190368 Kehittämisavustus

Ihmiskeskeisen työyhteisökulttuurin kehittäminen

Hoitajien työhyvinvointi ja motivaatio ovat heikentyneet iäkkäiden ihmisten hoivapalveluissa. Työn vastuullisuus koettelee henkilökuntaa. Muistisairaiden ihmisten hyvän elämän tukeminen vaatii syvää ymmärrystä näiden ihmisten kokonaistilanteesta ja hyvinvoinnin tukemisesta. Tämä vaatii hoitajalta erikoisosaamista, jotta työn haasteita osataan ratkaista. Erikoisosaaminen tukee ammatti-identiteettiä sekä työn hallinnan ja merkityksellisyyden kokemuksia.

Myllykoti lähtee systemaattisesti kehittämään toimintaansa tutkimuskirjallisuuteen pohjautuen ja siten toimii suunnan näyttäjänä suomalaisessa hoiva-asumisen kulttuurissa.

Hankkeen päämääränä on vahvistaa Myllykotia paikkana, jota ohjaa tutkittuun tietoon pohjaavat käytännöt, toimintakulttuuri, jossa ihminen on kaiken toiminnan keskiössä: Myllykoti on hyvinvoiva, oppiva ja itseään kehittävä työyhteisö, jossa elämää ja toimintakäytäntöjä määritellään yhdessä.

Menetelminä ovat dialogiseen valmennukseen pohjaavat työpajat. Työpajoissa on asiantuntija-alustuksia, yhteiskehittelyä ja osallistavin menetelmin jaettua yhteistä ymmärrystä työn päämäärästä ja sisällöistä. Pilottivaiheessa on mukana Myllykodin kaksi yksikköä ja näiden ja siistijät ja esimiehet. Lisäksi mukana on keittiöhenkilökuntaa ja heidän esimiehensä.

Tuloksena on työhyvinvoinnin paraneminen, kun ammatillinen omanarvontunne, työn hallinnan kokemukset ja yhteisöllinen toimintakulttuuri lisääntyvät.

Hankkeen vastuuhenkilö
Marja-Liisa Pakkala

Hanketiedot

 • HakijaMyllykoti Oy
 • ToteuttajaAmialife Oy
 • Lisätietoja
 • Marja-Liisa Pakkala
  marja-liisa.pakkala@myllykoti.fi
 • Toteutusaika
 • 6.1.2020 - 31.3.2022
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 19.12.2019
  24 784 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 49 568 euroa