190546 Kehittämisavustus

Kohti yhtenäistä toimintakulttuuria Martti Talvela -kampuksella

Juvalla koko opetus- ja kasvatustoimi siirtyy yhteiseen Martti Talvela -kampukseen vuoden 2021 alusta. Kehittämishankkeen tavoitteena on luoda Kampuksessa yhdistyvistä yksiköistä jatkuvaan yhteistoiminnalliseen oppimiseen perustuva sosiaalinen ja pedagoginen työyhteisö. Hankkeessa kehitetään kampuksen uusi toimintamalli ja yhteinen toimintakulttuuri.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa työntekijöiden toimijuutta, joka realisoituu työhön liittyvänä vaikuttamisena, kehittämisenä ja oman ammatillisen identiteetin uudistumisena.

Hankkeessa syntyy kampukseen uusi johtamisen rakenne ja käytänteet, joiden myötä johtaminen tukee tuottavuutta, työturvallisuutta ja työhyvinvointia. Hankkeessa syntyy malli siitä, millaisella yhteisellä kehittämisprosessilla edetään kohti kampuslaista toimintamallia ja uutta toimintakulttuuria, joka käsittää henkilöstön varhaiskasvatuksesta, esikoulusta ja yhtenäiskoulusta, lukiota myöten. Hanke myös tuottaa konkreettisia ratkaisuja siihen, miten yhteistyötä ja vuorovaikutusta on tarkoituksenmukaista kehittää suhteessa toimintamallin kehitykseen, ja sen yhteistyölle ja vuorovaikutukselle asettamiin vaatimuksiin.

Hankkeen vastuuhenkilö
Anne Haakana

Hanketiedot

 • HakijaJuvan kunta
 • ToteuttajaKK-Verve Oy
 • Lisätietoja
 • Anne Haakana
  anne.haakana@juva.fi
 • Toteutusaika
 • 16.11.2019 - 31.5.2021
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 19.12.2019
  19 208 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 38 416 euroa