190465 Koulutusmenetelmä

Hyvinvointikoulutus kasvatus- ja opetusalan johdolle

Nykypäivän ärsykealtis ja nopeatempoinen yhteiskunta sekä teknologian nopea kehitys haastavat keskittymiskykyämme. Sekä aikuiset että lapset ja nuoret tarvitsevat konkreettisia työkaluja oman hyvinvointinsa edistämiseen ja tarkkaavaisuuden vahvistamiseen. Kasvatus- ja opetusalan yksi tärkeimmistä tehtävistä tulisikin olla hyvinvoinnintaitojen, kuten tunne-, vuorovaikutus- ja tietoisuustaitojen vahvistaminen osana päiväkoti- ja koulupäiviä. Ko. taitojen jalkauttaminen lasten ja nuorten arkeen vaatii koulutetut opettajat ja henkilöstö puolestaan tarvitsee vahvan tuen kasvatus- ja opetusalan johtajilta.

Kehitämme opetus- ja kasvatusalan johtajille räätälöidyn tunne-, vuorovaikutus- ja tietoisuustaitoihin pohjautuvan hyvinvointikoulutuksen. Koulutusmenetelmä tarjoaa päiväkotien johtajille, oppilaitosten rehtoreille ja sivistystoimen johtajille työkaluja heidän oman hyvinvointinsa edistämiseen sekä henkilöstön hyvinvointijohtamisen kehittämiseen. Koulutus on 8 viikon verkkokoulutus sisältäen kouluttajan ohjaamat webinaarit, teoriavideot sekä tunne-, vuorovaikutus- ja tietoisuustaitoja vahvistavat harjoitusäänitteet.

Tämä on Suomessa ainutlaatuinen opetus- ja kasvatusalan johtajille räätälöity koulutusmenetelmä, jonka myötä tarjoamme johtajille työkaluja oman hyvinvoinnin edistämiseen sekä keinoja kannustaa ja tukea päiväkotien ja oppilaitosten henkilöstöä tunne-, vuorovaikutus- ja tietoisuustaitojen jalkauttamisessa osaksi päiväkotien ja koulujen arkea.

Hankkeen vastuuhenkilö
Salla-Maarit Volanen

Hanketiedot

 • HakijaTerve Oppiva Mieli ry
 • ToteuttajaTerve Oppiva Mieli ry
 • Lisätietoja
 • Salla-Maarit Volanen
  salla-maarit.volanen@helsinki.fi
 • Toteutusaika
 • 1.1.2020 - 30.6.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 17.10.2019
  22 000 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 36 348 euroa