.7.2019 - 1.7.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 19.6.2019
  30 900 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 61 800 euroa