200019 Matkastipendi

"Hiljaa, botti": Automatisoitu sosiaalinen botti työtiimin jäsenenä

70th Meeting of the International Communication Association, ICA, 21.-25.5.2020 Gold Coast, Australia

Algoritmeihin perustuvat teknologiat tulevat muuttamaan työelämää merkittävästi. Teknologia ei ole enää vain alusta jolla viestimme, vaan potentiaalinen vuorovaikutuskumppani. Tässä tutkimuksessa tartutaan tähän ajankohtaiseen kysymykseen ja tarkastellaan sitä, miten ja missä määrin eräänlainen ohjelmoitu algoritmi, sosiaalinen botti, voi olla työtiimin jäsen. Tutkimus osallistuu aktiiviseen tieteelliseen keskusteluun algoritmipohjaisista teknologioista ja antaa uutta tietoa työelämän tiimien vuorovaikutuksesta. Tutkimusta varten on analysoitu teoria- ja aineistolähtöisesti suomalaisen media-alan tiimin ja Slackbotin (Slack-alustan oma sosiaalinen botti) viestejä (N=45,386) Slack-yhteistyöalustassa. Analyysissä nojattiin kahteen ryhmätutkimuksen teoreettiseen näkökulmaan: sosiaaliseen konstruktionismiin ja funktionaaliseen ryhmäkäsitykseen. Alustavien tulosten mukaan on useita vuorovaikutuksessa ilmeneviä konstruktioita, jotka rajoittavat botin jäsenyyttä. Esimerkiksi botin viestintätyyli, botin pelillistäminen ja ajalliset tekijät. Toisaalta, aineisto osoitti botin olevan myös muuta kuin vain työkalu. Tiimin jäsenet mm. puhuttelevat bottia ja botti kykenee omlla viesteillään vaikuttamaan puheenaiheisiin. Slackbot ei siis ole vain artefakti, vaan jonkinasteinen osa tiimiä. Tutkimuksen tulokset auttavat ymmärtämään paremmin tulevaisuuden työelämää, jossa emme enää keskustele vain teknologian avulla, vaan teknologian kanssa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Kaisa Laitinen

Hanketiedot

 • HakijaKaisa Laitinen
 • ToteuttajaKaisa Laitinen
 • Lisätietoja
 • Kaisa Laitinen
  kaisa.a.m.laitinen@jyu.fi
 • Toteutusaika
 • 21.5.2020 - 25.5.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 4.2.2020
  1 300 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 1 875 euroa