190575 Kehittämisavustus

Tehdasvalvomo - tulevaisuuden toimintamallin luominen meijeriyrityksessä

Hankkeen tavoitteena on ottaa käyttöön yksi tehdasvalvomo Valion Joensuun tehtaalla. Meijeriteollisuudessa varsin usein jatkuvatoimisen prosessin ohjaus ja valvonta hoidetaan useasta, erillisestä valvomosta. Nykyiset automaatiojärjestelmät mahdollistavat prosessien hallinnan yhdestä ohjauspisteestä. Haasteena yhden tehdasvalvomon mallissa on tehdaskokonaisuuden hallinta. Henkilöstön työn kuormittavuus voi lisääntyä, koska valvottava prosessikokonaisuus on suuri. Toisaalta tuotannossa työskentelee henkilöitä, joiden työturvallisuus ei saa vaarantua prosessien etäohjaustilanteissa. Henkilöiden välinen kommunikaatio on tärkeää työtapaturmien ehkäisyssä.

Hankkeessa parannetaan henkilöstön valmiuksia toimia tehdasvalvomossa ja prosessin edellyttämissä tehtävissä. Kehitämme yhdessä henkilöstön, työsuojelun ja ulkopuolisen asiantuntijan kanssa uutta toimintamallia, jossa sovelletaan tutkimustiedon lisäksi työnohjauksen asiantuntemusta sekä työntekijöiden käytännön kokemusta toimivista käytännöistä. Työmallien toimivuutta kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteella koko hankkeen ajan. Hyötynä saamme kustannustehokkaan tavan ohjata tehtaan prosesseja työturvallisuus huomioiden. Lisäksi asiantuntijaorganisaatio oppii prosessiteollisuuden toimintaa ja pystyy jatkossa tuotteistamaan omaa palvelukonseptia sen vaatimusten mukaiseksi. Nolla työtapaturmaa on Valion tavoitteena ja siihen tähdätään myös muutostilanteessa. Asiantuntijana toimii Coronaria Tieto Oy. Hankkeen kesto on 12 kk.

Hankkeen vastuuhenkilö
Pekka Hirvonen

Hanketiedot

 • HakijaValio Oy
 • ToteuttajaCoronaria Tietotaito Oy
 • Lisätietoja
 • Pekka Hirvonen
  pekkak.hirvonen@valio.fi
 • Toteutusaika
 • 1.1.2020 - 31.1.2021
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 19.12.2019
  23 475 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 46 950 euroa