190402 Tutkimus

Paremmalla ennakoinnilla kestävämpään mielen hyvinvointiin työssä

Mielenterveyden ongelmat muodostavat yhä suuremman haasteen suomalaisen työväestön hyvinvoinnille samalla kun käynnissä olevat työelämän muutokset lisäävät psyykkisen hyvinvoinnin roolia työkyvyn ylläpitäjänä. Hankkeen tavoitteena on kehittää uudenlaista datalähtöistä mielenterveyden tutkimusta sekä luoda työkaluja työterveyshuollon toiminnan tukemista varten. Hyödynnämme koneoppimiseen perustuvia ennustemalleja analyyseissä, jotka pureutuvat Terveystalo Oyj:n digitaalisiin tekstiaineistoihin. Kysymme, mitkä tekijät ennustavat mielenterveysongelmia suomalaisessa työväestössä ja miten nämä tekijät vaikuttavat heidän työkykyynsä ja toipumiseensa? Selvitämme, miten tekoälyalgoritmeja voidaan parhaiten hyödyntää mielenterveyden tutkimuksessa ja miten niiden avulla tuotettavalla tiedolla voidaan edistää työterveyshuollon potilastyötä sekä varhaisen tuen toteutumista. Hanke tuottaa työntekijöiden mielenterveysongelmien kehitystä kuvaavan riskikartan, jota voidaan hyödyntää työympäristön ja työolojen kehittämisessä sekä psyykkisen työsuojelun edistämisessä. Työterveyshuollon toiminnan tukemiseksi riskikartasta kehitetään sovellus, joka tuottaa yksilöllisiä ennusteita mielenterveydellisen oirehtimisen todennäköisistä seurauksista esimerkiksi toistuvien sairauspoissaolojen muodossa. Tätä työkalua voidaan hyödyntää muun muassa kliinisessä potilastyössä, ohjauksessa ja neuvonnassa sekä työterveysneuvotteluissa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Pekka Varje

Hanketiedot

 • HakijaTyöterveyslaitos
 • ToteuttajaTyöterveyslaitos
 • Lisätietoja
 • Pekka Varje
  pekka.varje@ttl.fi
 • Toteutusaika
 • 1.2.2020 - 31.7.2022
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 5.11.2019
  150 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 263 940 euroa