200020 Matkastipendi

Opettajien käsityksiä prosessialan opiskelijoiden turvallisuusosaamisesta

SHO 2020, International Symposium on Occupational Safety and Hygiene, SPOSHO, 6.-7.4.2020 Porto, Portugal

Prosessiteollisuus on turvallisuuskriittinen toimiala, jossa työntekijöiltä edellytetään korkeaa turvallisuusosaamisen tasoa. Prosessinhoitajia koulutetaan ammatillisissa oppilaitoksissa, ja ammatillisen koulutuksen reformissa korostetaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Turvallisten työskentelytapojen oppiminen on tärkeä osa opiskelua, jotta prosessialan työpaikkojen edellyttämä turvallisuusosaaminen on riittävällä tasolla opiskelijan siirtyessä työelämään. Aiemmassa osatutkimuksessa selvitettiin opiskelijoiden osaamistarpeita työelämä näkökulmasta. Tämän osatutkimuksen tavoitteena on selvittää prosessialan opettajien käsityksiä opiskelijoiden turvallisuusosaamisesta. Opettajien käsityksiä selvitettiin haastatteluilla (n=7) hankkeessa mukaan olevissa viidessä oppilaitoksessa, joissa koulutetaan prosessialan opiskelijoita. Tulosten tulkinnassa hyödynnettiin aiemmassa osatutkimuksessa tuotettua viitekehystä (opiskelijoiden osaamistarpeet). Haastateltujen opettajien käsitysten mukaan suurin osa tunnistetuista osaamistarpeista on opiskelijoille melko helppoja saavuttaa. Opettajien käsitysten mukaan opiskelijoille on vaikeaa erityisesti osaaminen liittyen tuotantoprosessiin, korkean riskin tehtäviin, toimintaan poikkeus- ja hätätilanteissa, omien taitojen tunnistamiseen sekä ennakoivaan ajatteluun. Opiskelijoilta edellytetään tuotantoprosessien ymmärtämistä, tilannetietoisuutta ja kokonaisuuksien hahmottamista voidakseen toimia turvallisesti prosessiteollisuudessa.

Hankkeen vastuuhenkilö
Sari Tappura

Konferenssiesitys Avaa

Hanketiedot

 • HakijaSari Tappura
 • ToteuttajaSari Tappura
 • Lisätietoja
 • Sari Tappura
  sari.tappura@tuni.fi
 • Toteutusaika
 • 5.4.2020 - 8.4.2020
 • Työsuojelurahaston päätös
 • 4.2.2020
  750 euroa
 • Kokonaiskustannukset
 • 1 305 euroa