190327 Kehittämisavustus

Aivojen hyvinvointia tukevia toimintamalleja työpaikoille

Yhä useamman yrityksen kilpailukyvyn ja työn jatkuvuuden kannalta on olennaisinta, että työntekijöiden aivojen voimavarat, toiminta ja palautumiskyky ovat kunnossa. Hankkeeseen osallistuvan Fira-konsernin työntekijät ovat asiantuntijoita, jotka työskentelevät laatu- ja aikapaineen alla jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä. Jaksaminen on lujilla ja työkyvyttömyysriskit kasvavat.

Tieteellinen innovaatio yhdistettynä mentorointiin on tuotteistettu BrainID-menetelmäksi, jonka tavoitteena on olla hyödyksi erityisesti työssä käyville ihmisille herättelemällä ja tukemalla heidän omia pyrkimyksiään kohti hyvinvointia. Kehityshankkeessa hyödynnetään qEEG-mittauksen ja BrainMind Audit -profiilin avulla saatavaa tietoa aivojen hyvinvoinnista. Profiilin sparrauskeskustelu BrainID -mentorin kanssa luo pohjan IhanaElo-hyvinvointiaskelille, joiden kautta tuetaan yksilöä ja työyhteisöä kehittämään parhaimmat toimintamallit hyvinvoinnin tueksi. Mittauksen uskotaan motivoivan toimimaan kohti henkilökohtaisia ja työyhteisön tavoitteita. Vaikuttavuus varmistetaan hankkeen lopussa tehtävän uusintamittauksen avulla.

Kehityshankkeen lopputuloksena syntyy skaalattava, mitattava ja moniin erilaisiin organisaatioihin soveltuva toimintamalli BrainID-menetelmän ja IhanaElo-hyvinvointiaskelmien käytöstä työntekijöiden työhyvinvoinnin parantamiseen ja sairauspoissaolojen vähentämiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö
Sylvia Hyry

Hanketiedot

 • HakijaFira Group Oy
 • ToteuttajaIhanaElo Oy
 • Lisätietoja
 • Sylvia Hyry
  sylvia.hyry@fira.fi
 • Toteutusaika
 • 1.8.2019 - 15.6.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 19.6.2019
  10 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 20 000 euroa